PROMET IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (unutar zemalja EU)

Na promet radioaktivnih tvari između država članica Europske unije primjenjuje se Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica Europske unije. Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 je ovdje.

U skladu s Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1493/93, standardni dokument koji se koristi je „Prilog I. POŠILJKA ZATVORENIH IZVORA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE“, odnosno "ANNEX I., SHIPMENT OF SEALED SOURCES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY".

Nositelj odobrenja dostavlja popunjeni Annex I (Prilog I) Zavodu na ovjeru.

Zavod ovjerava samo original potpisani/ovjereni Annex I (Prilog I).

Engleska verzija Annex I Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1493/93 je dostupna ovdje.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti