Obavijesti
Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Krajem 2015. godine dovršit će se desetogodišnji ciklus provođenja projekata iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja financiranih iz pretpristupnih fondova EU, koji je započeo 2005. godine predlaganjem i provođenjem projekata iz programa PHARE 2005. To su bili projekti „Installation od RODOS system in the Republic of Croatia“, čiji korisnik je bio Državni zavod za nuklearnu sigurnost i “Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Mobile Portal Monitors”, čiji korisnik je bio Državni zavod za zaštitu od zračenja. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 550.000 eura, a iskorišteno je oko 515.000 eura. Sredstva odobrena i iskorištena za provođenje drugog projekta iznosila su 255.000 eura.

Ciklus je nastavljen predlaganjem i provođenjem projekata iz programa PHARE 2006. To su bili projekti „Support to the SONS in Upgrading and Modernization of the National Early Warning System”, čiji korisnik je bio Državni zavod za nuklearnu sigurnost i Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitor practices in Croatia”, čiji korisnik je bio Državni zavod za zaštitu od zračenja. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 600.000 eura, a iskorišteno je oko 506.000 eura. Sredstva odobrena za provođenje drugog projekta iznosila su 1.400.000 eura, a iskorišteno je oko 1.060.000 eura.

Nakon što su se Državni zavod za nuklearnu sigurnost i Državni zavod za zaštitu od zračenja spojili u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, novonastali zavod je nastavio s predlaganjem i provođenjem projekata iz programa IPA. Tako su se u okviru programa IPA 2008 provodili projekti  Health Protection in Relation to Medical Exposure“ i Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for the radiological and nuclear safety and security“. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 878.000 eura, a iskorišteno je oko 585.000 eura. Sredstva odobrena za provođenje drugog projekta iznosila su 280.000 eura, a iskorišteno je oko 210.000 eura.

Ciklus je nastavljen predlaganjem i provođenjem projekata iz programa IPA 2011. To su bili projekti “Upgrading of the emergency preparedness system in the Republic of Croatia” i “Upgrading the systems for the on- and off-line monitoring of radioactivity in environment in Croatia in regular and emergency situations”. Sredstva odobrena za provođenje prvog projekta iznosila su 500.000 eura, a iskorišteno je oko 287.000 eura. Sredstva odobrena za provođenje drugog projekta iznosila su 435.000 eura, a iskorišteno je oko 430.000 eura.

Cilj svih ovih projekata bio je unapređenje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Osim što su ojačani kapaciteti regulatornog tijela za radiološku i nuklearnu sigurnost, nabavljena oprema dana je na korištenje drugim tijelima državne uprave i stručnim organizacijama, koje surađuju s regulatornim tijelom na ovom području i doprinose općoj sigurnosti ljudi i zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj.

Važno je napomenuti da su ukupna iskorištena sredstva iz pretpistupnih fondova EU u proteklih deset godina na području radiološke i nuklearne sigurnosti iznosila oko 3.850.000 eura, odnosno oko 29.260.000 kuna, što je oko 20% od ukupnih sredstava državnog proračuna koja su izdvojena za to područje u navedenom razdoblju.

Više podataka o pojedinim projektima možete pronaći na http://cms.dzrns.hr/projekti/IPA.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

U četvrtak 26. studenoga 2015. godine u 11 sati održana je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada prezentacija projekta "Nabava vozila s mobilnom opremom za detekciju zračenja za unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama". Riječ je o projektu s proračunom od 224.844 EUR, financiranom u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2011. Korisnička institucija bio je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Opremu je isporučila tvrtka BELMET 97d.o.o.

Nabavljeno je vozilo s pripadajućom mjernom i drugom opremom prema specifikacijama koje su razvili stručnjaci s IMI-ja. Sporazumom između Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada vozilo je dano je na korištenje Jedinici za zaštitu od zračenja Instituta.

Ovaj projekt predstavlja značajan doprinos modernizaciji opreme za radiološka mjerenja.

Priopćenje za medije možete pronaći ovdje.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

U četvrtak 19. studenoga 2015. godine u 13 sati održana je u Kući Europe u Zagrebu svečanost zatvaranja projekta "Unaprjeđenje sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama". Riječ je o projektu s proračunom od 68.000 EUR, financiranom u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2011. Projekt je provela tvrtka ENCONET iz Zagreba u suradnji s Institutom Jožef Stefan i tvrtkom BITT Tehnologije. Korisnička institucija bio je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Cilj projekta bio je unaprijediti Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN) tako da se može koristiti i za rutinski monitoring okoliša te za procjenu doza u slučaju nesreće. U okviru projekta obavljen je obilazak 33 lokacije SPUNN-a na kojima se kontinuirano prati brzina ambijentalne gama doze. Na svakoj lokaciji su analizirana odstupanja od standardnih mjernih uvjeta, te su provedena precizna mjerenja brzine doze i gamaspektrometrijske analize. Temeljem dobivenih rezultata predložene su korektivne mjere kojima se omogućuje proširivanje područja primjene SPUNN-a na željeni način.

Priopćenje za medije možete pronaći ovdje.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Dana 18. lipnja 2014. godine u Novinarskom domu u Zagrebu održana je završna konferenciju IPA 2008 projekta Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearnu sigurnost i osiguranje.

Ukupna vrijednost projekta je 212.800 EUR, od čega je 191.520 EUR financirala Europska unija, a 21.280 EUR Republika Hrvatska. Projekt je usmjeren jačanju operativnih i administrativnih kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, kao i usvajanju prakse regulatornih institucija s područja Europske unije. Osnovni cilj je prijenos znanja u sferi inspekcije radioloških i nuklearnih aktivnosti, sigurnosti radioaktivnih i nuklearnih materijala, razgradnje nuklearnih elektrana te postupanja s istrošenim nuklearnim gorivom i radioaktivnim otpadom.

U sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

  • provedbom gap analize utvrđeni su nedostaci u djelovanju Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost na područjima od interesa,
  • temeljem dobivenih rezultata razvijen je plan i program edukacije i uvježbavanja, koji uključuje formalnu edukaciju u visokoškolskim ustanovama, samouvježbavanje, pohađanje tečajeva i radionica, stručne posjete  i dr.,
  • razvijeni su materijali primjenjivi za buduće educiranje i uvježbavanje djelatnika Zavoda,
  • organizirane su dvije petodnevne radionice, jedna na području inspekcije radioloških i nuklearnih aktivnosti a druga usmjerena na razgradnju nuklearnih elektrana te postupanje s istrošenim nuklearnim gorivom i radioaktivnim otpadom i
  • za djelatnike Zavoda organizirani su stručni posjeti regulatornim institucijama i specijaliziranim tvrtkama u Češkoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Sloveniji.

Rezultati ostvareni u okviru ovog projekta podići će kvalitetu obavljanja tekućih inspekcijskih aktivnosti, kao i aktivnosti na području postupanja s radioaktivnim otpadom pred kojima će se u skoroj budućnosti naći Zavod i ostale relevantne institucije.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Temeljem projekta EuropeAid/130051/D/SER/HR - Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for nuclear safety and security, obavljena je od 21. do 26. srpnja 2013. godine stručna posjeta španjolskom regulatornom tijelu za pitanja radiološke i nuklearne sigurnosti (Vijeću za nuklearnu sigurnost), te nuklearnoj elektrani Jose Cabrera i odlagalištu radioaktivnog otpada El Cabril. U aktivnostima tijekom posjeta iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost sudjelovali su mr. sc. Saša Medaković, ravnatelj Zavoda i mr. sc. Boris Ilijaš.

Cilj posjeta bio je prvenstveno ostvariti uvid u španjolska iskustva u odlaganju radioaktivnog otpada, kao i u pitanja vezana uz razgradnju nuklearnih elektrana. Ovo je za RH posebno važno zbog rješavanja hrvatskih obveza vezanih uz NE Krško.

Tijekom posjete Vijeću za nuklearnu sigurnost, kao i agenciji ENRESA koja je neprofitna organizacija specijalizirana za poslove skladištenja i odlaganja radioaktivnog otpada, dobili smo detaljne informacije o njihovoj pravnoj regulativi, planiranju i praksi glede navedene problematike, a domaćini su bili vrlo aktivni u diskusijama o mogućnosti pronalaženja odgovarajućih rješenja za RH. Također su nam vrlo detaljno prezentirali svoje dugogodišnje iskustvo u ovim poslovima s naglaskom na probleme na koje su nailazili i traženju odgovarajućih rješenja.

Posjete su obuhvaćale odlagalište radioaktivnog otpada El Cabril i nuklearnu elektranu u razgradnji Jose Cabrera. El Cabril je veliki kompleks u kojem se obrađuje i odlaže nisko i srednje radioaktivni otpad (na jednoj lokaciji) i vrlo nisko radioaktivni otpad (na drugoj). Također se proizvode i betonski spremnici za odlaganje otpada. Manipulacija otpadom, kao i obrada, velikim se dijelom obavlja iz središnje kontrolne sobe.

NE Jose Cabrera je u odmakloj fazi razgradnje. Dijelovi postrojenja se, ukoliko je potrebno, obrađuju različitim tehnikama kako bi se smanjila ukupna razina aktivnosti (u pravilu obradom površine koja sadrži najveći dio radioaktivnosti), a zatim pakiraju u spremnike i šalju u odlagalište El Cabril.

Na završnom sastanku je izražena spremnost za daljnju suradnju između dva regulatorna tijela, a u tom je smislu potpisana i zajednička izjava Vijeća za nuklearnu sigurnost i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789
Održana svečanost zatvaranja EU IPA...

Dana 15. travnja 2014. godine u Kući Europe, u Zagrebu, Augusta Cesarca 6 (House of Europe) s početkom u 11:00 h održana je svečanost zatvaranja EU IPA 2008 projekta Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. Rezultati ostvareni u okviru ovog projekta uvelike će pridonijeti kvaliteti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u kojima se provode dijagnostički pregledi i intervencijski postupci uporabom rendgenskih uređaja.

Svečanosti zatvaranja projekta nazočili su gosp. Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, prim. mr. sc. Marijan Cesarik, zamjenik ministra zdravlja, gđa Renata Pelenokaitė, zamjenica voditelja Ureda Veleposlanstva Republike Litve u Zagrebu, mr.sc. Saša Medaković, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te gosp. Andrius Budreika, član upravnog odbora tvrtke Lokmis.

Rezultate projekta prezentirao je gosp. Julius Žiliukas, voditelj tima stručnjaka konzorcija tvrtke Lokmis i Centra za zaštitu od zračenja iz Litve. O utjecaju projekta i njegovoj dugoročnoj održivosti govorili su dr. sc. Kristian Deša, pomoćnik sanacijskog upravitelja za osiguranje kvalitete pružanja medicinskih usluga iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka te voditeljica projekta, Ivana Kralik iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789
Održana vježba "Jarun 2014"

U utorak 11. ožujka 2014., na prostoru RŠC Jarun - Otok hrvatske mladeži, održana je vježba "Jarun 2014", koju je organizirala tvrtka RaL, a uz logističku potporu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Vježba je dio projekta koji je započeo u ožujku 2013. pod nazivom  "Unaprjeđenje sustava pripravnosti za izvanredni događaj u Republici Hrvatskoj" (Upgrading of Emergency Preparedness System in the Republic of Croatia) u okviru programa IPA 2011. Projekt je trajanja 15 mjeseci, u najvećem dijelu financiran sredstvima Europske unije, a koordinira ga Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Projekt provode eksperti francuske tvrtke Resources and Logistics (RaL), uz potporu participirajućih hrvatskih institucija.

Vježba se temeljila na hipotetskoj radiološkoj nesreći vezanoj uz transport radioaktivnog materijala, a usmjerena je bila na prvu fazu nesreće, u kojoj je od posebne važnosti upravo djelovanje hitnih službi. Ta faza započela je zaprimanjem dojave o nesreći i osiguranjem mjesta nesreće, a završila kada su svi sudionici zbrinuti (uključujući radiološki monitoring, dekontaminaciju, registraciju i transport ozlijeđenih prema bolnicama). Vježbom nisu bile obuhvaćene kasnije faze nesreće, u kojima bi se provodila detaljna radiološka procjena i sanacija lokacije.

U vježbi su sudjelovali: Centar 112, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, tim hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, tim interventne policije MUP-a, nadležni inspektor Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske - RKBN tim, iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Cilj vježbe "Jarun 2014" bio je omogućiti djelatnicima hitnih službi uvježbavanje u provedbi postupaka prezentiranih na tečajevima održanim u okviru projekta, i to u što je moguće realnijim uvjetima. Nadalje, cilj je bio utvrditi nedostatke u djelovanju hitnih službi i predložiti načine za njihovo uklanjanje, a sve u svrhu daljnjeg unaprjeđenja sustava pripravnosti za radiološku nesreću.

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti