Priopćenja
Autor: Urednik

Za nedjelju, 29. srpnja 2018., predviđeno je kraće isključenje Nuklearne elektrane Krško iz mreže. Isključenje se planira zbog uklanjanja mjernih priključaka na provodnim izolatorima glavnih transformatora. Uklanjanje se vrši zbog povremenog gubitka signala. To je jedno od više mjerenja transformatorskih parametara te je pogon moguć i bez nadzornih mjerenja na provodnih izolatorima.

Tijekom isključenja iz mreže neće doći do obustave reaktora, već će reaktor i dalje raditi niskom snagom.

Isključenje nije povezano sa stanjem elektrane, već s odstupanjem rada nadzornog sustava transformatora.

Priopćenje za javnost Nuklearne elektrane Krško možete pročitati ovdje.

Autor: Urednik

Francusko regulatorno tijelo za nuklearnu energiju Autorité de sûreté nucléaire (ASN ) donijelo je 27. 9. 2017. odluku o privremenoj obustavi sva četiri reaktora elektrane Tricastin, Francuska.

Analizom je utvrđeno da na dijelu nasipa kanala Donzère-Mondragon, koji se nalazi u neposrednoj blizini elektrane, moguće je puknuće u slučaju potresa katastrofalnih razmjera (vjerojatnost pojave je jednom u nekoliko tisuća godina).

Électricité de France (EDF),  vlasnik elektrane, obavezan je prije ponovnog pokretanja reaktora provesti detaljnu studiju stanja navedenog dijela nasipa kanala te provesti potrebne radove u cilju osiguranja samog nasipa.

Autor: Urednik

U petak, 21.4.2017. u jutarnjim satima došlo je do kvara na ventilu u sekundarnoj (nenuklearnoj) strani Nuklearne elektrane Krško (NEK) te do ispuštanja dijela pare. Rad NEK je obustavljen u petak, 21.4.2017. oko 13:00 sati kako bi se ventil mogao promijeniti. Ponovno uključenje NEK u elektroenergetsku mrežu se očekuje tijekom vikenda.

Događaj ne predstavlja opasnost po sigurnost elektrane, ljude i okoliš.

Autor: Urednik

Dana 16.2.2017. nešto prije 8:30 došlo je do automatske obustave rada reaktora u Nuklearnoj elektrani Krško. Svi sigurnosni sustavi su ispravno djelovali. Osoblje elektrane je postupilo u skladu s postojećim procedurama za takav tip događaja. Elektrana je sigurno obustavljena.

Događaj ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Autor: Urednik

Dana 9. veljače 2017. godine oko 10 h i 15 min u Nuklearnoj elektrani Flamanville došlo je do eksplozije u turbinskoj zgradi. Francuska regulatorna agencija, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), je preko međunarodnog sustava za razmjenu infromacija Unified System for Information Exchange (USIE) obavijestila o navedenom događaju. Nakon eksplozije uslijedio je požar koji je uspješno ugašen oko 11 h. U samom događaju nije bilo žrtava niti ozlijeđenih.

Rad reaktora Flamanville 1 je uredno obustavljen oko 15 h u skladu s procedurama za taj tip događaja.

Sam događaj u NPP Flamanville ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik

Dana 09. rujna 2016. oko 4 sata po srednjoeuropskom vremenu Sjeverna Koreja je izvršila podzemni nuklearni pokus. Ova je nuklearna eksplozija identificirana putem podrhtavanja tla magnitude 5,3 i locirana na području na kojem je Sjeverna Koreja vršila i prethodne nuklearne pokuse. Prema prvim saznanjima snaga eksplozije bila je najmanje 10 kilotona, a vjerojatno i više.

Zasad nema informacija o izmjerenoj povišenoj razini radijacije u širem području oko mjesta eksplozije. Budući da se radi o podzemnoj nuklearnoj eksploziji, ne očekuje se znatnije ispuštanje radioaktivnog materijala, a iz analize spektra ispuštenih radionuklida moći će se više saznati o vrsti i snazi testirane nuklearne eksplozivne naprave. Ovo se očekuje u sljedećim danima.

Važno je napomenuti da ovaj nuklearni test nema nikakvog utjecaja na područje Europe što se tiče moguće radioaktivne kontaminacije.

Autor: Urednik

Sukladno Zakonskim obvezama i svojim ovlastima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijekom boravka broda na nuklearni pogon u hrvatskim teritorijalnim vodama donio i proveo  Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda. Program je proveden u suradnji s  Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je ovlaštena  institucija  za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Mjerenjima je utvrđeno kako boravak ratnog broda na nuklearni pogon „USS Truman“ nije ni na koji način narušio niti povećao količinu radioaktivnosti inače prisutnu u okolišu. Opterećenost ionizirajućim zračenjem stanovništva i okoliša u blizini broda na nuklearni pogon, odnosno u splitskom akvatoriju nije bila povećana zbog boravka ratnog broda. Sve troškove provedbe Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda je, sukladno Zakonu, pokrio operater broda na nuklearni pogon. Izvješće o provedbi Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda možete pogledati OVDJE.

Autor: Urednik

Tijekom veljače u Nuklearnoj elektrani Krško zabilježena je povećana specifična aktivnost pojedinih izotopa u primarnom krugu, što ukazuje da je došlo do oštećenja najmanje jedne gorivne šipke. NE Krško sadrži 28 435 gorivnih šipki raspoređenih u 121 gorivnom elementu i oštećenje jedne ili manjeg broja gorivnih šipki je moguć događaj za koji je svaka nuklearna elektrana tog tipa pripremljena. Elektrana radi punom snagom u okviru zahtjeva tehničkih specifikacija koje vrlo podrobno određuju ograničenja rada. Nastale okolnosti nemaju nikakav utjecaj na sigurnost rada te ne nose dodatan rizik za okolinu.

Autor: Urednik

Prema priopćenju ukrajinskih vlasti, u petak, 28.11.2014. došlo je do kratkog spoja na rasklopnom postrojenju reaktora broj 3 nuklearne elektrane u Zaporožju. Reaktor je sigurno ugašen. Ukrajinske vlasti očekuju da će kvar biti popravljen do petka, 5.12.2014.

Ovaj događaj ne predstavlja prijenju sigurnosti tog reaktora niti sigurnosti cijele elektrane.

Prema izvještaju Francuskog instituta za nuklearnu sigurnost, IRSN, događaj u nuklearnoj eletrani Zaporožje ne predstavlja prijetnju ljudima ili okolišu. Detektori na francuskoj ambasadi u Kijevu nisu registrirali nikakvo neuobičajeno zračenje. (Reuters, CNN)

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost dobio je putem ECURIE sustava za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti obavijest o požaru u nuklearnoj elektrani Penly u Francuskoj. Požar je započeo 5. travnja 2012. oko 12:00 sati u zgradi reaktora broj 2. Reaktor se automatski ugasio. Požar je u potpunosti ugašen. Prilikom nesreće došlo je do curenja radioaktivnih materijala u primarni vodeni sustav reaktora iznad normalnih vrijednosti. Hitno su poduzete predviđene mjere koje su smanjile tlak i temperaturu vode u primarnom sustavu što je smanjilo ispuštanje radioaktivnosti unutar reaktora na predviđene dopuštene vrijednosti. Voda s povišenim sadržajem radionuklida uspješno je prikupljena u za to predviđene sustave.

Radi predostrožnosti u nuklearnoj elektrani se još uvijek nalazi na snazi specijalni režim rada predviđen za posebne situacije. Francuska uprava za nuklearnu sigurnost (Autorité de Sûreté Nucleaire, ASN) aktivirala je centre za slučaj izvanrednog događaja u okolini NE Penly kako bi analizirali trenutačno stanje i pratili razvoj situacije. Izvješća potvrđuju da trenutačno stanje ne zahtijeva poduzimanje bilo kakvih mjera u području oko NE Penly ili šire. Na okoliš nema utjecaja i ASN je privremeno klasificirala ovaj izvanredni događaj kao nepravilnost u radu (razina 1 prema INES ljestvici).

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost prati stanje i o svakoj promjeni javnost će biti pravovremeno obaviještena.
 

Autor: Urednik

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izvijestila je o vrlo niskoj razini joda-131 koji ja zadnjih dana izmjeren u atmosferi iznad Češke i nekih drugih zemalja Europe te zatražila od zemalja članica da izvijeste o nacionalnim mjerenjima.

Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN) u Republici Hrvatskoj nije registrirao prisutnost joda-131. Mjerenja se trajno automatski provode na lokacijama Sveti Križ (općina Marija Gorica) i Batina (općina Draž), a rezultati mjerenja dostupni su na Internet stranici www.dzrns.hr/spunn. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) pokrenuo postupke preciznijih mjerenja koncentracije joda-131 u Hrvatskoj. Za očitanje rezultata takvih mjerenja potrebno je određeno vrijeme te će o njima DZRNS izvijestiti naknadno.

Prema izvješću IAEA izmjerene koncentracije joda-131 ne predstavljaju opasnost za zdravlje.

Pretpostavlja se da otkriveni tragovi joda-131 u atmosferi iznad Europe nisu rezultat nesreće u japanskoj elektrani Fukushima Daiichi te IAEA poduzima mjere za utvrđivanje porijekla tih tragova.

Autor: Urednik

Informacije kojima raspolaže DZRNS o nesreći u nuklearnom postrojenju na jugu Francuske, u Marcouleu, ukazuju da se radi o industrijskoj nesreći u talionici otpadnog metala i spalionici radioaktivnog otpada, a ne o nuklearnoj nesreći. Eksplozija se dogodila danas u 11:45. Uslijedio je požar, koji je iza 13 sati stavljen pod nadzor. Stradalo je nekoliko osoba, jedna smrtno. Prve informacije potvrđuju da nije bilo ispuštanja radioaktivnih tvari izvan postrojenja.

DZRNS još nema službene potvrde o vrsti i karakteru događaja. IAEA je zatražila objašnjenje francuske Vlade o tom događaju te aktivirala svoj centar za radiološke i nuklearne nesreće.

DZRNS će pratiti razvoj događaja i odgovarajuće informacije objavljivati na svojoj internet stranici.

Autor: Urednik

Nesreća na nuklearnoj elektrani Fukushima-Daiichi, izazvana potresom i tsunamijem 11. ožujka 2011. godine, klasificirana je kao teška nesreća – najviše, 7. razine, na Međunarodnoj ljestvici nuklearnih i radioloških događaja INES.
U prethodnoj procijeni događaja na elektrani Fukushima-Daiichi i posljedica u široj okolici, koje je 18. ožujka 2011. godine obznanilo japansko tijelo državne uprave nadležno za nuklearnu sigurnost, događaj je bio klasificiran kao nesreća sa širim posljedicama – razine 5. na INES ljestvici.

Novo klasificiranje obznanjeno je jutros u 6 sati po našem vremenu, a temelji se na novim procjenama ukupne količine do sad ispuštenih radioaktivnih tvari koja po radiološkom utjecaju odgovara aktivnost joda I-131 od oko 500.000 TBq (terabekerela). Kriterij za tešku nesreću, odnosno 7. razinu INES ljestvice, je ukupno ispuštanje od nekoliko desetaka tisuća terabekerela koje odgovara aktivnosti jodu I-131.

INES ljestvica koristi se od 1992 godine, a razina 7 bila je ranije dodijeljena samo nesreći reaktora u Černobilu 1986. godine. Tada je ispuštanje bilo je deset puta veće, procijenjeno je na ukupno oko 5 milijuna terabekerela aktivnosti koja odgovara jodu I-131.

Na lokaciji Fukushima-Daiichi ispuštaju se sve manje količine radioaktivnog materijala u more i u zrak. Mjerenja programa radiološkog nadzora okoliša koja se provode u RH, i mjerenja Sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (www.dzrns.hr/spunn) i dalje ne ukazuju na povećanje koncentracije aktivnosti joda I-131 i cezija Cs-137, ni drugih radionuklida koji su pokazatelji ispuštanja iz nuklearnih postrojenja.

Autor: Urednik

Obzirom da se i dalje šire lažne informacije o „radioaktivnom oblaku“ i opasnostima koje vezano za nuklearnu nesreću u Japanu prijete Europi i Hrvatskoj ponovno ukazujemo na sljedeće:
Prema izvještajima IAEA u pojedinim djelovima Europe utvrđeni su tragovi radioaktivnosti u zraku koje se povezuje s nuklearnom nesrećom u Japanu. Budući da se radi o vrlo niskim koncentracijama radioaktivnog joda i cezija nije moguće utvrditi povećanje brzina.
Mjerenja programa radiološkog nadzora okoliša koja se provode u RH, ne ukazuju na povećanje koncentracije aktivnosti joda I-131 i cezija Cs-137, ni drugih radionuklida koji su pokazatelji ispuštanja iz nuklearnih postrojenja.
U privitku su podaci Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu o mjerenjima brzina doza u ožujku 2010. godine i ožujku 2011. godine. Iz tih podataka razvidno je da su varijacije doza unutar očekivanih vrijednosti i ne ukazuju na povećanje koje bi se moglo dovesti u vezu s ispuštanjima u Japanu.
Skrećemo pozornost da informacije o „radioaktivnom oblaku“ koje se šire putem elektroničke pošte, SMS porukama i sl., ne treba uzimati u obzir budući da su neutemeljene, a imaju za cilj nepotrebno uznemiravanje javnosti. Stoga ponavljamo da je količina radioaktivnosti u atmosferi u skladu s prosječnim vrijednostima, a zabilježene varijacije odgovaraju atmosferskim prilikama i ne mogu se povezati s događajima u Japanu.
U slučaju eventualnih promjena DZRNS će pravodobno izvijestiti javnost.

 

Podaci Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu o mjerenjima brzina doza u ožujku 2010. godine i ožujku 2011. godine.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Na nuklearnoj elektrani Fukushima-Daiichi u Japanu situacija je i dalje ozbiljna. Nema značajnijeg napretka u stabiliziranju funkcije hlađenja ugroženih reaktora i bazena s istrošenim gorivom. Velike količine kontaminirane tekućine završavaju u moru.

U uzorcima s površine mora, na udaljenosti 30 km od obale, 28. ožujka zabilježeno je povećanje koncentracija joda i cezija u odnosu na prethodne dane, ali su vrijednosti u tim uzorcima i dalje manje od dozvoljenih.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izvještava da su na više mjesta u Europi pronađeni tragovi radioaktivnog joda (I-131) koji se mogu dovesti u vezu s nuklearnom nesrećom u Japanu. U zraku je izmjereno 2 do 500 mikro bekerela po metru kubnom. Istovremeno je pronađeno samo nekoliko tragova radioaktivnog cezija (Cs-137) i to u deset puta manjim koncentracijama od joda. IAEA naglašava da su doze primljene od tih koncentracija izrazito male i zanemarive u odnosu na doze koje zbog prirodnog zračenja redovno primamo.

U RH se provodi program redovnog radiološkog nadzora okoliša, koji uključuje i utvrđivanje prisutnosti radioaktivnog joda I-131. Prema izvješću Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, koji ta mjerenja provodi već godinama, do sada nisu zabilježene vrijednosti koncentracije I-131 veće od praga mjerljivosti.

Autor: Urednik
Priopćenje za javnost od 29. ožujka...

U Hrvatskoj se vrijednosti brzine doza prirodne radioaktivnosti kreću od 50 do 150 nSv/h (nanosiverta na sat). Zbog prirodnih varijacija, osobito zbog padalina, moguća su kratkotrajna povećanja brzine doze gama zračenja. Tako su mjerni podaci Sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću u RH (SPUNN), očekivano pokazivali povećan iznos brzine doze gama zračenja na područjima zahvaćenim kišom. Najizrazitije povećanje zabilježeno je na području mjernih postaja u Rijeci i Premanturi i to oko 20% od prosječnih vrijednosti. Prosječna vrijednost brzine doze u Rijeci iznosi oko 120 nSv/h, a najveća vrijednost u posljednja tri dana bila je 28. ožujka, u 13 sati i iznosila je 152 nSv/h. Prosječna vrijednost brzine doze u Premanturi iznosi oko 90 nSv/h, a najveća vrijednost u posljednja tri dana bila je 118 nSv/h, izmjerena 29. ožujka u 4 sata.
U Zagrebu prosječna vrijednost brzine doze gama zračenja, na lokaciji Instituta Ruđer Bošković, iznosi oko 80 nSv/h. Najveća izmjerena vrijednost na toj lokaciji u posljednja tri dana bila je 96 nSv/h, 28. ožujka u 21 sat.
Brzine doze na ostalim postajama SPUNN u posljednja tri dana odstupale su 5 -10 % od prosječnih vrijednosti, što je također u skladu s pridrodnim varijacijama.
Mjerni podaci SPUNN mogu se izravno pratiti na internet stranici DZRNS (http://www.dzrns.hr/spunn). Uključeni su u sustav EURDEP koji prikazuje redovna mjerenja radioaktivnosti diljem Europe (http://eurdep.jrc.ec.europa.eu). Napominjemo da vrijednosti brzina doza na EURDEPU ne ukazuju na povećanje radioaktivnosti koje bi se moglo povezati s eventualnim tragovima ispuštanja radionuklida na lokaciji Fukushima-Daiichi u Japanu.
Prema podacima Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, prosječna brzina doze gama zračenja u ožujaku 2011. nema značajnih odstupanja u odnosu na mjerenja iz ožujka 2010. godine (izvješće možete vidjeti ovdje).
Prema informacijama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u padu su koncentracije radioaktivnog joda koji se mjere u Kanadi, na obali Pacifika. U petak 25. ožujka izmjereno je 2,74 mBq/m3 (milibekerela po kubnom metru), a u nedjelju 27. ožujka 0,63 mBq/m3. IAEA napominje da takve koncentracije tragova radioaktivnosti koje su atmosferskim širenjem došle do Kanade, nisu rezultirale primjetnim promjenama brzina doze na tom području. Stoga se u DZRNS ne očekuje da će tragovi radioaktivnosti iz Japana, koji će se pojaviti u Europi, imati primjetan uticaj na brzine doza u RH i bit će svakako puno manji od prirodnih varijacija.
Skrećemo pozornost da informacije o „radioaktivnom oblaku“ koje se šire putem elektroničke pošte, SMS porukama i sl., ne treba uzimati u obzir budući da su neutemeljene, a imaju za cilj nepotrebno uznemiravanje javnosti. Stoga ponavljamo da je količina radioaktivnosti u atmosferi u skladu s prosječnim vrijednostima, a zabilježene varijacije odgovaraju atmosferskim prilkama i ne mogu se povezati s događajima u Japanu.
 

Autor: Urednik

U odnosu na zadnje priopćenje za javnost DZRNS od 25. ožujka 2011. g. nije bilo značajnih pomaka u pokušajima uspostave potpune kontrole situacije na reaktorima nuklearnog postrojenja Fukushima Daiichi u Japanu. Oprema koja je dopremljena na lokaciju, a koja je trebala osigurati efikasnu dugotrajnu kontrolu reaktorskih jedinica i ugroženog bazena sa istrošenim gorivom, uspješno je spojena na elektro-energetsku mrežu, no pokušaji njenog spajanja na postojeće sustave nuklearne elektrane nisu do sada urodili plodom. Nad sva tri ugrožena reaktora i nad ugroženim bazenom s istrošenim gorivom reaktora 4, kontinuirano je vidljiv bijeli dim. Nastavlja se s dopremanjem morske vode u sva četiri ugrožena postrojenja pomoćnim vanjskim sustavima do uspješnog spajanja vanjske opreme na sustave elektrane.
Na lokacijama na moru udaljenima 30 km od elektrane nije došlo do promijene očitavanih razina radioaktivnosti, dok se nad tim lokacijama na visini od 1000 m više ne očitava prisutnost povišene radioaktivnosti. Takvi pokazatelji upućuju na činjenicu da je prestalo širenje radioaktivnog materijala zrakom.
Informacije iz sustava EURDEP o mjerenjima radioaktivnosti u okolišu u Europi i dalje ne ukazuju na povećanje radioaktivnosti koje bi se moglo dovesti u vezu s ispuštanjem na lokaciji Fukushima-Daiichi u Japanu. Mjerni podaci sustava EURDEP mogu se pratiti na internet stranici http://eurdep.jrc.ec.europa.eu.
Mjerni podaci Sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću u RH (SPUNN) uključeni su u sustav EURDEP, a mogu se izravno pratiti na internet stranici DZRNS http://www.dzrns.hr/spunn.

Autor: Urednik
Priopćenje za javnost od 25. ožujka...

Međunarodna agencija za atomsku energiju prenosi podatke o tragovima radioaktivnosti zatečenim na zapadnoj obali Kanade, na Vankuverskim otocima u periodu 18.-22. ožujka. Tamo su izmjerene koncentracije joda (I-131) iznosile između 0.55 i 3.63 mBq/m3 (milibekerela po kubnom metru). Istovremeno su izmjerene koncentracije cezija (Cs-137) iznosile između 0.95 i 1.15 mBq/m3.
Još jednom napominjemo da informacije iz sustava EURDEP o redovnim mjerenjima radioaktivnosti u okolišu diljem Europe, ne ukazuju na povećanje radioaktivnosti koje bi se moglo povezati s eventualnim tragovima ispuštanja na lokaciji Fukushima-Daiichi u Japanu. Mjerni podaci sustava EURDEP mogu se pratiti na internet stranici http://eurdep.jrc.ec.europa.
Mjerni podaci Sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću u RH (SPUNN) uključeni su u sustav EURDEP. Mogu se izravno pratiti na internet stranici DZRNS i to http://www.dzrns.hr/spunn. Na internet stranici DZRNS detaljno je opisan SPUNN, vrste mjerenja, izgled mjernih postaja i njihove lokacije. Mjerni podaci na toj stranici predstavljaju prosječnu vrijednost brzine doze gama zračenja u određenom satnom razdoblju. Na vrhu pojednostavljene karte RH navedeno je razdoblje posljednjih raspoloživih podataka. Boja točke na mjestu mjerne postaje izravno pokazuje red veličine posljednje mjerne vrijednosti : plavo – manje od 100 nSv/h (nanosiverta na sat), zeleno između 100 i 200 nSv/h, itd. Dodirom točke pojavljuje se naziv postaje i posljednja raspoloživa vrijednost. Klikom na točku pojavljuju se detaljni podaci o mjernoj postaji, vrsti mjerenja kao i grafički prikaz svih raspoloživih mjerenja u proteklih sedam dana. Važna je napomena da dvije od 25 mjernih postaja, uz brzinu doze gama zračenja, mjere i prisutnost radioaktivnih čestica u zraku, tzv. aerosola, kao i meteorološke parametre. To su mjerne postaje Sveti Križ (Marija Gorica) i Batina (Draž). Za te postaje daju se dodatno podaci o izmjerenim koncentracijama radona te radioaktivnog joda i cezija, kao i meteorološki podaci.
 

Autor: Urednik

Na ugroženoj nuklearnoj elektrani u Japanu situacija još nije u potpunosti pod kontrolom. I jučer (23. ožujka) su radnici morali napustiti područje reaktora 3 i 4 zbog pojave crnog dima, koji je u vremenu 08:20 do 21:35 (CET), izlazio iz jedinice br.3. To je dodatno usporilo aktivnosti provjere stanja sigurnosne opreme prije njenog priključka na električnu energiju.
Temperatura reaktorske posude jedinice br.1 značajno je smanjena, a pritisak u reaktoru i primarnoj zaštitnoj posudi i dalje je visok. Iz helikoptera je zapaženo ispuštanje u obliku pare iz jedinice br.1. To ispuštanje nije bilo intenzivno, ali je prvo takve vrste na tom postrojenju.
Objavljeni su rezultati ispitivanja uzoraka mora uzetih na više lokacija na udaljenosti 30 kilometara od obale. Koncentracije joda (I-131) iznosile su 24,9 - 76,8 bekerela po litri (Bq/l), a koncentracije cezija (Cs-137) 11,2 – 24,1 Bq/l. Najviše dozvoljene koncentracije za vodu u Japanu iznose: za jod 40 Bq/l, a za cezij 90 Bq/l. Samo su dva uzoka imala koncentraciju joda veću od dozvoljene.
Nadležna tijela u Japanu nisu izdala nikakva ograničenja za ribarenje izvan područja evakuacije, tj. izvan područja 20 km od elektrane.
 

Autor: Urednik

Na postrojenju ugrožene nuklearne elektrane u Japanu djelomično su osposobljeni mjerni instrumenti na reaktorskim jedinicama 1, 2 i 4. Stručnjaci na lokaciji stoga raspolažu s više pouzdanih podataka o stanju opreme.
Bijeli i sivi dimovi koji su se pojavljivali prethodnih dana izazivali su značajna povećanja radioaktivnosti na lokaciji elektrane te je bilo potrebno povremeno evakuirati radnike. Od ponoći 22. ožujka radnici su stalno na lokaciji. Dimovi više nisu zapaženi.
Informacije iz sustava EURDEP o mjerenjima radioaktivnosti u okolišu diljem Europe ne ukazuju na povećanje radioaktivnosti koje bi se moglo povezati s eventualnim tragovima ispuštanja na lokaciji Fukushima-Daiichi u Japanu.
Mjerni podaci sustava EURDEP mogu se pratiti na internet stranici http://eurdep.jrc.ec.europa.eu.
Mjerni podaci Sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću u RH (SPUNN) uključeni su u sustav EURDEP. Mogu se izravno pratiti na internet stranici DZRNS i to http://www.dzrns.hr/spunn.

Autor: Urednik

Izvješća japanskih službi za radiološku i nuklearnu sigurnost i Međunarodne agencije za atomsku energiju vezano za nuklearnu nesreću u elektrani Fukushima-Daiichi, sve detaljnije obrađuju radiološku situaciju na širem području zahvaćenom ispuštanjima. Radioaktivni jod i cezij prisutni su u mlijeku i lisnatom povrću na širem području. Na više lokacija izmjerene su koncentracijama i do nekoliko (3-5) puta veće od dozvoljenih.
Najveća pojedinačna koncentracija u mlijeku bila je čak 140 puta veća od dozvoljene, a izmjerena je na lokaciji Souma-gun. Promet sirovim mlijekom zabranjen je u pokrajni Fukushima. Promet lisnatim povrćem zabranjen je u u pokrajnama Fukushima, Ibaraki, Tochigi i Gunma.
Općenito su u porastu koncentracije joda i cezija u svim okolnim pokrajnama. Mjeri se od nekoliko desetaka do nekoliko desetaka tisuća bekerela po metru kvadratnom (Bq/m2).
Situacija na lokaciji elektrane nije se značajno promijenila. Napajanje električnom energijom sustava za hlađenje pojedinih reaktora i bazena istrošenog goriva ne odvija se očekivanom dinamikom, ali pomočni vanjski sustavi i dalje osiguravaju dovoljno morske vode za relativnu stabilnost stanja u reaktorima i bazenima. Jučer je zapažen bijeli dim iz zaštitne zgrade prvog reaktora i sivi dim iz zaštitne zgrade trećeg reaktora. Ispuštanje dima je kasnije prestalo, a izravne posljedice još nisu poznate.
Raspoložive informacije još nisu dostatne za kvalitetniju procjenu količine radioaktivnosti koja bi mogla zahvatiti Europu i vremena u kojem bi se to moglo dogoditi. Sigurno je da to neće biti količine zbog kojih će biti potrebne mjere zaštite na području RH.
 

Autor: Urednik

Prema zadnjem službenom izvješću japanskih službi nadležnih za nuklearnu i radiološku sigurnost koje se odnosi na vrijeme do 07:30 sati dana 20. ožujka o.g., takozvani Hiper spasilački tim Vatrogasnog odjela grada Tokija operaciju polijevanja bazena jedinice 3 u kojem se nalazi istrošeno gorivo, a koja je započela jučer u 14:10 sati završio je danas u 03:40 sati. Sustav za odvođenje ostatne topline u jedinici 6 započeo je s radom 19. ožujka o.g. u 22:14 sati.

U bolnici u Nihonmatsu izvršena su mjerenja na kontaminaciju kod 133 osobe, uključujući 60 osoba doveženih iz bolnice u Futabi. Kod 23 osobe zabilježeno je više od 13,000 cpm te je proveden postupak dekontaminacije. Prefektura Fukushima osigurala je poseban autobus za prijevoz 35 osoba iz bolnice u Futabi u bolnicu u Kawamati. Kontaminacija kod ovih osoba nije utvrđena. Izvršena su i mjerenja s ciljem utvrđivanja kontaminacije stanovnika grada Futaba. Od 100 osoba kod kojih je izvršeno mjerenje, kod 9 je utvrđena kontaminacija.

Prema procjeni DZRNS-a, na području Republike Hrvatske ne treba očekivati značajniji utjecaj na ljude i okoliš zbog posljedica katastrofe u Japanu.

I dalje nema promijene u režimu međunarodnih letova i plovidbe preko većih japanskih zračnih i pomorskih luka. Kao što je objavljeno i u prijašnjem priopćenju, obzirom na novu situaciju u NE Daiichi ne smatra se potrebnim obavljati provjeru kontaminacije putnika iz Japan.

Napominjemo da u ovom trenutku nema potrebe primjenjivati mjeru jodne profilakse za stanovnike Republike Hrvatske. Svojevoljno uzimanje jodne profilakse može biti potencijalno opasno po zdravlje.

DZRNS prati stanje u Japanu sa ostalim stručnim organizacijama Republike Hrvatske za slučaj nuklearne i radiološke nesreće u cilju pravodobnog informiranja javnosti i poduzimanja potrebnih mjera zaštite.
 

Autor: Urednik

Prema zadnjem službenom izvješću japanskih službi nadležnih za nuklearnu i radiološku sigurnost koje se odnosi na vrijeme do 13:30 sati dana 19. ožujka o.g., postoje naznake da je takozvani Hiper spasilački tim Vatrogasnog odjela grada Tokija, bio uspješan u nastojanjima da omogući dostavu električne energije NE Daiichi u prefakturi Fukushima. Hiper spasilački tim krenuo je na zadatak jučer i po svemu sudeći uspješno završio fazu priključenja pričuvnih izvora napajanja NE Daiichi na vanjsku energetsku prijenosnu liniju. Početak dostave vode u NE bio je planiran za 14.00 sati.

Procjena izloženost 18 radnika koji su izvršavali zadatke u NE pokazala je da je jedan radnik bio izložen dozi od 106.3 mSv bez unutrašnje kontaminacije. Ostali radnici također nisu imali pokazatelje unutrašnje kontaminacije, a medicinska pomoć nije bila potrebna do sada niti u jednom slučaju.

DZRNS i dalje procjenjuje da na području Republike Hrvatske ne treba očekivati značajniji utjecaj na ljude i okoliš zbog posljedica katastrofe u Japanu.

I dalje nema promijene u režimu međunarodnih letova i plovidbe preko većih japanskih zračnih i pomorskih luka.
Kao što je objavljeno i u prijašnjem priopćenju, obzirom na novu situaciju u NE Daiichi ne smatra se potrebnim obavljati provjeru kontaminacije putnika iz Japana.

Napominjemo da u ovom trenutku nema potrebe primjenjivati mjeru jodne profilakse za stanovnike Republike Hrvatske. Svojevoljno uzimanje jodne profilakse može biti potencijalno opasno po zdravlje. DZRNS prati stanje u Japanu sa ostalim stručnim organizacijama Republike Hrvatske za slučaj nuklearne i radiološke nesreće u cilju pravodobnog informiranja javnosti i poduzimanja potrebnih mjera zaštite.

Autor: Urednik

Prema službenim izvješćima Međunarodne agencije za atomsku energija (IAEA), a koja se temelje na informacijama japanskih službi nadležnih za nuklearnu i radiološku sigurnost, još nema vidnih znakova stabiliziranja situacije.

Položen je kabel za vanjsko napajanje električnom energijom jedinice br. 2 u reaktoru Fukushima-Daiichi. U tijeku su radovi na priključku kabela na vanjsko napajanje električnom energijom. Očekuje se da električna energija na lokaciji omogući učinkovitiju dopremu rashladnih medija u reaktor i bazen istrošenog goriva.

Na širem području oko elektrane, 20 - 60 km sjeverno, prema naselju Fukushima, tijekom prethodnog dana (17. ožujka) mjerilo se 3-170 mikroSv/h. Na dvije lokacije zabilježeno je kratkotrajno značajno povećanje: s 80 na 170 mikroSv/h, odnosno s 26 na 95 mikroSv/h.

Na udaljenostima 90 – 230 km mjerilo se 2 - 10 puta veće vrijednosti od prirodnog zračenja. Prirodno (pozadinsko) zračenje u Japanu iznosi prosječno oko 0.05 mikroSv/h.

Prema zajedničkoj prognozi meteoroloških centara u Tokiju, Obminsku i Pekingu, kretanje radioaktivnog materijala koji je ispušten u atmosferu, u sljedećih 48 sati bit će usmjereno sjeveroistočno, prema Pacifiku.

DZRNS i dalje procjenjuje da na području Republike Hrvatske ne treba očekivati takav utjecaj radioaktivnosti iz ugroženih japanskih elektrana, koji bi zahtijevao ikoju mjeru zaštite i spašavanja stanovništva.

Najnovija obavijest Međunarodne agencije za atomsku energiju odnosi se na putovanja u Japan i iz Japana. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), Svjetska meteorološka organizacija (WMO), Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) izvijestile su da se međunarodni letovi i plovidbe mogu normalno odvijati preko većih japanskih zračnih i pomorskih luka.

U ovom se trenutku ne smatra neophodnim obavljati provjeru kontaminacije na putnicima koji dolaze iz Japana. Više informacija dostupno je na web stranici http://www.who.int/en/.

Autor: Urednik

DZRNS kontinuirano prati stanje na lokaciji nuklearne elektrane Fukushima-Daiichi.

Prema službenim izvješćima Međunarodne agencije za atomsku energija (IAEA), a koja se temelje na informacijama japanskih službi nadležnih za nuklearnu i radiološku sigurnost, još nema vidnih znakova stabiliziranja situacije.

Reaktorske jedinice 1, 2 i 3 napajaju se morskom vodom uz pomoć pokretnih agregata. Razina vode za hlađenje u sva tri reaktora je 170-230 cm ispod vrha gorivih elemenata. Zaštitna zgrada reaktora br.3 propušta paru, a pritisak u njoj nije stabilan.

Potvrđeno je da je u utorak, 15. ožujka, u bazenu istrošenog goriva reaktora br.4 došlo i do drugog požara koji je trajao 21:45 - 23:26 po našem vremenu.

U reaktorima br.5 i br.6, koji sadrže gorivo ali nisu bili u pogonu u vrijeme potresa i tsunamija 11. ožujka, dolazi do pada razine vode za hlađenje. Temperatura vode u bazenima istrošenog goriva u tim jedinicama je u porastu.

Radioaktivnost na ogradi elektrane je tijekom jučerašnjeg dana iznosila 300 – 1.500 mikroSv/h (mikrosiverta na sat). U periodu 02:20 – 08:20 po našem vremenu, došlo je do značajnog povećanja razine radioaktivnosti. U jednom trenutku brzina doze dosegla je 10.850 mikro Sv/h.

U prvih 8 sati srijede 16. ožujka, na širem području od 20 - 60 km oko elektrane, sjeverno prema naselju Fukushima, mjerilo se 3 - 30 mikroSv/h. Samo je nekoliko mjerenja iznosilo 80mikroSv/h. Južnije, na lokaciji Tokai, radioaktivnost je bila u opadanju. Mjerilo se 1- 5 mikroSv/h. Ovi iznosi za nekoliko desetaka puta premašuju prirodnu razinu radioaktivnosti, ali ne predstavljaju izravnu opasnost za stanovništvo.

Kriteriji za primjenu mjera zaštite u Republici Hrvatskoj propisani su Pravilnikom o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za potrebe intervencija u slučaju izvanrednom događaju („Narodne novine“ br. 125/06). Evakuacija se primjenjuje ako se očekuje da će pojedinac primiti dozu od 50.000 mikroSv u 7 dana. Zaklanjanje se primjenjuje ako se očekuje da pojedinac primi dozu od 10.000 mikroSv u 2 dana.

Prema zajedničkoj prognozi meteoroloških centara u Tokiju, Obminsku i Pekingu, kretanje radioaktivnog materijala koji je ispušten u atmosferu, bit će usmjereno jugoistočno u prvih 24 sata, odnosno sjeveroistočno u daljnjih 24 sata, sve prema Pacifiku.

Evakuirano je svo stanovništvo u području 20 km oko elektrane. U području od 20 - 30 km oko elektrane preporučeno je zadržavanje u čvrstim objektima. Tablete stabilnog joda dopremljene su u evakuacijske centre, ali nije donesena odluka o njihovoj primjeni.

DZRNS i dalje procjenjuje da na području Republike Hrvatske ne treba očekivati takav utjecaj radioaktivnosti iz ugroženih japanskih elektrana, koji bi zahtijevao ikoju mjeru zaštite i spašavanja stanovništva.

Autor: Urednik

Požar koji se noćas dogodio u spremištu ozračenog goriva u jedinici br. 4 elektrane Fukushima-Daiichi, značajno je povećao ispuštanja radioaktivnosti izravno u atmosferu. Prema službenim podacima, brzina doze zabilježena na lokaciji elektrane iznosila je oko 400 mSv/h (milisieverta na sat).

Nije poznato kad je točno došlo do požara, ali je potvrđeno da je požar ugašen jutros oko 3 sata po našem vremenu. Očekuje se da je time prestalo značajno ispuštanje radioaktivnog materijala izravno u atmosferu.

Očekuje se da će kretanje radioaktivnog materijala koji je ispušten, prema prognozi Svjetske meteorološke organizacije, biti usmjereno sjevero-istočno, prema Pacifiku. Dana 18. ožujka taj materijal mogao bi se naći na južnim aljaškim otocima.

Mjere zaštite koje su do sada provedene u području 30 km oko ugroženih elektrana u Japanu, preventivnog su karaktera, uključuju evakuaciju u području 20 km i zaklanjanje stanovništva (u čvrstim objektima) u području do 30 km.

Temeljem službeno zaprimljenih podataka, DZRNS procjenjuje da na području RH ne treba očekivati takav utjecaj radioaktivnosti iz ugroženih japanskih elektrana, koji bi zahtijevao mjere zaštite stanovništva.

 

Repozitorij
Repozitorij je prazan
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti