DOZVOLA ZA NABAVKU RADIOAKTIVNIH IZVORA

DOZVOLA ZA NABAVKU RADIOAKTIVNIH IZVORA

Dozvolu za nabavku radioaktivnih izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana potrebno je ishoditi samo u slučaju nabavke istih iz zemalja izvan Europske unije. 

Dozvola za nabavku radioaktivnog izvora ne može se izdati ukoliko uvoznik koji će obaviti uvoz, odnosno prijevoznik koji će izvršiti prijevoz radioaktivnog izvora prethodno nisu ishodili odobrenje za obavljanje djelatnosti uvoza, odnosno prijevoza radioaktivnih izvora.


 

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI

ŠTIT I BALAST OD OSIROMAŠENOG URANA

 

 

Zahtjev za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora podnosi se na obrascu NBV-ZAT kojem treba priložiti:

 1. popunjen i ovjeren odgovarajući broj Priloga I i
 2. dokaz o uplati propisane pristojbe (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje).

Jednim zahtjevom moguće je podnijeti zahtjev za davanje dozvole za nabavku više zatvorenih radioaktivnih izvora.

Zahtjev za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora koji udovoljavaju uvjetima propisanim u članku 4. stavku 1. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13) te zahtjev za nabavku štita i balasta od osiromašenog urana koji udovoljavaju uvjetima u članku 4. stavku 2. istog pravilnika podnosi se  na obrascu NBV-ZAT kojem treba priložiti:

 1. popunjen i ovjeren odgovarajući broj Priloga I,
 2. izjavu proizvođača kojom potvrđuje da apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat i
 3. dokaz o uplati propisane pristojbe (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje).

 

 • Rok važenja

Dozvola za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana prestaje važiti po izvršenom uvozu istih.

 • Izmjene dozvole za nabavku

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za nabavku radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, nositelj odobrenja, odnosno budući korisnik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.


 

OTVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI

Zahtjev za nabavku otvorenog radioaktivnog izvora podnosi se na obrascu NBV-OTV kojem treba priložiti:

 1. popunjen i ovjeren odgovarajući broj Priloga I koji je sastavni dio obrasca, ovisno o broju različitih izotopa koji se namjeravaju nabaviti
 2. izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva te
 3. dokaz o uplati propisane pristojbe ( podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje ).

Jednim zahtjevom moguće je podnijeti zahtjev za davanje dozvole za nabavku više otvorenih radioaktivnih izvora kroz duže vrijeme, najduže do godine od dana davanja dozvole za nabavku.

 

 • Rok važenja

Dozvola za nabavku radioaktivnog izvora vrijedi do trenutka kada se uvezu sve odobrene količine, odnosno do dana na koji je dana (najduže do godine dana od dana davanja).

 • Izmjene dozvole za nabavku otvorenih izvora

U slučaju da se u vremenu navedenom u dozvoli za nabavku otvorenih radioaktivnih izvora pokaže potreba za dodatnim količinama otvorenih radioaktivnih izvora, potrebno je podnijeti novi zahtjev za nabavku i priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti