Ravnopravnost spolova

Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Zakon o ravnopravnosti spolova objavljen je u Narodnim novinama br. 82/08 i 69/17.

Tijela državne uprave obvezna su primjenjivati posebne mjere i donijeti planove djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost može se pročitati ovdje .

Koordinator/ica za ravnopravnost spolova u tijelu državne uprave koordinira provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost je:

Nevenka Novosel
e-mail: nevenka.
telefon: (+385 1) 4881 789
fax: (+385 1) 4881 780


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti