Opasni izvori

Na ovoj stranici Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje popis lokacija na kojima se u Republici Hrvatskoj provode djelatnosti s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja. Popis je izrađen sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“ br. 102/12) za upoznavanje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) na čijem se području koriste takvi izvori.

Opasni izvori definirani su Pravilnikom o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (Narodne novine br. 123/12). Opasni izvor je zatvoreni radioaktivni izvor 1., 2. ili 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih; opasnim izvorom smatraju se i zatvoreni radioaktivni izvori 4. kategorije koji se koriste u industrijskoj radiografiji, geološkim istraživanjima, na bušotinama, na jaružalima, pokretnim trakama te razinomjerima; opasnim izvorom smatraju se i prenosivi zatvoreni radioaktivni izvori za mjerenje debljine, gustoće i vlage; opasnim izvorima smatraju se i radioaktivni izvori koji se koriste u radioterapiji i nuklearnoj medicini te znanstveno istraživačkom radu.

Popis sadrži podatke o nositeljima odobrenja za korištenje opasnih izvora, broj opasnih izvora određenih kategorija na pojedinoj lokaciji kao i adrese na kojima se nalaze. Popis je, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, dostavljen tijelima JLP(R)S nadležnim za zaštitu i spašavanje. Očekuje se da to bude poticaj suradnje na lokalnoj razini u cilju osiguranja što bolje pripravnosti za moguće izvanredne događaje u korištenju opasnih izvora.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti