Propisi EU

Primarno zakonodavstvo

Temeljni akt Europske unije na području miroljubive upotrebe nuklearne energije je Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM). On je dio tzv. primarnog europskog zakonodavstva koje određuje temeljna pravila djelovanja EU i nadležnosti njenih institucija.

Tekst Ugovora na engleskom jeziku

Ugovor je potpisan u Rimu 25. ožujka 1957., a na snagu je stupio 1. siječnja 1958. zajedno s Ugovorom o europskoj ekonomskoj zajednici. Više o EURATOM ugovoru i zakonodavstvu iz područja nuklearne i radiološke sigurnosti možete pročitati na Stranicama EU (na engleskom jeziku).

 

Sekundarno zakonodavstvo

Na osnovi EURATOM ugovora (u manjoj mjeri i drugih ugovora) doneseni su brojni pravni akti (direktive, uredbe, odluke, preporuke, mišljenja) na području nuklearne i radiološke sigurnosti. Najvažniji akti nuklearne i radiološke sigurnosti su (poveznice na Stranice EUR-Lex, gdje su tekstovi dokumenata na  jezicima EU):

 

 

Nuklearna sigurnost

Poveznica

1.

Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavljanju okvira Zajednice za sigurnost nuklearnih postrojenja

EUR-Lex

2. Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 2009/71/Euratom o uspostavljanju okvira Zajednice za sigurnost nuklearnih postrojenja

EUR-Lex

 

 

Radiološka sigurnost

Poveznica

1.

Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

EUR-Lex

2.

Preporuka Komisije od 8. lipnja 2000. o primjeni članka 36. Euratom Ugovora o nadzoru nivoa radioaktivnosti u okolišu za potrebe ocjenjivanja izloženosti stanovništva kao cjeline (2000/473/Euratom)

EUR-Lex

3.

Preporuka Komisije od 26. srpnja 1991. o primjeni trećeg i četvrtog stavka članka 33. Euratom Ugovora (91/444/Euratom)

EUR-Lex

 

 

Radioaktivni otpad

Poveznica

1.

Direktiva Vijeća 2011/70/Euratom od 19. lipnja 2011. o uspostavljanju okvira Zajednice za odgovorno i sigurno upravljanje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom

EUR-Lex

2.

Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva

EUR-Lex

3.

2008/312/Euratom: Odluka Komisije od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793)

EUR-Lex

 

Ispravak odluke Komisije 2008/312/Euratom od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju standardnog dokumenta za nadzor i kontrolu pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva na koji upućuje Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom (priopćena pod brojem dokumenta C(2008)793)

EUR-Lex

4.

Preporuka Komisije od 15. rujna 1999. o sustavu klasifikacije krutog radioaktivnog otpada (99/669/EC, Euratom)

EUR-Lex

5.

Preporuka Komisije od 6. prosinca 1999. o primjeni članka 37. Euratom Ugovora (1999/829/Euratom)

EUR-Lex

6.

Preporuka komisije od 18. prosinca 2003. o standardiziranim podacima o atmosferskim i tekućim radioaktivnim ispustima u okoliš iz nuklearnih elektrana i postrojenja za preradu  pri normalnom radu (2004/2/Euratom)

EUR-Lex

7.

Preporuka komisije od 4. prosinca 2008. o uvjetima za izvoz radioaktivnog otpada i istrošenog goriva u treće zemlje

EUR-Lex

8.

Preporuka komisije od 7. srpnja 2009. o sigurnom i učinkovitom sistemu prijenosa dokumenata i informacija u vezi s odredbama Direktive Vijeća 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom)

EUR-Lex

 

 

Pošiljke radioaktivnih tvari

Poveznica

1.

Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica

EUR-Lex

 

 

 Sigurnost nuklearnih materijala

 Poveznica

1.

Sporazum između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne republike Njemačke, Irske,  Republike Italije, Velikog vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Europske Zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni članka III(1) i (4) Ugovora o neširenju nuklearnog oružja

EUR-Lex

2.

Dodatni Protokol Sporazuma između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne republike Njemačke, Irske,  Republike Italije, Velikog vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Europske Zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju pri primjeni članka III(1) i (4) Ugovora o neširenju nuklearnog oružja

EUR-Lex

3.

Uredba Komisije (Euratom) br. 302/2005 od 8. veljače 2005. o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma

EUR-Lex

4.

Preporuka Komisije od 11.2.2009. o provedbi sistema knjigovodstva i kontrole nuklearnih materijala kod operatera nuklearnih objekata

EUR-Lex

5.

Preporuka Komisije od 15. prosinca 2005. za primjenu Uredbe (Euratom) br. 302/2005 o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma

EUR-Lex

 

 

 Izvoz robe s dvojnom namjenom

 Poveznica

1.

Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (preinačena)

EUR-Lex

2.

Uredba (EU) br. 1232/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011.  o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

EUR-Lex

 

 

Obavještavanje u slučaju nuklearne nesreće 

Poveznica

1.

87/600/Euratom: Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

EUR-Lex

 

 

Upotreba hrane i hrane za životinje

 
 

 

Post-Černobilske uredbe

 

Poveznica

1.

Uredba Vijeća (EGS) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil

EUR-Lex

2.

Uredba Vijeća (ES) br. 616/2000 od 20. ožujka 2000. o dopuni Uredbe (EGS) br. 737/90  o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil

EUR-Lex

3.

Uredba Komisije (ES) br. 1609/2000 od 24. lipnja 2000. o uspostavljanju kataloga proizvoda, koji su izuzeti od primjene Uredbe Vijeća (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil

EUR-Lex

4.

Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 od 6. studenog 2006. o određivanju detaljnih  pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EGS) br. 737/90 o uvjetima, kojima se uređuje uvoz poljoprivrednih proizvoda, koji potječu iz trećih država nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Černobil

EUR-Lex

 

 

 
 

 Uredbe u vezi s nuklearnom nesrećom u Fukushimi, Japan

Poveznica

1.

Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 od 25. ožujka 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

EUR-Lex

2.

Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 351/2011 od  11. travnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

EUR-Lex

3.

Ispravak Izvedbene uredbe Komisije (EU) br. 351/2011 od  11. travnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

EUR-Lex

4.

Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 506/2011 od 23. svibnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

EUR-Lex

5.

Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 657/2011 od 7. srpnja 2011. o promjeni Uredbe (EU) br. 297/2011 o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

EUR-Lex

6.

Izvedbena uredba Komisije (EU) br. 961/2011 od 27. rujna 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane, koji potječu iz Japana ili su od tamo poslani, nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima te ukidanju Uredbe (EU) br. 297/2011

EUR-Lex

 

 

Uredbe u vezi nuklearnih nesreća i radiološkog izvanrednog događaja općenito

 

Poveznica

1.

Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

EUR-Lex

2.

Uredba Vijeća (Euratom) br. 2218/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (Euratom) br. 3954/87 o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti

EUR-Lex

3.

Uredba Komisije (Euratom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju maksimalne dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja

EUR-Lex

4.

Uredba Komisije (Euratom) br. 944/89 od 12. travnja 1989. o utvrđivanju najviše dopuštene razine radioaktivnog onečišćenja manje važnih prehrambenih proizvoda nakon nuklearne nesreće ili nekog drugog hitnog radiološkog slučaja

EUR-Lex

5.

Uredba Vijeća (EGS) br. 2219/89 od 18. srpnja 1989. o posebnim uvjetima za izvoz hrane i hrane za životinje nakon nuklearne  nesreće  ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja

EUR-Lex

 

 

Radon

 

Poveznica

1.

Preporuka Komisije od 21. veljače 1990. o zaštiti stanovništva od izlaganja radonu u zatvorenim prostorima (90/143/Euratom)

EUR-Lex

2.

Preporuka Komisije od 20. prosinca 2001. o zaštiti stanovništva od izlaganja radonu pri opskrbi pitkom vodom (2001/928/Euratom)

EUR-Lex


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti