Međunarodni sporazumi i ugovori
 1. Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu, NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006
 2. Zajednički protokol o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije, NN MU 12/93
 3. Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, NN MU 13/94 , NN MU 3/2008 (revizija Small Quantities Protocol-a)
 4. Dodatni protokol uz Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, NN MU 7/2000
 5. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, NN MU 12/93, tekst u NN MU 5/2001
 6. Izmjene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, NN MU 5/2006
 7. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći, NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006
 8. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti, NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006
 9. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti, NN MU 13/95
 10. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, NN MU 3/99
 11. Revidirani dodatni sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane IAEA, NN MU 9/97
 12. Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, NN MU 9/98  i NN MU 3/2000
 13. Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, NN MU 11/99
 14. Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, NN MU 1/2001
 15. Protokol o načinu komunikacije između Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske (9. srpanj 2013.) (pdf)
 16. ARRANGEMENT BETWEEN THE STATE OFFICE FOR RADIOLOGICAL AND NUCLEAR SAFETY OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION FOR THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION AND COOPERATION IN NUCLEAR SAFETY MATTERS (September 19, 2018) (pdf)

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti