UVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

UVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 

Radioaktivni izvori

Štitovi i balasti od osiromašenog urana

Dozvola za uvoz radioaktivnih izvora može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora.

Za obavljanje djelatnosti uvoza štita i balasta od osiromašenog urana nije potrebno odobrenje.

Za uvoz balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebna dozvola za uvoz.

 

 • Podnošenje zahtjeva

 

Zahtjev za uvoz radioaktivnog izvora te štita i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem UVZ-IZV kojem se prilože:

 

 • popunjen i ovjeren Prilog I, odnosno Prilog II, koji je sastavni dio obrasca te
 • dokaz o uplati propisane pristojbe (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovjde).

 

Zahtjev za uvoz zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)  i visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora  podnosi se na obrascu UVZ-IZV kojem se prilože:

 • popunjen i ovjeren Prilog I, odnosno Prilog II,
 • dokaz o uplati propisanih pristojbi, kako je regulirano posebnim zakonom (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovjde)
 • priložiti i izjavu proizvođača tog zatvorenog radioaktivnog izvora o prihvaćanju navedenog zatvorenog radioaktivnog izvora poslije prestanka njegove uporabe u roku od 6 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.

 

 • Rok važenja

Dozvola za uvoz vrijedi do roka uvoza koji se navodi u zahtjevu za davanje dozvole za uvoz i koji je naznačen u samoj dozvoli za uvoz.

Ukoliko uvoz nije moguće ostvariti u roku koji je naveden u dozvoli za uvoz, uvoznik ima pravo jednom zatražiti produljenje roka uvoza. Zahtjev za produljenjem roka uvoza mora biti podnesen do roka uvoza navedenog u dozvoli za uvoz. U suprotnom, potrebno je zatražiti novu dozvolu za uvoz.

Za radioaktivne izvore te štitove i balaste od osiromašenog urana koji su u vlasništvu korisnika, odnosno nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz. Ova se dozvola može dati s rokom valjanosti do jedne godine.

 • Izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za uvoz

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uvoz, uvoznik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

 • Obveze uvoznika

Uvoznik mora voditi zapise o vrsti i količini uvezenih radioaktivnih izvora i štitova i balasta od osiromašenog urana i čuvati te zapise najmanje 2 godine. Uvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci radioaktivnog izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu

sigurnost.

 


RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (I RENDGENSKE CIJEVI)

 

 

Dozvola za uvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

 

Uvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje biti će odobren ako krajnji korisnik posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti s  istima.

Ako nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje namjerava iste uvesti za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti uvoza.

 • Podnošenje zahtjeva

 

Zahtjev za davanje dozvole za uvoz rendgenskih uređaja akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje podnosi se na obrascu UVZ-RDG i potrebno mu je priložiti:

 

 1. pisanu izjavu krajnjeg korisnika o namjeri nabavke uređaja za koji se traži dozvola za uvoz
 2. dokaz o uplati propisane pristojbe (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.)

 

Dozvola za uvoz rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje može se dati uvozniku za vlastite potrebe promocije/prezentacije istog. U tom slučaju, zahtjevu za uvoz potrebno je priložiti pisanu izjavu uvoznika o potrebi promocije/prezentacije proizvoda s navedenim mjestom promocije te o nekorištenju istog.  

 

 • Rok važenja

 

Dozvola za uvoz vrijedi do roka uvoza koji se navodi u zahtjevu za davanje dozvole za uvoz i koji je naznačen u samoj dozvoli za uvoz.

Ukoliko uvoz nije moguće ostvariti u roku koji je naveden u dozvoli za uvoz, uvoznik ima pravo jednom zatražiti produljenje roka uvoza. Zahtjev za produljenjem roka uvoza mora biti podnesen do roka uvoza navedenog u dozvoli za uvoz. U suprotnom, potrebno je zatražiti novu dozvolu za uvoz.

 

Za rendgenske uređaje, akceleratore i druge električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje koji su u vlasništvu nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz. Ova se dozvola može dati s rokom valjanosti do jedne godine.

 • Izmjene uvjete pod kojima je dana dozvola za uvoz  

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uvoz, uvoznik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

 • Obveze uvoznika

Uvoznik mora voditi zapise o vrsti i količini uvezenih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i čuvati te zapise najmanje 2 godine. Uvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti