IZVORI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Izvor ionizirajućeg zračenja jest svaki uređaj, instalacija ili tvar koja proizvodi ili odašilje ionizirajuće zračenje, a koja nije isključena od primjene Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17), uključujući i nuklearni materijal.

Izvori ionizirajućeg zračenja se dijele na:

  • radioaktivne izvore (zatvoreni radioaktivni izvor i otvoreni radioaktivni izvor) i
  • električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje (npr. rendgenski uređaj i akcelerator).

Radioaktivni izvori i/ili skup radioaktivnih izvora se kategoriziraju. Kategorizacija jest brojčana vrijednost koja se određuje sukladno Prilogu II. Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18).

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15 i 130/17) ne odnosi se na prirodnu razinu ionizirajućeg zračenja podrijetlom iz svemira, Zemljine kore ili ljudi ako nije promijenjena ljudskom djelatnošću, osim u slučaju radnih aktivnosti. Radne aktivnosti su ljudske aktivnosti koje se ne ubrajaju u djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, a pri kojima može doći do povećanja ozračenja radnika i stanovnika od prirodnih izvora ionizirajućeg zračenja.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti