PRESTANAK UPORABE IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Po prestanku uporabe izvora ionizirajućeg zračenja, nositelj odobrenja, odnosno korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku u roku od 15 dana obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Obavijesti je potrebno priložiti odgovarajće dokumente, ovisno o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja.

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI
Iskorišteni zatvoreni radioaktivni izvor koji je upotrebljiv ili radioaktivni izvor koji se više ne namjerava koristiti, mora se:
- prvo ponuditi drugom korisniku kako bi se uključio u drugu djelatnost
- mora ga se vratiti proizvođaču
- skladištiti u središnjem skladištu ili osigurati njegovo odlaganje.
Kad nositelj odobrenja, odnosno korisnik radioaktivni izvor prestane koristiti, otuđi ga, premjesti, ili pohrani obvezan je u roku od 15 dana o istome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) kod koje se radioaktivni izvor nalazi, odnosno naziva i adrese novog smještaja.
U slučaju da je radioaktivni izvor predan drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) na korištenje, obavijesti treba priložiti izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora.
U slučaju da je radioaktivni izvor predan u ovlašteno skladište radioaktivnog materijala, obavijesti treba priložiti potvrdu skladišta o preuzimanju radioaktivnog izvora.
Ako je izvor izvezen, obavijesti treba priložiti presliku jedinstvene carinske deklaracije.
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
Kad krajnji korisnik rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, prestane isti koristiti, rashoduje ga, premjesti, otpiše ili otuđi obvezan je u roku od 15 dana o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kod koje se uređaj nalazi, odnosno naziva i adrese novog smještaja.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

 

preuzmi pdf


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti