Opći akti

 

Pravilnik o unutarnjem redu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost  (KLASA: 011-01/12-01/10, URBROJ: 542-01-12-9, 9. srpnja 2012.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost  (KLASA: 011-01/13-01/24, URBROJ: 542-01-13-5, 18. prosinca 2013.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost  (KLASA: 011-01/15-01/3, URBROJ: 542-01-15-5, 26. kolovoza 2015.)

 

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti