PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I UPIS U OČEVIDNIK ZAVODA

Pravna ili fizička osoba koja je ostvarila posjedništvo ili vlasništvo nad izvorom ionizirajućeg zračenja bez obzira na svrhu ili namjenu posjedovanja ili vlasništva istoga obvezna je u roku od 15 dana prijaviti taj izvor ionizirajućeg zračenja za upis  u očevidnik koji se vodi pri Zavodu. Obveza prijave izvora ionizirajućeg zračenja Zavodu je zakonska obveza propisana člankom 9. stavkom 12. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( “Narodne novine” br. 141/13, 39/15 i 130/17).

Upis izvora ionizirajućeg zračenja u očevidnik Zavoda obavlja se putem obrazaca koji su propisani u Pravilniku o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima za djelatnost t eprometu izvorima ionizirajućeg zračenja ( „Narodne novine“ br. 54/18).

Za upis izvora ionizirajućeg zračenja u očevidnik potrebno je dostaviti: obrazac za prijavu za upis izvora ionizirajućeg zračenja (original potpisani dokument) i priložiti kopije ostalih dokumenata koji se traže.

Obrasci za prijavu izvora ionizirajućeg zračenja su ovdje.

 

Uz prijavu električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju  (na temelju izračuna i/ili mjerenja).

Uz prijavu rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj za kompjutoriziranu tomografiju koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja).

Uz prijavu akceleratora koji se koristi se za terapiju u medicini potrebno je priložiti i:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni akcelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja).

Po upisu izvora ionizirajućeg zračenja u očevidnik Zavod izdaje potvrdu o upisu koju dostavlja podnositelju zahtjeva za prijavu izvora ionizirajućeg zračenja.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti