Novosti koje donosi novi Pravilnik ("Narodne novine" br. 54/18)

Svaka djelatnost koja se obavlja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja mora biti opravdana. Popis vrsta i podvrsta opravdanih djelatnosti, koje se trenutno provode u Republici Hrvatskoj te neke koje se provode izvan Republike Hrvatske i opće su prihvaćene, sastavni je dio Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) (dalje u tekstu Pravilnika).

Popis vrsta i podvrsta djelatnosti za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja je ovdje.

Djelatnosti ili načini uporabe izvora ionizirajućeg zračenja kakve do sada nisu bile prisutne u Republici Hrvatskoj i nisu na Popisu vrsta i podvrsta opravdanih djelatnosti moraju proći postupak u kojem će dokazati opravdanost obavljanja djelatnosti uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, a Zavod će odlučiti o opravdanosti obavljanja djelatnosti izvora ionizirajućeg zračenja odlukom.

Djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje u situacijama planiranog ozračenja obuhvaćene Pravilnikom su:

 • proizvodnja
 • uporaba
 • postavljanje i demontiranje
 • servisiranje i popravljanje
 • uvoz i izvoz
 • prodaja i
 • svaka druga opravdana djelatnost koju odobri Zavod.

Djelatnosti s radioaktivnim izvorima u situacijama planiranog ozračenja obuhvaćene navedenim Pravilnikom su:

 • proizvodnja i/ili recikliranje radioaktivnih izvora
 • uporaba
 • postavljanje, ugradnja i demontiranje radioaktivnih izvora i uređaja u kojima su ugrađeni radioaktivni izvori
 • servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora i uređaja u kojima su ugrađeni radioaktivni izvori
 • uvoz i izvoz
 • prodaja
 • prijevoz i
 • svaka druga opravdana djelatnost koju odobri Zavod.

Djelatnosti u situacijama postojećeg ozračenja obuhvaćene navedenim Pravilnikom su:

 • postojeće ozračenje koje se provodi kao planirano ozračenje, a za koje postoji pravna odgovornost i koje predstavlja razlog za zabrinutost sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • aktivnosti i djelatnosti koje uključuju prirodne radionuklide, a za koje postoji zabrinutost da bi mogli uzrokovati prisutnost prirodnih radionuklida u pitkoj vodi te utjecati na rezerve pitke vode ili bilo koje druge puteve izlaganje, čime predstavljaju i razlog za zabrinutost sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja, neovisno o ispunjavanju uvjeta za izuzimanje iz nadzora propisanim u članku 7. ovoga Pravilnika.

Najznačajnija promjena u odnosu na dosadašnje propise odnosi se na stupnjeviti pristup regulatornoj kontroli obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja. Novi pristup uzima u obzir način primjene i nadzor načina primjene mjera radiološke sigurnosti i nuklearnog osiguranja koji osigurava da je zahtjevnost mjera koje nositelj odobrenja mora primijeniti u skladu s rizikom gubitka kontrole odnosno s posljedicama gubitka kontrole nad izvorom ionizirajućeg zračenja, radioaktivnim materijalom ili nuklearnim materijalom.

Novi stupnjeviti pristup razlikuje tri „skupa“ djelatnosti i radnih aktivnosti ovisno o radiološkom riziku koji je vezan uz djelatnost ili radnu aktivnost.

Za djelatnosti koje su izuzete od postupka ishođenja rješenja o registraciji ili odobrenja za djelatnost temeljem članka 8. navedenog Pravilnika obvezna je dostava obavijesti o namjeri.

Djelatnosti za koje je obvezno ishoditi rješenje o registraciji propisane su člankom 12. navedenog Pravilnika.

Djelatnosti za koje je obvezno ishoditi odobrenja za djelatnost propisane se člankom 14. navedenog Pravilnika.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti