Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Krajem 2015. godine dovršit će se desetogodišnji ciklus provođenja projekata iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja financiranih iz pretpristupnih fondova EU, koji je započeo 2005. godine predlaganjem i provođenjem projekata iz programa PHARE 2005. To su bili projekti „Installation od RODOS system in the Republic of Croatia“, čiji korisnik je bio Državni zavod za nuklearnu sigurnost i “Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Mobile Portal Monitors”, čiji korisnik je bio Državni zavod za zaštitu od zračenja. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 550.000 eura, a iskorišteno je oko 515.000 eura. Sredstva odobrena i iskorištena za provođenje drugog projekta iznosila su 255.000 eura.

Ciklus je nastavljen predlaganjem i provođenjem projekata iz programa PHARE 2006. To su bili projekti „Support to the SONS in Upgrading and Modernization of the National Early Warning System”, čiji korisnik je bio Državni zavod za nuklearnu sigurnost i Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitor practices in Croatia”, čiji korisnik je bio Državni zavod za zaštitu od zračenja. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 600.000 eura, a iskorišteno je oko 506.000 eura. Sredstva odobrena za provođenje drugog projekta iznosila su 1.400.000 eura, a iskorišteno je oko 1.060.000 eura.

Nakon što su se Državni zavod za nuklearnu sigurnost i Državni zavod za zaštitu od zračenja spojili u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, novonastali zavod je nastavio s predlaganjem i provođenjem projekata iz programa IPA. Tako su se u okviru programa IPA 2008 provodili projekti  Health Protection in Relation to Medical Exposure“ i Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for the radiological and nuclear safety and security“. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 878.000 eura, a iskorišteno je oko 585.000 eura. Sredstva odobrena za provođenje drugog projekta iznosila su 280.000 eura, a iskorišteno je oko 210.000 eura.

Ciklus je nastavljen predlaganjem i provođenjem projekata iz programa IPA 2011. To su bili projekti “Upgrading of the emergency preparedness system in the Republic of Croatia” i “Upgrading the systems for the on- and off-line monitoring of radioactivity in environment in Croatia in regular and emergency situations”. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 500.000 eura, a iskorišteno je oko 287.000 eura. Sredstva odobrena za provođenje drugog projekta iznosila su 435.000 eura, a iskorišteno je oko 430.000 eura.

Cilj svih ovih projekata bio je unapređenje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Osim što su ojačani kapaciteti regulatornog tijela za radiološku i nuklearnu sigurnost, nabavljena oprema dana je na korištenje drugim tijelima državne uprave i stručnim organizacijama, koje surađuju s regulatornim tijelom na ovom području i doprinose općoj sigurnosti ljudi i zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj.

Važno je napomenuti da su ukupna iskorištena sredstva iz pretpistupnih fondova EU u proteklih deset godina na području radiološke i nuklearne sigurnosti iznosila oko 3.850.000 eura, odnosno oko 29.260.000 kuna, što je oko 20% od ukupnih sredstava državnog proračuna koja su izdvojena za to područje u navedenom razdoblju.

Više podataka o pojedinim projektima možete pronaći na http://cms.dzrns.hr/projekti/IPA.

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti