KONTROLA KVALITETE

PROGRAM OSIGURANJA KVALITETE

Nositelj odobrenja obvezan je uspostaviti program osiguranja kvalitete i osigurati njegovo provođenje.

Obvezan sadržaj programa osiguranja kvalitete dan je u sljedećim dokumentima:

Izloženi radnici koji rukuju električnim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje, odnosno  radioaktivnim izvorima i uređajima u koje su ugrađeni radioaktivni izvori moraju biti upoznati s programom osiguranja kvalitete.

Navedeno proizlazi iz odredi sadržanih u članku 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), članku 25. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13) te članku 27. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13).

 

PROVJERA KVALITETE

Nositelj odobrenja obvezan je provoditi provjeru kvalitete električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, sustava za razvijanje filmova te digitalnih receptora i čitača, odnosno uređaja u koje su ugrađeni radioaktivni izvori, uređaja koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaja koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog učinka.

Parametri koji se ispituju u sklopu provjere kvalitete električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, sustava za razvijanje filmova te digitalnih receptora i čitača, granice dopuštenih odstupanja te rokovi ispitivanja određenih parametara dani su u Prilogu I. i Prilogu II. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13). Električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje te sustavi za razvijanje filmova za koje navedenim pravilnikom nisu dani parametri koji se ispituju u sklopu provjere kvalitete, granice dopuštenih odstupanja te rokovi ispitivanja, moraju udovoljavati međunarodno prihvaćenim standardima i/ili deklaraciji proizvođača.

U slučaju radioaktivnih izvora, parametri koji se ispituju u sklopu provjere kvalitete uređaja u koje su ugrađeni radioaktivni izvori, uređaja koji se koriste za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaja koji se koriste za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog učinka, granice dopuštenih odstupanja te rokovi ispitivanja određenih parametara pobrojani su u Prilogu IV., Prilogu VI. i Prilogu VII. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13). Parametri koji nisu dani u navedenom pravilniku, a koji se ispituju u sklopu provjere kvalitete, granice dopuštenih odstupanja te rokovi ispitivanja, moraju udovoljavati međunarodno prihvaćenim standardima i/ili deklaraciji proizvođača.

Provjera kvalitete uređaja u koje su ugrađeni radioaktivni izvori, a koji se ne koriste u medicini vrši se u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima i/ili uputama proizvođača, a najmanje jednom godišnje u vidu periodičkog ispitivanja.

Zapisi o obavljenim mjerenjima tijekom provjere kvalitete moraju se čuvati najmanje deset godina od dana prestanka korištenja uređaja, odnosno radioaktivnog izvora.

Kada se provjerom kvalitete utvrdi da električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje, odnosno uređaj u koji je ugrađen radioaktivni izvor, uređaj koji se koristi za dijagnostičke postupke u nuklearnoj medicini koji uključuju uporabu otvorenih radioaktivnih izvora i uređaj koji se koristi za mjerenja aktivnosti, doze zračenja i drugih veličina bitnih za dobivanje dijagnostičke informacije ili postizanje terapijskog učinka ne udovoljava propisanim zahtjevima kvalitete, nositelj odobrenja i korisnik obvezan je poduzeti radnje potrebne za otklanjanje uočenih nedostataka. Do uklanjanja nedostataka, uređaj se ne smije nastaviti koristiti.

Navedeno proizlazi iz odredi sadržanih u članku 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), članku 26. i članku 27. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13) te članku 28. i članku 29. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13).

U nastavku su dane upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste za provedbu dijagnostičkih pregleda te intervencijskih i terapijskih postupaka u medicini:

 

DIJAGNOSTIČKI PREGLEDI I INTERVENCIJSKI POSTUPCI U MEDICINI:

Ove upute izrađene su u sklopu EU projekta IPA 2008 Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja.

 

AKCELERATORI I RENDGENSKI UREĐAJI KOJI SE KORISTE ZA TERAPIJU U MEDICINI

 

UREĐAJI KOJI SE KORISTE U NUKLEARNOJ MEDICINI


Obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti