Autor: Urednik

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) provodi dvodnevnu vježbu procjene odgovora u slučaju nuklearne nesreće simulirane u nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj. Vježba započinje 21. lipnja 2017. i obuhvaća sudjelovanje 79 država članica IAEA-e, među ostalima i Republike Hrvatske, te 11 međunarodnih organizacija. IAEA će, između ostalog, tijekom vježbe procijeniti dosljednost reakcija koje su poduzele države sudionice kako bi se identificirale dobre prakse, kao i područja koja zahtijevaju poboljšanja.

Vježbe ovog opsega provode se svakih tri do pet godina kako bi se testirali aranžmani o ispunjavanju Konvencije o ranom obavješćivanju o nuklearnoj nesreći i Konvencije o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološkog izvanrednog događaj. Na temelju nacionalne vježbe koja se provodi u državi članici IAEA-e (Mađarska), vježbe u drugim državama članicama osmišljene su kako bi se procijenili aranžmani i sposobnosti za slučaj nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, bez obzira na uzrok.

Republika Hrvatska će zajedno s ostalim zemljama članicama koje sudjeluju u vježbi i drugim međunarodnim organizacijama više od 36 sati testirati svoje planove i procedure za izvanredne događaje koji uključuju ionizirajuće zračenje, kao i bilateralne sporazume i međunarodne aranžmane.

Posebni cilj vježbe je procijeniti učinkovitost sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja, uključujući komunikaciju s Mađarskom, drugim državama članicama, medijima i javnošću, aranžmane za procjenu posljedica i prognozu razvoja izvanrednog događaja i pružanje međunarodne pomoći.

Scenarij vježbe razvila je Nuklearna elektrana Pakš i Mađarska agencija za atomsku energiju. Međunarodnu dimenziju vježbe koordinira Međuresorni odbor za radiološke i nuklearne izvanredne događaje (IACRNE), koji se sastoji od 18 međunarodnih organizacija.

Popis obavijesti
Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

Obavijesti IAEA
INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti