ZAHTJEV ZA RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Rješenje o registraciji potrebno je ishoditi za djelatnosti propisane člankom 12. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18). Popis navedenih djelatnosti se može naći ovdje.

Zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji se dostavlja Zavodu, a mora sadržati podatke propisane člankom 13. stavkom 2. navedenog Pravilnika.

Zahtjev za rješenje o registraciji  ili

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu je potrebno priložiti sve propisane dokumente i podatke, ovisno o vrsti djelatnosti i o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji su uključeni u tu djelatnost.

Popis potrebnih dokumenata te preduvjeti kojima mora biti udovoljeno, propisani su člankom 13. stavcima 3. - 8. navedenog Pravilnika.

Preduvjeti za izdavanje rješenja o registraciji za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima su:


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti