Obavijesti
Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o raspisu za podnošenje prijedloga nacionalnih i regionalnih projekata tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) u okviru programa tehničke suradnje za razdoblje 2020.-2021. nalaze se u pozivu i uputama.

Podaci potrebni za podnošenje nacionalnih i regionalnih prijedloga projekata tehničke suradnje s IAEA nalaze se u obrascima za nacionalni projekt i regionalni projekt i podnose se elektronički na e-mail adresu nacionalne koordinatorice za tehničku suradnju s IAEA: nevenka. novosel@dzrns.hr.

Rok za podnošenje prijedloga nacionalnih i regionalnih projekata na navedenu e-mail adresu je 16. travnja 2018. godine.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o tečajevima u organizaciji EANM/ESMIT tijekom 2018. godine nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili popunjavanjem obrasca je 7 dana prije roka navedenog u prilogu.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o tečajevima u organizaciji IAEA/ESTRO tijekom 2018. godine nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili popunjavanjem obrasca je 7 dana prije roka navedenog u prilogu.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom tečaju nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili na obrascu je 25. travnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovoj radionici nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili na obrascu je 11. svibnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom školovanju nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili na obrascu je 30. travnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovoj radionici nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 30. travnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovom sastanku nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 13. travnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovom simpoziju nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 16. travnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovom sastanku nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascu u obavijesti je 13. travnja 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Zahtjev za dostavljanje komentara nalazi se u pozivu i obavijesti.

Rok za dostavljanje komentara u DZRNS na obrascu u obavijesti je 11. svibnja 2018.

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti