PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I UPIS U OČEVIDNIK ZAVODA

Pravna ili fizička osoba koja je ostvarila posjedništvo ili vlasništvo nad izvorom ionizirajućeg zračenja bez obzira na svrhu ili namjenu posjedovanja ili vlasništva obvezna je u roku od 15 dana prijaviti izvor ionizirajućeg zračenja za upis u očevidnik koji se vodi pri Zavodu.

Ta obveza je propisana Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17) kao i prekršajne odredbe u suprotnom.

 

Upis izvora ionizirajućeg zračenja u očevidnik Zavoda

Za upis izvora ionizirajućeg zračenja u službeni očevidnik potrebno je dostaviti popunjen i potpisan propisani obrazac (original potpisani dokument) uz koji prilaže kopije ostalih propisanih dokumenata.

 

Obrasce za prijavu svake pojedine vrste izvora ionizirajućeg zračenja možete preuzeti ovdje.

Uz prijavu električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

Uz prijavu rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj za kompjutoriziranu tomografiju koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

Uz prijavu akceleratora koji se koristi se za terapiju u medicini potrebno je priložiti i:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni akcelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

 

Nakon upisa u očevidnik Zavod će dodjeliti evidencijski broj svakom rendgenskom uređaju, akceleratoru te izdati potvrdu o upisu u očevidnik koji se vodi pri Zavodu.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti