Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno 04.07.2016.

Zatvoreno 15.08.2016.

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije i Međunarodne agencije za atomsku energiju obavezna je temeljem Direktive Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja i Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ broj 141/13 i 39/15) svakih deset godina provesti samoprocjenu domaćeg zakonodavnog okvira i nadležnih tijela te osigurati međunarodni pregled istih radi kontinuiranog poboljšanja radiološke i nuklearne sigurnosti.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS), kao tijelo državne uprave nadležno za radiološku i nuklearnu sigurnost, u razdoblju od 6. do 17. lipnja 2015. godine proveli su Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission (Misija). U sklopu Misije, DZRNS je ugostio međunarodni tim vodećih stručnjaka iz IAEA i njenih zemalja članica u području radiološke i nuklearne sigurnosti. Tijekom Misije provedena je detaljna analiza zakonskih i tehničkih pitanja. S posebnom pažnjom je analiziran rad DZRNS-a, kao tijela državne uprave nadležnog za radiološku i nuklearnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. U okviru Misije domaći zakonodavni okvir je uspoređen s IAEA standardima i primjerima međunarodne dobre prakse.
Na temelju gore navedenog, Misija je izradila Izvješće, u kojem je dala niz preporuka i savjeta Vladi Republike Hrvatske, DZRNS-u te ostalim tijelima i organizacijama usko vezanim uz radiološku i nuklearnu sigurnost u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu jačanja hrvatskog zakonodavnog okvira te djelovanja u skladu s IAEA standardima. Jedna od preporuka bila je da Vlada Republike Hrvatske treba donijeti strategiju radiološke i nuklearne sigurnosti i program njezine provedbe u skladu s IAEA standardima.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine Zaključkom prihvatila Izvješće IRRS Misije i između ostalog zadužila Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost da u roku od godine dana od dana donošenja ovoga Zaključka izradi Nacrt prijedloga strategije radiološke i nuklearne sigurnosti i program njezine provedbe (točka 2. Zaključka).
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izradio je Nacrt prijedloga Stategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2016.-2025. godine (Strategija) na temelju standarda IAEA „Fundamental Safety Principles“ No. SF-1 (2006.). U Strategiji se definira osnovni cilj radiološke i nuklearne sigurnosti, deset načela radiološke i nuklearne sigurnosti i ukratko je opisan zakonodavni i institucionalni okvir. Program provedbe Stategije povezan je s provedbom Stateškog plana Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, a izvješćivanje o ocjeni primjene deset načela radiološke i nuklearne sigurnosti, navedenih u ovoj Strategiji, povezano je s redovnim izvješćem o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koje ravnatelj DZRNS podnosi Vladi Republike Hrvatske svake dvije godine.

 

Savjetovanje je otvoreno u sustavu e-Savjetovanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Odgovori na pristigle komentare putem sustava e-Savjetovanja nalaze se ovdje.

Izvješće o savjetovanju drugim oblicima savjetovanja (komentari pristigli poštom) i odgovori na komentare nalaze se ovdje.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti