Autor: Urednik

Na 112. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 30. kolovoza 2018. godine Zaključkom je prihvaćeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2017. godine.

Ovo je drugo izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 69. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, broj 141/13, 39/15 i 139/17) za razdoblje od prethodne dvije godine. Dvogodišnje razdoblje koje ovo izvješće pokriva (2016.-2017.) karakterizirala je primjena i dodatno usklađivanje regulatornog okvira s visokim standardima sigurnosti koji vrijede u Europskoj uniji.

Temeljem sveobuhvatne i sustavne samoprocjene i revizije regulatornog okvira i prakse koja je provedena u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) i Europskom komisijom u 2015. godini pristupilo se unaprjeđenju sustava i podizanju razine sigurnosti primjene nuklearnih tehnologija. Regulatorne promjene, koje uključuju donošenje Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti u srpnju 2017. godine (Narodne novine, broj 65/2017), izmjene i dopune Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, broj 139/17), te većeg broja podzakonskih akata završene su krajem 2017.

Nastavljena je intenzivna kontrola provedbe regulatornog okvira kroz planirane inspekcijske nadzore kao i kroz intervencijske zbog izvanrednih događaja ili podnesenih prijava.

Izmjenama regulatornog okvira pojednostavljen je sustav izdavanja dozvola za obavljanje djelatnosti s ionizirajućim zračenjem čime je gospodarstvu izravno oslobođeno nekoliko milijuna kuna u administrativnim taksama i troškovima formalnih postupaka bez da je na bilo koji način umanjena razina radiološke i nuklearne sigurnosti.

U konačnici, može se ocijeniti kako je stanje zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj protekle dvije godine bilo zadovoljavajuće. Sve ugroze koje su se pojavile u smislu izvanrednih događaja ili nepoštivanja regulatornog okvira su stavljene pod kontrolu prije no što su izravno ugrozile okoliš i zdravlje stanovništva.

Poveznica na predmetno Izvješće nalazi se ovdje.

Popis obavijesti
Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

Obavijesti IAEA
INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti