Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno: 12.1.2018.

Zatvoreno: 12.2.2018.

Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 141/13, 39/15 i 130/17), članku 42. stavku 3. propisuje se obveza ovlašćivanja stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti. Kako bi se ostvarila učinkovita provedba istog, nacrtom pravilnika  utvrđuje se popis  poslova radiološke sigurnosti, uvjeti koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi za obavljanje poslova radiološke sigurnosti i način ovlašćivanja stručnih tehničkih servisa.

Savjetovanje je otvoreno na stranicama e-Savjetovanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Odgovori na pristigle komentare putem sustava e-Savjetovanja nalaze se ovdje.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti