OBRASCI I PRISTOJBE

DOZIMETRIJSKI NADZOR

 • prijava/odjava za dozimetrijski nadzor    Obrazac DOZ      ili

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 • s radioaktivnim izvorima    Obrazac DJEL-IZV      ili
 • s električnim uređajima      Obrazac DJEL-RDG    ili 

PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • zatvoreni radioaktivni izvor                            Obrazac PRIJ-ZAT     ili
 • akcelerator                                                   Obrazac PRIJ-AKC     ili 
 • rendgenski uređaj                                         Obrazac PRIJ-RDG     ili 
 • uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT)   Obrazac PRIJ-CT     ili 
 • osiromašeni uran                                          Obrazac PRIJ-OU     ili 

UVOZ I IZVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA

 • uvoz radioaktivnih izvora   Obrazac UVZ-IZV     ili
 • izvoz radioaktivnih izvora   Obrazac IZV-IZV     ili 

UVOZ I IZVOZ ELEKTRIČNIH UREĐAJA

 • uvoz električnih uređaja   Obrazac UZV-RDG     ili
 • izvoz električnih uređaja   Obrazac IZV-RDG     ili 

OSOBA ODGOVORNA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • Obrazac AKT-OO     ili

Napomena: Obrazac AKT-OO nije propisani obrazac. Akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja može biti i u drugom pisanom obliku pri čemu mora sadržavati najmanje podatke sadržane u Obrascu AKT-OO.


STRUČNJAK ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • zahtjev za izdavanje potvrde    Obrazac POT-SZIZ     ili
 • zahtjev za izdavanje potvrde    Obrazac POT-EU     ili

DOZVOLA ZA UPORABU AKCELERATORA

 • Obrazac DU-AKC     ili


UPRAVNE PRISTOJBE 


 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti