Javna nabava

SUKOB INTERESA

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost kao javni naručitelj ne bi smio sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Autor: Urednik

U EOJN (elektroničkom oglasniku javne nabave) objavljen je poziv na nadmetanje za otvoreni postupak ev. broj 01/14: "Usluga sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u okolišu, vodi za piće, hrani, hrani za životinje te stambenim i radnim prostorijama, sukladno Godišnjem programu praćenja stanja okoliša za 2014. godinu ", broj objave 2014/S 002-0004133. Rok za podnošenje ponuda je 18. veljače 2014. u 10:00. Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na EOJN, a pogledati OVDJE (troškovnik OVDJE).

Popis obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti