STRUČNO OBRAZOVANJE

► IZLOŽENI RADNICI KOJI RUKUJU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Izloženi radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje i za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

► IZLOŽENI RADNICI KOJI NE RUKUJU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Izloženi radnici koji ne rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali zbog prirode svoga posla moraju biti u području izloženosti moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

► RADNICI KOJI RUKUJU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, ALI SE NE SMATRAJU IZLOŽENIM RADNICIMA

Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima moraju imati posebno stručno obrazovanje i za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

► OSOBE ODGOVORNE ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u zdravstvenim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti provjere kvalitete radiografijom te nositeljima odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.
Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u ostalim nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i korisnicima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine sukladno aktu nositelja odobrenja o provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i mjera osiguranja kvalitete.
Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora imati posebno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno redovnim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem.

► POSEBNO STRUČNO OBRAZOVANJE ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja može se steći redovitim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem o čemu se mora imati pisani dokaz.

► POSEBNO STRUČNO OBRAZOVANJE O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti može se steći redovitim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem.
- REDOVITIM OBRAZOVANJEM
Smatra se da je osoba stekla posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti redovitim obrazovanjem ako je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost prethodno potvrdio nastavni program obrazovne ustanove koja je izdala pisani dokaz.
- DOPUNSKOM IZOBRAZBOM
Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti se dopunskom izobrazbom koju organizira Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.
Dokaz o stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečenom dopunskom izobrazbom je svjedodžba koja se izdaje po završenom obrazovanju.

► OBNOVA ZNANJA

Izloženi radnici, kao i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a ne smatraju se izloženim radnicima te osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja moraju znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti obnavljati svakih pet godina, bez obzira jesu li posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stekli redovitim obrazovanjem ili dopunskom izobrazbom.

► ORGANIZIRANJE DOPUNSKOG STRUČNOG OBRAZOVANJA I OBNOVE ZNANJA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Program dopunskog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti donosi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Program koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi u suradnji s nadležnim komorama.

Dopunsko obrazovanje i obnovu znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti organizira Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Dopunsko obrazovanje za izložene radnike, dopunsko obrazovanje i obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja koje se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost organizira u suradnji s nadležnim komorama.

Troškove provedbe organizacije dopunskog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti snosi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Poslodavac izloženog radnika i/ili radnika koji rukuje izvorima ionizirajćeg zračenja, a ne smatra se izloženim radnikom obvezan je osigurati radniku dostupnost obrazovnog materijala te snositi ostale troškove vezano uz dopunsko stručno obrazovanje i obnovu znanja te provjeru znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti

 

Dopunska izobrazba i obnova znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti provodi se u elektroničkom obliku, korištenjem obrazovnih materijala koje je izradio Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i učinio ih dostupnima javnosti objavljivanjem na portalu e-Učenje.

Provjera znanja (ispit) se i dalje provodi u pisanom obliku, ali se ispit polaže u elektroničkom obliku putem interneta, također putem portala e-Učenje.

Svjedodžba po položenom ispitu u slučaju obnove znanja se više ne šalje poslodavcu u papirnom obliku, već se šalje elektroničkom poštom osobi koja je položila ispit.

 

Obzirom da izloženi radnici i dalje moraju znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti obnavljati svakih pet godina, svjedodžbe izdane prije stupanja na snagu Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18) vrijede pet godina od dana njihovog izdavanja.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti