Etički kodeks

Etičkim kodeksom državnih službenika (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti. Državni službenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema državnom tijelu u kojem obavljaju svoju dužnost.

Etički kodeks državnih službenika objavljen je u Narodnim novinama br. 40/11 i 13/12.

Primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu prate povjerenici za etiku. Oni zaprimaju pritužbe službenika, građana i drugih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika, promoviraju etičko postupanje u međusobnim odnosima državnih službenika i etičko postupanje službenika prema građanima.

Povjerenik za etiku Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost je:

Dr. sc. Sanja Krča

e-mail: sanja.

telefon: (+385 1) 4881 779

fax: (+385 1) 4881 780 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti