Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš za NP provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora  i istrošenog nuklearnog goriva. Na ovoj stranici možete naći obavijesti vezane uz postupak.


Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13), članka 7. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) i članka 12. stavak 1. točka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) daje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Informaciju s prilozima možete naći ovdje.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti