ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU

Popis djelatnosti za koje je ishođenje rješenja o registraciji propisan je Pravilnikom o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18), a može se naći ovdje.

Zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji se dostavlja Zavodu, a mora sadržati podatke propisane člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja.

Zahtjev za rješenje o registraciji  ili

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu je potrebno priložiti propisane dokumente i podatke, a ovisno o vrsti djelatnosti i o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji su uključeni u tu djelatnost.

Popis potrebnih dokumenata te preduvjeti kojima mora biti udovoljeno propisan je člankom 13. stavcima 3. - 8. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja.

Za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima potrebno je:

  • Imati valjani Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji je u skladu s odredbama Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora (NN 12/18).
  • Dokaz o provedbi mjera nuklearnog osiguranja u smislu Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18).

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti