ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Djelatnosti za koje je ishođenje odobrenja za djelatnost obvezno propisane su člankom 14. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) (dalje u tekstu Pravilnika), a možete ga naći ovdje.

 


 

ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
(uključuje rendgenske uređaje, akceleratore i slično)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnost (rendgenski uređaji, akceleratori i slično) se podnosi Zavodu. Sadržaj podataka propisan je člankom 15. stavkom 2. navedenog Pravilnika.

Obrazac zahtjeva za odobrenje za djelatnost (rendgenski uređaji, akceleratori i slično) je ovdje:    ili 

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente propisane člancima 16., 17. i/ili 18. navedenog Pravilnika, a ovisno o vrsti djelatnosti za koju se traži odobrenje.

Osim dokumenata navedenih u Pravilniku, u postupku odobravanja obavljanja djelatnosti, Zavod može zatražiti i druge relevantne dokumente.

 


 

RADIOAKTIVNI IZVORI (OTVORENI I ZATVORENI IZVORI)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim izvorima se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 19. stavkom 2. navedenog Pravilnika.

Obrazac zahtjeva za odobrenje za djelatnost s radioaktivnim izvorima je ovdje:    ili 

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente propisane u člankcima 20., 21., 22. i/ili 23. navedenog Pravilnika, a ovisno o vrsti djelatnosti i izvora ionizirajućeg zračenja za koju se traži odobrenje.

Osim dokumenata navedenih u Pravilniku, Zavod u postupku odobravanja obavljanje djelatnosti može zatražiti i druge relevantne dokumente.

 


 

UPUTE ZA NOSITELJE ODOBRENJA

  • Radiologija - medicina i dentalna medicina: 
  • Radioterapija: 
  • Nuklearna medicina: 
  • Industrijska radiografija: 

 

UPUTE ZA IZRADU PROPISANIH DOKUMENATA

  • Upute za izradu akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja:    ili 
  • Upute za izradu analize rizika:    ili 
  • Upute za izradu programa osiguranja kvalitete:    ili 

Osim dokumenata navedenih u Pravilniku, Zavod u postupku odobravanja obavljanje djelatnosti može zatražiti i druge relevantne dokumente.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti