Savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta javno se objavljuju na internetskoj stranici tijela nadležnog za njegovu izradu ili na drugi odgovarajući način, kako bi se vidio učinak savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Autor: Urednik

Otvoreno: 30.11.2018.

Zatvoreno: 15.12.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 30.10.2018.

Zatvoreno: 30.11.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 24.08.2018.

Zatvoreno: 24.09.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 17.01.2018.

Zatvoreno: 18.02.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 12.1.2018.

Zatvoreno: 12.2.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 12.1.2018.

Zatvoreno: 12.2.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 09.01.2018.

Zatvoreno: 11.02.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 10. siječnja 2018.

Zatvoreno 12. veljače 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 09. siječnja 2018.

Zatvoreno 12. veljače 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 09. siječnja 2018.

Zatvoreno 12. veljače 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 09. siječnja 2018.

Zatvoreno 08. veljače 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 09.01.2018.

Zatvoreno: 11.02.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno: 09.01.2018.

Zatvoreno 11.02.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 09.01.2018.

Zatvoreno 11.02.2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 4.8.2017.

Zatvoreno 15.10.2017.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 02.08.2017.

Zatvoreno 04.09.2017.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 17.02.2016. (e-Savjetovanje 18.02.2016.)

Zatvoreno 06.05.2016 (e-Savjetovanje 01.04.2016.)

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 20.12.2016.

Zatvoreno 31.01.2017.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 23.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 22.09.2016.

Zatvoreno 24.10.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 04.07.2016.

Zatvoreno 15.08.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 17.06.2016.

Zatvoreno 20.07.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 09.02.2016.

Zatvoreno 13.03.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 21.12.2015.

Zatvoreno 18.01.2016.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Otvoreno 15.09.2015.

Zatvoreno 15.10.2015.

[ Više... ]
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti