Javna nabava

SUKOB INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Obavijesti
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN)

Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-02/14-01/2, URBROJ: 542-01-14-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 183.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 03. travanj 2017. u 14:00.
  • Potrebne informacije možete naći u dokumentaciji za nadmetanje, oznaka PZ-12/17.  
Autor: Urednik

U EOJN (elektroničkom oglasniku javne nabave) objavljen je poziv na nadmetanje za otvoreni postupak ev. broj 01/15: "Usluga sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u okolišu, vodi za piće, hrani, hrani za životinje te stambenim i radnim prostorijama, sukladno Godišnjem programu praćenja stanja okoliša za 2015. godinu ", broj objave 2015/S 002-0011422. Rok za podnošenje ponuda je 07. travanj 2015. u 12:00. Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na EOJN, a pogledati OVDJE (troškovnik OVDJE).

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN)

Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-02/14-01/2, URBROJ: 542-01-14-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 125.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 24. ožujka 2015. u 16:00.
  • Potrebne informacije možete naći u dokumentaciji za nadmetanje, oznaka SZZP-10/15.  
Autor: Urednik

U EOJN (elektroničkom oglasniku javne nabave) objavljena je obavijest o bagatelnoj nabavi (poziv), evidencijski broj nabave 02/14: ODRŽAVANJE MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN), broj objave: 2014/ 0BP-00065.

Detalje o objavi možete vidjeti: OVDJE.

Autor: Urednik

U EOJN (elektroničkom oglasniku javne nabave) objavljen je ispravljeni troškovnik vezan uz poziv na nadmetanje za otvoreni postupak ev. broj 01/14: "Usluga sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u okolišu, vodi za piće, hrani, hrani za životinje te stambenim i radnim prostorijama, sukladno Godišnjem programu praćenja stanja okoliša za 2014. godinu ", broj objave 2014/S 002-0004133. Ispravljeni troškovnik možete preuzeti  na EOJN, a pogledati OVDJE. Promjena u troškovniku opisana je OVDJE.

Autor: Urednik

U EOJN (elektroničkom oglasniku javne nabave) objavljen je poziv na nadmetanje za otvoreni postupak ev. broj 01/14: "Usluga sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u okolišu, vodi za piće, hrani, hrani za životinje te stambenim i radnim prostorijama, sukladno Godišnjem programu praćenja stanja okoliša za 2014. godinu ", broj objave 2014/S 002-0004133. Rok za podnošenje ponuda je 18. veljače 2014. u 10:00. Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na EOJN, a pogledati OVDJE (troškovnik OVDJE).

Autor: Urednik

U EOJN (elektroničkom oglasniku javne nabave) objavljen je poziv na nadmetanje za otvoreni postupak ev. broj 01/13: "Usluga održavanja opreme mjernih postaja sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN)", broj objave 2013/S 002-0025342. Rok za podnošenje ponuda je 9. travnja 2013. u 10:00. Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na EOJN, a pogledati OVDJE.

[ Više... ]
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti