Javna nabava

SUKOB INTERESA

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost kao javni naručitelj ne bi smio sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN)

Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-02/14-01/2, URBROJ: 542-01-14-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 125.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 24. ožujka 2015. u 16:00.
  • Potrebne informacije možete naći u dokumentaciji za nadmetanje, oznaka SZZP-10/15.  
Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti