DOZVOLA ZA IZVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (u zemlje izvan EU)

Dozvolu za izvoz je potrebno ishoditi samo u slučaju izvoza izvora ionizirajućeg zračenja u zemlje izvan Europske unije.

Dozvola za izvoz izdaje se na rok od 6 mjeseci.

 


 

ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Dozvola za izvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje može se izdati samo izvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti izvoza električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 27. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za izvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje:     ili 
Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

 


 

RADIOAKTIVNI IZVORI

Dozvola za izvoz radioaktivnih izvora može se izdati samo izvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti izvoza radioaktivnih izvora.

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz radioaktivnih izvora se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 30. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za izvoz radioaktivnih izvora:    ili 
Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu za izdavanje dozvole za izvoz zatvorenih radioaktivnih izvora potrebno je priložiti i kopiju certifikata zatvorenog radioaktivnog izvora koji se izvozi.

Za izvoz zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18), potrebno je priložiti i dokumente propisane člankom 30. stavcima 4-7. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti