DJELATNOST S ELEKTRIČNIM UREĐAJIMA
 • Djelatnost proizvodnje rendgenskih uređaja , akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se na obrascu DJEL–RDG kojem treba priložiti:

 1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,
 2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (možete koristiti obrazac AKT-OO . Informacije o uvjetima o obrazovanju za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja možete naći ovdje).
 3. a) za svakog izloženog radnika:
 • popunjen obrazac DOZ
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (link na e-učenje)
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima  ionizirajućeg zračenja
 • presliku ocjene zdravstvene sposobnosti

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom: 

- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (link na e-učenje)

- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

- mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti

 1. tlocrt s nazivima prostorija uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja,
 2. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja se smatra područjem izloženosti,
 3. opis proizvodnje radioaktivnih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje,
 4. opis provedbe mjera sigurnosti (osiguranje neovlaštenog pristupa, sistem obavješćivanja, znakovi upozorenja, procedure),
 5. popis mjernih uređaja,
 6. opis provedbe ventilacije
 7. analizu rizika
 8. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 9. dokaz o uplati upravne pristojbe (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje)

 

Analizu rizika (točka 10.) potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog tehničkog servisa.

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (točka 11.) donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.

 


 

 • Djelatnost uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se na obrascu DJEL – RDG kojem treba priložiti:

 

 1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

 

 1. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

 

 1. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje,   

 

 1. opis namjene i načina uporabe rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

 

 1.   analizu rizika

 

 1. a) za svakog izloženog radnika:

 

 • popunjen obrazac DOZ
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja
 • presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
  1. za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim  radnikom:
 1. dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 2. dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
 3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti
 4. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 5. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

 

 

.


 

 • Djelatnost uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja ili akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

 

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se na obrascu DJEL – RDG kojem treba priložiti:

 

 1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,
 2. dokaz o uplati propisane pristojbe.

 

 

 

 


 • DJELATNOST POSTAVLJANJA, DEMONTIRANJA, SERVISIRANJA I POPRAVLJANJA RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA ILI DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se na obrascu DJEL – RDG kojem treba priložiti:

 

 1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,
 2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
 3. analizu rizika,
 4. za svakog izloženog radnika:

            - popunjen obrazac DOZ

 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
 • presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

5.   akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

6.    dokaz o uplati propisane pristojbe ( podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje)

 

 

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (točka  5.) donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti