Ustrojstvo

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost osnovan je  temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), (NN 39/15) kao tijelo državne uprave zaduženo za poslove radiološke i nuklearne sigurnosti.

Radom Zavoda upravlja ravnatelj, mr.sc. Saša Medaković, sasa. .

Za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda, a temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 51/12) ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti