RODOS sustav za podršku odlučivanju

RODOS (Real Time On Line DecisiOn Support System) sustav služi za numeričko modeliranje, uključivo u realnom vremenu, širenja radioaktivnosti i procjenu izloženosti stanovništva. Sustav omogućava dosljednu procjenu i prognozu moguće radiološke situacije te simuliranje mogućih mjera zaštite s vrednovanjem njihovih pozitivnih i negativnih učinaka. Čine ga mreža radnih stanica u ustanovama korisnicama i poslužitelja u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost koji izvode programe prilagođene lokalnim i regionalnim statičkim podacima, povezanim s izvorima radioloških i meteoroloških mjerenja te vremenskom prognozom. Poslužitelji u Zavodu i radne stanice korisnika povezane su zakupljenim fiksnim linijama u zatvorenoj mreži, a potpuna zalihost ostvaruje se ISDN linijama. Prihvat mjernih podataka u realnom vremenu ostvaruje se putem Interneta. (Prikazana slika je primjer jednog izračuna tijekom vježbe - nije povezana sa stvarnim stanjem i trenutnim meteorološkim uvjetima.)


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti