OBAVIJEST O NAMJERI

Obavijest o namjeri je dokument kojim pravna ili fizička osoba obavještava o namjeri obavljanja radnih aktivnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora.

Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava obavljati radnu aktivnost, djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ili posjedovati izvor ionizirajućeg zračenja ili djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora obvezna je mjesec dana prije planiranog početka obavljanja istih dostaviti Zavodu obavijest o namjeri.

Obavijest o namjeri nije potrebno dostavljati ako pravna ili fizička osoba treba ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji sukladno člancima 9. i 50. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15 i 130/17).

Pravna ili fizička osoba koja na dan stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 54/18) obavlja radnu aktivnost, djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ili posjeduje izvor ionizirajućeg zračenja, a koja nije izuzeta od obveze dostavljanja obavijesti o namjeri, obvezna je Zavodu dostaviti obavijest o namjeri u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja.

Obrazac za obavijest o namjeri:     ili

Popunjeni obrazac o namjeri dostaviti Zavodu poštom (original potpisani dokument).

Po zapremljenoj obavijesti o namjeri Zavod će u roku 15 dana izdati potvrdu o obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili ako utvrdi da je riječ o izuzeću ili obvezi ishođenja rješenja o registraciji ili odobrenja za djelatnost, obavještava o obvezi daljnjeg postupanja.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti