Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno: 24.08.2018.

Zatvoreno: 24.09.2018.

Radioaktivne tvari se danas koriste na čitavom nizu područja kao što su medicina, znanost, industrijska proizvodnja, poljoprivreda i proizvodnja energije. U njihovoj primjeni može doći do izvanrednih događaja koji zahtijevaju brz, a nerijetko i vrlo složen odgovor kako bi se ublažilo posljedice po ljudsko zdravlje, okoliš i imovinu. Odgovarajući odgovor je nužan i u slučaju izvanrednih događaja koji su posljedica nelegalnih aktivnosti, npr. prilikom krađe izvora ionizirajućeg zračenja ili terorističkog napada s korištenjem radioaktivnog materijala.
U Republici Hrvatskoj nema nuklearnih postrojenja, niti je njihova izgradnja u planu. No, brodovi na nuklearni pogon povremeno ulaze u hrvatske teritorijalne vode. Uz to, u susjednim Sloveniji i Mađarskoj su u pogonu dvije nuklearne elektrane s 5 reaktora, dok je u ostalim europskim državama u radu još 179 energetskih reaktora. Nadalje, u Hrvatskoj se izvori ionizirajućeg zračenja široko primjenjuju u medicini, industriji i znanstvenom istraživanju. Zbog sveg navedenog, kao i zbog mogućih nelegalnih aktivnosti s radioaktivnim tvarima, pripravnost za radiološki ili nuklearni izvanredni događaj  je nužna.
Ovim se planom uspostavlja sustav pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj koji je (1) razmjeran prisutnim opasnostima, (2) integriran u sustave pripravnosti i odgovora na ostale vrste izvanrednih događaja i (3) usklađen s međunarodno prihvaćenim rješenjima. Donošenjem Plana ispunjavaju se preduvjeti za sistematičan, koordiniran i učinkovit odgovor te se daje podloga za razvoj planskih dokumenata na nižim razinama.
Nadalje, ovm se planom ispunjavaju obaveze Republike Hrvatske proizašle iz Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) i Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/18).

 

Savjetovanje je otvoreno na stranicama e-Savjetovanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Odgovori na pristigle komentare putem sustava e-Savjetovanja nalaze se ovdje.

 

Svi propisi EU se nalaze na: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Svi hrvatski propisi iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti se nalaze na: http://cms.dzrns.hr/propisi_i_dokumenti/propisi
Svi dokumenti IAEA se nalaze na: https://www-pub.iaea.org/books/ na engleskom jeziku, a većina i na španjolskom, ruskom, kineskom, francuskom i arapskom.

Savjetovanje će biti otvoreno do 24.09.2018.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti