Pristup informacijama

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama, a u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) , (NN 85/2015), može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

U slučaju podnošenja usmenog zahtjeva (osobno ili putem telefona), sastavlja se službena bilješka.

Za podnošenje zahtjeva pisanim putem može se koristiti Obrazac zahtjeva na pristup informacijama.

Ako je zahtjev podnesen putem elektroničke pošte, smatra se da je podnesen pisani zahtjev.

Za podnošenje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, može se koristiti Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama može se zatražiti:

  • dostavom usmenog zahtjeva osobnim dolaskom u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ili telefonom službenici za informiranje Zdravki Tečić, dipl. ing.  na broj: 01/4881-782;
  • dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Frankopanska 11 10000 Zagreb;
  • dostavom pisanog zahtjeva faksom na broj: 01/ 4881-780;
  • dostavom pisanog zahtjeva na e-mail adresu: javnost

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama biti će riješen na način i u roku propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih i sudskih pristojbi.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika informacija u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) , (NN 85/2015)
  • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske  (NN 124/2015)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/2014)
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/2014)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/2016)

 

Provedba Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje u PDF i CSV (strojno čitljivom) formatu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti