Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno: 09.01.2018.

Zatvoreno: 11.02.2018.

Ovim nacrtom Pravilnika se uvodi stupnjevani pristup kod odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ovisno o riziku koji je vezan uz djelatnost ili radnu aktivnost, a u skladu s odredbama Direktive Vijeća  2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju.

Pravilnikom o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvora ionizirajućeg zračenja se  propisuju vrste i podvrste djelatnosti za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, uvjete za izuzimanje od obveze dostavljanja obavijesti o namjeri i/ili odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, popis djelatnosti za koje je potrebno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili rješenje o registraciji te popis dokumenata kojima se u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili rješenja o registraciji dokazuje da je udovoljeno uvjetima propisanim Zakonom. Također, Pravilnikom se propisuju uvjeti  izdavanja dozvola za uvoz, izvoz i svaku drugu vrstu prometa izvora ionizirajućeg zračenja izvan područja zemalja članica Europske unije te način prijave i odjave izvora ionizirajućeg zračenja.

Savjetovanje je otvoreno na stranicama e-Savjetovanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Odgovori na pristigle komentare putem sustava e-Savjetovanja nalaze se ovdje.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti