PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA UPIS U REGISTAR

U roku 15 dana od dana nabavke izvora ionizirajućeg zračenja ili štita i balasta od osiromašenog urana, nositelj odobrenja, odnosno korisnik, obvezan je prijaviti ga Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost za upis u središnji registar.

Otvorene radioaktivne izvore nije potrebno prijavljivati.

Izvor ionizirajućeg zračenja prijavljuje se koristeći za to propisani obrazac kojem se prilažu odgovarajući dokumenti.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po prijamu popunjenoga odgovarajućeg obrasca i dokumenata izvršiti upis izvora ionizirajućeg zračenja u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja, pridjeliti mu identifikacijski broj i na zahtjev izdati potvrdu o upisu.

Dosadašnji obrasci su ponešto izmjenjeni, a izrađeni su i novi. Svi su objavljeni u Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12).

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost od 1. rujna 2012. godine neće prihvaćati stare obrasce.

PRIJAVA ZATVORENOG RADIOAKTIVNOG IZVORA
Zatvoreni radioaktivni izvor prijavljuje se obrascem PRIJ-ZAT kojem treba priložiti: 
  1. certifikat zatvorenog radioaktivnog izvora,
  2. certifikat uređaja ili spremnika,
  3. izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se zatvoreni radioaktivni izvor koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.
Pri prijavi visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora za upis u središnji registar, uz gore navedeno potrebno je priložiti i:
  1. fotografiju zatvorenog radioaktivnog izvora i fotografiju uređaja ili zaštitnog spremnika.
NAPOMENA:

Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje posjeduje visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor obvezno je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) pribaviti fotografiju istog (potražiti ju u postojećoj dokumentaciji, zatražiti od proizvođača i sl.), kao i zaštitnog spremnika te ih dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Zaštitni spremik, odnosno uređaj u koji je ugrađen visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor ne smijete otvarati radi fotografiranja izvora!!
PRIJAVA RENDGENSKOG UREĐAJA 
Rendgenski uređaj prijavljuje se obrascem PRIJ-RDG kojem treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.  
PRIJAVA UREĐAJA ZA KOMJUTERIZIRANU TOMOGRAFIJU (CT)
Uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT) prijavljuje se obrascem PRIJ-CT kojem treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.
PRIJAVA AKCELERATORA
Akcelerator se prijavljuje obrascem PRIJ-AKC kojem treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se accelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.
PRIJAVA ŠTITOVA I BALASTA OD OSIROMAŠENOG URANA
Štit i balast od osiromašenog urana prijavljuje se obrascem PRIJ-OU.
Štit i balast od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebno prijavljivati za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.
 

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti