Autor: Urednik

Na 42. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 12. listopada 2016. godine Zaključkom je prihvaćeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.–2015. godine.

Ovo je prvo izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 69. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i NN 39/15) za razdoblje od prethodne dvije godine. Dvogodišnje razdoblje koje ovo izvješće pokriva (2014.-2015.) karakterizirala je primjena i dodatno usklađivanje regulatornog okvira s visokim standardima sigurnosti koji vrijede u Europskoj uniji.

Najveći iskorak napravljen je u području zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na sustavan način pristupilo se izradi koncepta rješavanja problema, postignut je konsenzus na razini struke te je taj konsenzus pretočen u zakonodavne akte koji su gotovo jednoglasno podržani u Hrvatskom saboru.

Nadalje, osposobljeni su osnovni kapaciteti Zavoda za praćenje i odgovor u slučaju nuklearne nesreće u NE Krško.

U potpunosti je izmijenjen sustav obvezne edukacije iz zaštite od ionizirajućeg zračenja. Putem e-učenja edukacija i polaganje ispita sada su dostupni svim obveznicima besplatno. Na taj način ukinut je parafiskalni namet u iznosu od nekoliko milijuna kuna godišnje (velikom većinom iz proračuna zdravstvenih ustanova).

Krajem 2015. godine dovršen je i desetogodišnji ciklus provođenja projekata (ukupno 8) iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja, financiranih iz pretpristupnih fondova Europske unije u iznosu od oko 30 milijuna kuna.

U konačnici, može se ocijeniti kako je stanje zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj protekle dvije godine bilo zadovoljavajuće, nije dolazilo do izravnih ugroza okoliša i zdravlja stanovništva, no postoje brojna područja za unapređenje. Na to ukazuje i sveobuhvatna i sustavna samoprocjena i revizija regulatornog okvira i prakse koja je provedena u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Preporuke koje su dane u svrhu unapređenja sustava i podizanja razine radiološke i nuklearne sigurnosti usvojila je Vlada Republike Hrvatske te zadužila ključne resore da iste i provedu u za to planiranim rokovima.

Poveznica na predmetno Izvješće nalazi se ovdje.

Popis obavijesti
Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

Obavijesti IAEA
INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti