IPA projekti

IPA 2008 projekt “Health Protection in Relation to Medical Exposure“

Cilj ovog projekta je postići usklađenost s općim načelima i osnovnim mjerama zaštite zdravlja pojedinca u smislu zaštite od ionizirajućeg zračenja u slučaju profesionalnog i medicinskog ozračenja u procesu provedbe relevantne pravne stečevine EU. Svrha projekta je izgradnja kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, javnih zdravstvenih ustanova i stručnih tehničkih servisa za učinkovitu procjenu medicinskog ozračenja i pravilnu primjenu načela opravdanosti i optimizacije, u odnosu na medicinsko ozračenje, kao i osposobljavanje osoblja DZRNS-a za procjenu profesionalne izloženosti te međusobnu usporedbu rada ovlaštenih stručnih tehničkih servisa.

Voditeljica projekta Ivana Kralik (ivana.)

 

IPA 2008 projekt “Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for the radiological and nuclear safety and security“

Cilj ovog projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost na području inspekcije nuklearnog materijala, opreme i djelatnosti i na području zbrinjavanja radioaktivnog otpada i razgradnje nuklearnih postrojenja, sukladno EU zakonodavstvu i praksi. Školovanjem i dodatnim osposobljavanjem djelatnika DZRNS izvršit će se prijenos stručnih znanja i sposobnosti, što će olakšati provođenje regulatorne funkcije DZRNS na području nuklearne i fizičke sigurnosti.

Voditelj projekta Saša Medaković (sasa.)

 

IPA 2011 projekt “Upgrading of the emergency preparedness system in the Republic of Croatia”

Cilj ovog projekta je unapređenje pripravnosti za slučaj radiološke nesreće u Republici Hrvatskoj, a posebno harmonizacija postupaka pri odgovoru na radiološku nesreću sa susjednim zemljama, unapređenje nacionalnih kapaciteta za odgovor na radiološku nesreću te unapređenje nacionalnog plana za slučaj radiološke nesreće. Opremanje i uvježbavanje djelatnika žurnih službi omogućit će brzu primjenu zaštitnih mjera i koordinirano djelovanje svih odgovornih tijela za žurno postupanje.

Voditeljica projekta Sanja Krča (sanja.)

 

IPA 2011 projekt “Upgrading the systems for the on- and off-line monitoring of radioactivity in environment in Croatia in regular and emergency situations”

Cilj ovog projekta je unapređenje sustava za izravno i neizravno praćenje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u slučaju normalnih i izvanrednih situacija. U okviru projekta planira se nabaviti, instalirati i testirati nova mjerna oprema za brzinu ambijentalne gama doze, te izvršiti usporedbu s postojećom opremom, kako bi se standardizirala mjerenja u skladu s EU zahtjevima za praćenje radioaktivnosti u okolišu.

Voditeljica projekta Sanja Krča (sanja.)


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti