Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017.-2025. godine

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom 2. Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/15-07/371, urbroja: 50301-09/09-15-2, od 5. studenoga 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2017. godine donijela Odluku o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017.-2025. godine.

Strategija je 7. srpnja 2017. godine objavljena u Narodnim novinama broj 65/17.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti