ZDRAVSTVENI NADZOR IZLOŽENIH RADNIKA

Vrste zdravstvenih pregleda

Zdravstveni pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost izloženih radnika, odnosno osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja može biti:

  • prethodni zdravstveni pregled
  • redovni zdravstveni pregled
  • nadzorni zdravstvenim pregled
  • izvanredni zdravstveni pregled i
  • izlazni zdravstveni pregled.

 

Obveza obavljanja zdravastvenih pregleda i učestalost

Prethodni zdravstveni pregled obvezan je za sve izložene osobe bez obzira na kategoriju izloženosti.
Prethodni zdravstveni pregled izloženih osoba obavlja se prije početka obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti.

Redovni zdravstveni pregled obvezan je za izložene radnike kategorije A odnosno studente ili pripravnike u dobi od 18 godina ili starije koji bi tijekom obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mogli biti ozračeni kao izloženi radnici kategorije A.

Redovni zdravstveni pregled izloženih osoba obavlja se svakih 12 mjeseci.

Nadzorni zdravstveni pregled obavlja se u roku kraćem od redovnog zdravstvenog pregleda kada specijalist medicine rada/rada i sporta odredi potrebu takvoga pregleda.

Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se kod osoba koje su primile dozu veću od doze propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i/ili na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili na zahtjev poslodavca ili radnika.

Izlazni zdravstveni pregled obavlja se nakon prestanka rada u području izloženosti svih izloženih radnika bez obzira na kategoriju izloženosti izloženog radnika. Izlazni zdravstveni pregled je obvezan za izloženu osobu.

 

Tko provodi provjeru zdravstvene sposobnosti?

Provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika, odnosno osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.

Popis ovlaštenih medicina rada možete vidjeti ovdje.

 

Tko snosi troškove provjere zdravstvene sposobnosti?

Troškove provjere zdravstvenih pregleda izloženih radnika snosi nositelj odobrenja.

Troškove provjere zdravstvenih pregleda osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom obrazovanja snosi ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti