OBRASCI I PRISTOJBE

OBAVIJEST O NAMJERI

 • Obavijest o namjeri                                                  Obrazac    ili

RJEŠENJA O REGISTRACIJI

 • Zahtjev za rješenje o registraciji                           Zahtjev    ili

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 • s električnim uređajima, akceleratori                  Zahtjev      ili 
 • s radioaktivnim izvorima                                         Zahtjev      ili 

PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • zatvoreni radioaktivni izvor                                    Obrazac     ili
 • otvoreni radioaktivni izvor                                      Obrazac     ili
 • akcelerator                                                                    Obrazac     ili 
 • rendgenski uređaj                                                      Obrazac     ili 
 • uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT)   Obrazac     ili 

UVOZ I IZVOZ ELEKTRIČNIH UREĐAJA (RENDGENI, AKCELERATORI) (iz zemalja izvan EU)

 • uvoz električnih uređaja                                             Zahtjev     ili 
 • izvoz električnih uređaja                                             Zahtjev     ili 

UVOZ I IZVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA (iz zemalja izvan EU)

 • uvoz radioaktivnih izvora                                             Zahtjev     ili
 • izvoz radioaktivnih izvora                                            Zahtjev     ili 

OSOBA ODGOVORNA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • PRIMJER odluke o imenovanju   

Napomena: Akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja može biti i u drugom pisanom obliku pri čemu mora sadržavati najmanje podatke sadržane u PRIMJERU.


STRUČNJAK ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • zahtjev za izdavanje potvrde                             Obrazac POT-SZIZ     ili
 • zahtjev za izdavanje potvrde                             Obrazac POT-EU        ili

DOZVOLA ZA UPORABU AKCELERATORA

 • Obrazac DU-AKC     ili


UPRAVNE PRISTOJBE na snazi od 1.1.2019.    


 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti