Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno 21.12.2015.

Zatvoreno 18.01.2016.

Glavni cilj ovih izmjena i dopuna jest ukidanje obveze prisustvovanja predavanjima prije pristupanja provjeri znanja, i u slučaju dopunske izobrazbe o primjeni mjera radiološke sigurnosti i u slučaju posebnog obrazovanja i obnove znanja osoba odgovornih za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Savjetovanje je otvoreno u sustavu e-Savjetovanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Na ovaj pravilnik nije pristigao niti jedan komentar putem e-Savjetovanja.

Izvješće o savjetovanju drugim oblicima savjetovanja (komentari pristigli poštom) i odgovor na komentare nalazi se ovdje.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti