PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA UPIS U REGISTAR

PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA UPIS U REGISTAR

U roku 15 dana od dana nabavke izvora ionizirajućeg zračenja ili štita i balasta od osiromašenog urana potrebno ga je prijaviti ga Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost za upis u središnji registar.

Otvorene radioaktivne izvore nije potrebno prijavljivati.

Izvor ionizirajućeg zračenja prijavljuje se koristeći za to propisani obrazac kojem se prilažu odgovarajući dokumenti.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po prijemu popunjenoga odgovarajućeg obrasca i dokumenata izvršiti upis izvora ionizirajućeg zračenja u središnji registar, pridijeliti mu identifikacijski broj i na zahtjev izdati potvrdu o upisu.

 

 

PRIJAVA ZATVORENOG RADIOAKTIVNOG IZVORA

 

Zatvoreni radioaktivni izvor prijavljuje se obrascem PRIJ-ZAT kojem treba priložiti: 

  1. certifikat zatvorenog radioaktivnog izvora,
  2. certifikat uređaja ili spremnika,
  3. izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se zatvoreni radioaktivni izvor koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

Pri prijavi visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora za upis u središnji registar, uz gore navedeno potrebno je priložiti i:

  1. fotografiju zatvorenog radioaktivnog izvora i fotografiju uređaja ili zaštitnog spremnika.

 

PRIJAVA RENDGENSKOG UREĐAJA 

 

Rendgenski uređaj prijavljuje se obrascem PRIJ-RDG kojem treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.  

 

 

PRIJAVA UREĐAJA ZA KOMJUTERIZIRANU TOMOGRAFIJU (CT)

Uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT) prijavljuje se obrascem PRIJ-CT kojem treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

 

 

 

PRIJAVA AKCELERATORA

 

Akcelerator se prijavljuje obrascem PRIJ-AKC kojem treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se akcelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

 

PRIJAVA ŠTITOVA I BALASTA OD OSIROMAŠENOG URANA

 

Štit i balast od osiromašenog urana prijavljuje se obrascem PRIJ-OU.

Štit i balast od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebno prijavljivati za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti