Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno 20.12.2016.

Zatvoreno 31.01.2017.

Ovim zakonom želi se postići rješavanje obveza temeljem preuzimanja Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu od opasnosti od izlaganja ionizirajućem zračenju i kojom se ukidaju direktive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktive Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom od 25. srpnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja. Preuzimanje navedenih direktiva ne uvodi nove obveze, nego postojeće obveze uređuje na način da se smanjuju administrativna opterećenja na korisnike (umjesto dosadašnjih uporabnih dozvola uvodi se obavješćivanje i registracija temeljem stupnjevanog pristupa). Također, uvođenje pojmova stručnjaka za zaštitu od zračenja i stručnjaka za medicinsku fiziku ne obvezuje korisnike (većinom zdravstvene ustanove) na nova zapošljavanja, nego na uređivanje statusa i poslova već postojećih zaposlenika.

Također, želi se postići rješavanje obveza temeljem Zaključka VRH od 5. studenog 2015. kojim se zadužuje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) da  izradi Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, čime će se postići usklađivanje s visokim međunarodnim standardima, a posebno standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Izvršavanje obveza temeljem zaključka VRH ne nameće nove obveze Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost, nego postojeće obveze uređuje na način da se smanjuje broj administrativnih postupaka kod izdavanja odobrenja, olakšava provođenje inspekcije i dodatno uređuje sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj.

Savjetovanje je otvoreno u sustavu e-Savjetovanja.

Izvještaj o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Odgovori na pristigle komentare putem sustava e-Savjetovanja nalaze se ovdje.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti