AKT O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja mora sadržavati sljedeće:

1. Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koje donosi akt (tj. koje podnosi zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja);

2. Organizacijska struktura (unutarnje ustrojstvene jedinice) s naznakom onih unutarnjih jedinica koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja;

3. Opis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, uključujući vrstu izvora ionizirajućeg zračenja uključenih u tu djelatnost;

4. Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja – nadležnost i obveze;

5. Uvjeti na izložene radnike – stručna sprema, posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te zdravstveni uvjeti za rad u području izloženosti; u slučaju ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja - uvjeti kojima moraju udovoljavati polaznici;

6. Obveze i odgovornosti izloženih radnika; u slučaju ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja - obveze i odgovornosti polaznika;

7. Postupci kojima se o zdravstvenom riziku vezanim uz djelatnost koja se obavlja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja informiraju izloženi radnici, odnosno polaznici u ustanovama u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja;

8. Uvjeti uporabe izvora ionizirajućeg zračenja;

9. Mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja koje je potrebno poduzimati, kao i način provođenja istih;

10. Očevidnici - sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te način i rokovi izvješćivanja nadležnih tijela;

11. Postupci u slučaju izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti, načini i mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju;

12. Postupak zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje uporabom radioaktivnih izvora;

13. U slučaju obavljanja djelatnosti u području medicine ili dentalne medicine – mjere zaštite osoba osoba izloženih medicinskom ozračenju.

Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti