Obavijesti
Autor: Urednik

Vlada RH je na svojoj 124. Sjednici donijela Odluku o Donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje 2015. godine s pogledom do 2060. godine).

Poveznica na Nacionalni program nalazi se ovdje.

Autor: Urednik

4. listopada 2018. godine "ENSREG" je odobrio Izvješće o prvom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review) "Ageing management of nuclear power plants and research reactors" i povezanim nacionalnin nalazima. Ovo Izvješće o prvom tematskom stručnom pregledu je najvažnija sigurnosna vježba u Europi nakon testiranja otpornosti na stres nakon događaja u Fukushimi.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Na 112. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 30. kolovoza 2018. godine Zaključkom je prihvaćeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2017. godine.

Ovo je drugo izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 69. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, broj 141/13, 39/15 i 139/17) za razdoblje od prethodne dvije godine. Dvogodišnje razdoblje koje ovo izvješće pokriva (2016.-2017.) karakterizirala je primjena i dodatno usklađivanje regulatornog okvira s visokim standardima sigurnosti koji vrijede u Europskoj uniji.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je u suradnji s drugim organizacijama pripremio Drugo nacionalno izvješće u skladu sa zahtjevima po članku 14.1 Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM o uspostavi okvira zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom.

Direktiva od država članica zahtijeva dostavljanje nacionalnog izvješća o provedbi Direktive svake tri godine.

Izvješće opisuje kako i u kojoj mjeri su u Republici Hrvatskoj ispunjene preuzete obveze koje se odnose na nacionalne zakonodavne, regulatorne i organizacijske okvire za sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom.

Izvješće je dostupno na web stranici Zavoda (link).

Autor: Reni Banov

Javna objava rješenja o prijamu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine – može se pročitati OVDJE i OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Za nedjelju, 29. srpnja 2018., predviđeno je kraće isključenje Nuklearne elektrane Krško iz mreže. Isključenje se planira zbog uklanjanja mjernih priključaka na provodnim izolatorima glavnih transformatora. Uklanjanje se vrši zbog povremenog gubitka signala. To je jedno od više mjerenja transformatorskih parametara te je pogon moguć i bez nadzornih mjerenja na provodnih izolatorima.

Tijekom isključenja iz mreže neće doći do obustave reaktora, već će reaktor i dalje raditi niskom snagom.

Isključenje nije povezano sa stanjem elektrane, već s odstupanjem rada nadzornog sustava transformatora.

Priopćenje za javnost Nuklearne elektrane Krško možete pročitati ovdje.

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 54/18):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (PDF format).
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 54/18 od 13. lipnja 2018. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Javni poziv za podnošenje neobvezujućih i informativnih ponuda za zakup poslovnog prostora.

Tekst Javnog poziva nalazi se OVDJE.

Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je do 30. lipnja 2018. godine.

Autor: Urednik

Europska komisija još jednom poziva na prvi javni sastanak o aktualnom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review - TPR) koji će se održati 3. svibnja 2018. u Bruxellesu, u kongresnom centru Albert Borschette (CCAB) od 9 do 13 sati.

Cilj sastanka je predstaviti i razgovarati o postupku tematskog stručnog pregleda i o napretku postignutom do svibnja 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2018. godinu donesen je 16. ožujka 2018. godine.

Dana 18. travnja 2018. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Europska komisija poziva na prvi javni sastanak o aktualnom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review - TPR) koji će se održati 3. svibnja 2018. u Bruxellesu, u kongresnom centru Albert Borschette (CCAB) od 9 do 13 sati.

Cilj sastanka je predstaviti i razgovarati o postupku tematskog stručnog pregleda i o napretku postignutom do svibnja 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-01/17-01/15, URBROJ: 542-01-17-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 176.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 28. ožujka 2018. u 12:00.
  • Potrebne informacije možete naći u pozivu za dostavu ponuda, oznaka PZ-7/18 uzimajući u obzir ispravak troškovnika.
Autor: Urednik

8. veljače 2018. godine u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2018. godinu.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 130/2017 od 27. prosinca 2017. godine – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 130/17):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (PDF format).
Autor: Urednik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Hrvatski sabor je donio na sjednici 15. prosinca 2017. godine, a objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 130/17. Ovim Zakonom ukidaju se dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, a ostale izmjene i dopune odnose se na preuzimanje Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu od opasnosti od izlaganja ionizirajućem zračenju i kojom se ukidaju direktive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktive Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom od 25. srpnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti stupio je na snagu 4. siječnja 2018. godine.

Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti možete pronaći ovdje.

Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

Obavijesti IAEA
INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti