Obavijesti
Autor: Urednik
Održana svečanost zatvaranja EU IPA...

Dana 15. travnja 2014. godine u Kući Europe, u Zagrebu, Augusta Cesarca 6 (House of Europe) s početkom u 11:00 h održana je svečanost zatvaranja EU IPA 2008 projekta Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. Rezultati ostvareni u okviru ovog projekta uvelike će pridonijeti kvaliteti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u kojima se provode dijagnostički pregledi i intervencijski postupci uporabom rendgenskih uređaja.

[ Više... ]
Autor: Urednik

U četvrtak 10. travnja 2014. u 14.00 održat će se u Sivoj vijećnici Fakulteta elektronike i računarstva, Unska 3, Zagreb, tribina pod naslovom „Nacrt strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva“. Predavač je Mr. sc. Saša Medaković, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Na tribini će biti predstavljen nacrt Strategije, a nakon toga je predviđena rasprava od koje se očekuju primjedbe na ovaj nacrt, kao i prijedlozi za poboljšanje. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi.

Autor: Urednik
Inspekcijski nadzor nad sarkofagom...

Dana 2. travnja 2014. g. po zaprimljenoj prijavi inspekcija Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost izašla je na teren i obavila inspekcijski nadzor nad sarkofagom radioaktivne šljake i pepela na lokaciji bivše tvornice „Jugovinil“ u Kaštel Sućurcu.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) objavljujemo:

Prijedlog Nacrta Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

te pozivamo zainteresirane da nam do 25. travnja 2014. godine dostave svoje mišljenje i prijedloge izmjena i dopuna Prijedloga putem emaila na adresu dzrns@dzrns.hr.

Autor: Urednik
Promocija kalendara s učeničkim...

 

14. ožujka 2014. godine u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima na temu primjene nuklearne tehnologije.

[ Više... ]
Autor: Urednik
Održana vježba "Jarun 2014"

U utorak 11. ožujka 2014., na prostoru RŠC Jarun - Otok hrvatske mladeži, održana je vježba "JARUN 2014", koju je organizirala tvrtka RaL, a uz logističku potporu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Vježba je dio projekta koji je započeo u ožujku 2013. pod nazivom "Unaprjeđenje sustava pripravnosti za izvanredan događaj u Republici Hrvatskoj" (Upgrading of Emergency Preparedness in the Republic of Croatia) u okviru programa IPA 2011. Projekt je trajanja 15 mjeseci, u najvećem dijelu financiran sredstvima Europske unije, a koordinira ga Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Projekt provode eksperti francuske tvrtke Resources and Logistics (RaL), uz potporu participirajućih hrvatskih institucija.

Vježba se temeljila na hipotetskoj radiološkoj nesreći vezanoj uz transport radioaktivnog materijala, a usmjerena je bila na prvu fazu nesreće, u kojoj je od posebne važnosti upravo djelovanje hitnih službi. Ta faza započela je zaprimanjem dojave o nesreći i osiguranjem mjesta nesreće, a završila kada su svi sudionici zbrinuti (uključujući radiološki monitoring, dekontaminaciju, registraciju i transport ozlijeđenih prema bolnicama). Vježbom nisu bile obuhvaćene kasnije faze nesreće, u kojima bi se provodila detaljna radiološka procjena i sanacija lokacije.

U vježbi su sudjelovali: Centar 112, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, tim hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, tim interventne policije MUP-a, nadležni inspektor Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske - RKBN tim, iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Cilj vježbe "Jarun 2014" bio je omogućiti djelatnicima hitnih službi uvježbavanje u provedbi postupaka prezentiranih na tečajevima održanim u okviru projekta, i to u što je moguće realnijim uvjetima. Nadalje, cilj je bio utvrditi nedostatke u djelovanju hitnih službi i predložiti načine za njihovo uklanjanje, a sve u svrhu daljnjeg unaprjeđenja sustava pripravnosti za radiološku nesreću.

Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) objavljujemo:

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI

te pozivamo zainteresirane da nam do 28. ožujka 2014. godine dostave svoje mišljenje i prijedloge izmjena i dopuna Prijedloga putem maila na adresu dzrns@dzrns.hr.

Autor: Urednik

Dana 19. veljače 2014. godine izaslanstvo Agencije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije posjetilo je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

[ Više... ]
Autor: Urednik

U prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva održana je 07. veljače 2014. godine stručna rasprava o konceptu Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), Članku 54., 55. i 95. Republika Hrvatska je u obvezi donijeti Strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva do 01. kolovoza 2014. godine. Strategiju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost koordinira poslove izrade Strategije i istu predlaže Vladi.

Slijedom navedenog izrađen je preliminarni hodogram aktivnosti na donošenju Strategije kako slijedi:

7.2.2014 – predstavljanje koncepta Strategije stručnoj javnosti kroz organizaciju jednodnevne radionice (okruglog stola)

1.3.2014 – završetak izrade Nacrta Strategije i slanje u Europsku komisiju na mišljenje (obveza sukladno čl. 33. EURATOM ugovora, EK ima 90 dana za očitovanje)

1.3.2014 – upućivanje Nacrta Strategije u javnu raspravu; predviđeno trajanje javne rasprave je 30 dana; tekst Nacrta Strategije bi se objavio na stranicama Zavoda i organizirale bi se 1-2 radionice za širu javnost.

15.4.2014 – objavljivanje odgovora na primjedbe iz javne rasprave i upućivanje nacrta strategije na mišljenje u ministarstva i ostale potrebne institucije.

1.6.2014 – rok za zaprimanje svih mišljenja i primjedbi

15.6.2014 – završetak konačnog nacrta strategije i upućivanje u Vladinu proceduru.

15.7.2014 – usvajanje Strategije od strane Hrvatskog sabora.

U navedenoj raspravi, koja je prva u ovom nizu, sudjelovali su stručnjaci iz različitih institucija koje su svojim područjem rada u nekom dijelu vezane uz Strategiju i čije će mišljenje biti uzeto u obzir u daljnjim koracima. Izneseno je više konstruktivnih prijedloga i ideja, kako iz stručnog područja, tako i iz dijela koji se odnosi na utjecaj na područje gdje će se zbrinjavanje otpada realizirati kao i komunikaciju s javnosti.

Autor: Urednik

U Službenom listu Europske unije br. 13 od 17. siječnja 2014. godine objavljena je Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu od opasnosti od izlaganja ionizirajućem zračenju i kojom se ukidaju direktive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom.

[ Više... ]
Projekti IPA, IAEA ...
Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns@dzrns.hr


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti