Obavijesti
Autor: Urednik

ĆESTITKE VATRENIMA NA OSVOJENOM SREBRU !

[ Više... ]
Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 54/18):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (PDF format).
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 54/18 od 13. lipnja 2018. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Javni poziv za podnošenje neobvezujućih i informativnih ponuda za zakup poslovnog prostora.

Tekst Javnog poziva nalazi se OVDJE.

Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je do 30. lipnja 2018. godine.

Autor: Urednik

Europska komisija još jednom poziva na prvi javni sastanak o aktualnom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review - TPR) koji će se održati 3. svibnja 2018. u Bruxellesu, u kongresnom centru Albert Borschette (CCAB) od 9 do 13 sati.

Cilj sastanka je predstaviti i razgovarati o postupku tematskog stručnog pregleda i o napretku postignutom do svibnja 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2018. godinu donesen je 16. ožujka 2018. godine.

Dana 18. travnja 2018. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Europska komisija poziva na prvi javni sastanak o aktualnom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review - TPR) koji će se održati 3. svibnja 2018. u Bruxellesu, u kongresnom centru Albert Borschette (CCAB) od 9 do 13 sati.

Cilj sastanka je predstaviti i razgovarati o postupku tematskog stručnog pregleda i o napretku postignutom do svibnja 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-01/17-01/15, URBROJ: 542-01-17-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 176.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 28. ožujka 2018. u 12:00.
  • Potrebne informacije možete naći u pozivu za dostavu ponuda, oznaka PZ-7/18 uzimajući u obzir ispravak troškovnika.
Autor: Urednik

8. veljače 2018. godine u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2018. godinu.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 130/2017 od 27. prosinca 2017. godine – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 130/17):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (PDF format).
Autor: Urednik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Hrvatski sabor je donio na sjednici 15. prosinca 2017. godine, a objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 130/17. Ovim Zakonom ukidaju se dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, a ostale izmjene i dopune odnose se na preuzimanje Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu od opasnosti od izlaganja ionizirajućem zračenju i kojom se ukidaju direktive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktive Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom od 25. srpnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti stupio je na snagu 4. siječnja 2018. godine.

Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti možete pronaći ovdje.

Autor: Reni Banov

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 130/17 od 27. prosinca 2017. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Blagdanska čestitka

Čestit Božić i Sretnu Novu 2018. godinu želi Vam

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

[ Više... ]
Autor: Urednik

Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 107/2017 od 03. studenog 2017. godine – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 107/17):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (pdf format).
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 107/17 od 3. studenog 2017. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Zemlje centralne i istočne Europe od kraja mjeseca rujna, točnije od 29. rujna 2017. godine detektiraju prisustvo radioaktivnog izotopa Ru-106 u zraku.

U Hrvatskoj je Ru-106 u zraku prvi puta detektiran u uzorku od 30. rujna 2017. godine. Izmjerene koncentracije su u mikro (µ) do mili (m) bekerela (Bq) po kubnom metru (m3) zraka i kao takove ne predstavljaju opasnost po ljude i okoliš.

Uzrok ispuštanja kao i zemlja ispuštanja još nisu poznati. Budući da nisu zabilježene povišene koncentracije drugih izotopa, može se sa sigurnošću isključiti ispuštanje tijekom nesreće u nuklearnoj elektrani.

Ru-106 je izotop koji se koristi u medicini, posebno u liječenju nekih vrsta malignih oftalmoloških oboljenja. Moguća je uporaba Ru-106 kao izvora energije u satelitima i svemirskim letjelicama.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik

Francusko regulatorno tijelo za nuklearnu energiju Autorité de sûreté nucléaire (ASN ) donijelo je 27. 9. 2017. odluku o privremenoj obustavi sva četiri reaktora elektrane Tricastin, Francuska.

Analizom je utvrđeno da na dijelu nasipa kanala Donzère-Mondragon, koji se nalazi u neposrednoj blizini elektrane, moguće je puknuće u slučaju potresa katastrofalnih razmjera (vjerojatnost pojave je jednom u nekoliko tisuća godina).

Électricité de France (EDF),  vlasnik elektrane, obavezan je prije ponovnog pokretanja reaktora provesti detaljnu studiju stanja navedenog dijela nasipa kanala te provesti potrebne radove u cilju osiguranja samog nasipa.

Autor: Urednik

22. lipnja 2017. godine završena je dvodnevna međunarodna vježba u slučaju nuklearne nesreće simulirane u nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj. Scenarijem vježbe obuhvaćeno je i značajno  ispuštanje radioaktivnog materijala u atmosferu. Vježba je uključila sudjelovanje 79 država i 11 međunarodnih organizacija. Problematika tijekom vježbe s kojom su se suočile zemlje sudionice najvećim dijelom je uključila brzu razmjenu informacija, procjenu situacije, odluke o zaštitnim i drugim mjerama odgovora uključujući mogući medicinski odgovor, komunikaciju s javnošću te uvoz/izvoz robe i kontrolu graničnih prijelaza.

Vježba je u konačnici naglasila potrebu za boljom suradnjom u slučaju izvanrednog događaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini s naglaskom na brzu razmjenu informacija, procjenu i prognozu, pružanje međunarodne pomoći i koordinaciju informacija za javnost. U narednim tjednima, po prikupljanju informacija iz država članica sudionica i međunarodnih organizacija, sastavit će se  izvješće IAEA-e koje će identificirati dobre prakse i područja za daljnja poboljšanja kako bi se ojačala nacionalna i međunarodna pripravnost za odgovor na nuklearne i radiološke izvanredne događaje.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ovim putem zahvaljuje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Državnom hidrometeorološkom zavodu, Ministarstvu poljoprivrede te Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada na odazivu i sudjelovanju u vježbi ConvEx-3.

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte: www.dzrns.hr, , 01/4881-790

Autor: Urednik

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) provodi dvodnevnu vježbu procjene odgovora u slučaju nuklearne nesreće simulirane u nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj. Vježba započinje 21. lipnja 2017. i obuhvaća sudjelovanje 79 država članica IAEA-e, među ostalima i Republike Hrvatske, te 11 međunarodnih organizacija. IAEA će, između ostalog, tijekom vježbe procijeniti dosljednost reakcija koje su poduzele države sudionice kako bi se identificirale dobre prakse, kao i područja koja zahtijevaju poboljšanja.

Vježbe ovog opsega provode se svakih tri do pet godina kako bi se testirali aranžmani o ispunjavanju Konvencije o ranom obavješćivanju o nuklearnoj nesreći i Konvencije o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološkog izvanrednog događaj. Na temelju nacionalne vježbe koja se provodi u državi članici IAEA-e (Mađarska), vježbe u drugim državama članicama osmišljene su kako bi se procijenili aranžmani i sposobnosti za slučaj nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, bez obzira na uzrok.

Republika Hrvatska će zajedno s ostalim zemljama članicama koje sudjeluju u vježbi i drugim međunarodnim organizacijama više od 36 sati testirati svoje planove i procedure za izvanredne događaje koji uključuju ionizirajuće zračenje, kao i bilateralne sporazume i međunarodne aranžmane.

Posebni cilj vježbe je procijeniti učinkovitost sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja, uključujući komunikaciju s Mađarskom, drugim državama članicama, medijima i javnošću, aranžmane za procjenu posljedica i prognozu razvoja izvanrednog događaja i pružanje međunarodne pomoći.

Scenarij vježbe razvila je Nuklearna elektrana Pakš i Mađarska agencija za atomsku energiju. Međunarodnu dimenziju vježbe koordinira Međuresorni odbor za radiološke i nuklearne izvanredne događaje (IACRNE), koji se sastoji od 18 međunarodnih organizacija.

Autor: Urednik

U petak, 21.4.2017. u jutarnjim satima došlo je do kvara na ventilu u sekundarnoj (nenuklearnoj) strani Nuklearne elektrane Krško (NEK) te do ispuštanja dijela pare. Rad NEK je obustavljen u petak, 21.4.2017. oko 13:00 sati kako bi se ventil mogao promijeniti. Ponovno uključenje NEK u elektroenergetsku mrežu se očekuje tijekom vikenda.

Događaj ne predstavlja opasnost po sigurnost elektrane, ljude i okoliš.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN)

Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-02/14-01/2, URBROJ: 542-01-14-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 183.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 03. travanj 2017. u 14:00.
  • Potrebne informacije možete naći u dokumentaciji za nadmetanje, oznaka PZ-12/17.  
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz pomoć stručnog Povjerenstva, izradio je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i postavio ga na portal e-Savjetovanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje je bilo otvoreno od 20. prosinca 2016. do 31. siječnja 2017. godine, a sve informacije o samom savjetovanju možete pronaći ovdje.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Dana 16.2.2017. nešto prije 8:30 došlo je do automatske obustave rada reaktora u Nuklearnoj elektrani Krško. Svi sigurnosni sustavi su ispravno djelovali. Osoblje elektrane je postupilo u skladu s postojećim procedurama za takav tip događaja. Elektrana je sigurno obustavljena.

Događaj ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Autor: Urednik

Dana 9. veljače 2017. godine oko 10 h i 15 min u Nuklearnoj elektrani Flamanville došlo je do eksplozije u turbinskoj zgradi. Francuska regulatorna agencija, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), je preko međunarodnog sustava za razmjenu infromacija Unified System for Information Exchange (USIE) obavijestila o navedenom događaju. Nakon eksplozije uslijedio je požar koji je uspješno ugašen oko 11 h. U samom događaju nije bilo žrtava niti ozlijeđenih.

Rad reaktora Flamanville 1 je uredno obustavljen oko 15 h u skladu s procedurama za taj tip događaja.

Sam događaj u NPP Flamanville ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik
Promocija kalendara s učeničkim...

1. veljače 2017. godine, u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2017. godinu.

 

 

[ Više... ]
Autor: Urednik

U vremenskom periodu od 13. – 20. studenog 2016. godine u obalnom moru Republike Hrvatske boravila je podmornica na nuklearni pogon. Sukladno Zakonskim obvezama i svojim ovlastima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijekom boravka podmornice na nuklearni pogon u hrvatskim vodama donio i proveo  Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog plovila. Program je proveden u suradnji s  Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je ovlaštena  institucija  za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Mjerenjima je utvrđeno kako boravak podmornice na nuklearni pogon „Rubis“ nije ni na koji način narušio niti povećao količinu radioaktivnosti i inače prisutnu u okolišu, a nije svojim aktivnostima ni dodatno ozračio šire splitsko područje.
Opterećenost ionizirajućim zračenjem stanovništva i okoliša u blizini podmornice na nuklearni pogon, odnosno u splitskom akvatoriju nije bila povećana zbog boravka podmornice. Sve troškove provedbe Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearne podmornice je, sukladno Zakonu, pokrio operater podmornice na nuklearni pogon. Izvješće o provedbi Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearne podmornice možete pogledati OVDJE.

Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2016. godinu donesen je 30. kolovoza 2016. godine.

Dana 27. prosinca 2016. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Sretan Božić i Novu 2017. godinu žele Vam zaposlenici

Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje rezultate praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj. Rezultati laboratorijskih mjerenja provedenih na uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka, jezera, vode za piće, hrane, stočne hrane obuhvaćaju za grad Zagreb razdoblje od 1985. godine, a za ostale dijelove Republike Hrvatske od 2000. godine do danas. Uz rezultate laboratorijskih mjerenja prikazani su i rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u školama i vrtićima te podaci kontinuiranog mjerenja brzine ambijentalne gama doze. Radi se o ukupno preko 160 tisuća inicijalnih podataka. Podaci su zorno prikazani u slojevima, na karti Republike Hrvatske, na javnoj instalaciji GIS (geografski informacijski sustav) preglednika razvijenog u kompaniji Ericsson Nikola Tesla. Istome možete pristupiti ovdje.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz pomoć Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, izradio je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i postavio ga na portal e-savjetovanje (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4497) u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje će biti otvoreno do 31. siječnja 2017. godine.

Cijenit ćemo vaše konstruktivne komentare.

Autor: Urednik

Na 42. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 12. listopada 2016. godine Zaključkom je prihvaćeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.–2015. godine.

Ovo je prvo izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 69. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i NN 39/15) za razdoblje od prethodne dvije godine. Dvogodišnje razdoblje koje ovo izvješće pokriva (2014.-2015.) karakterizirala je primjena i dodatno usklađivanje regulatornog okvira s visokim standardima sigurnosti koji vrijede u Europskoj uniji.

Najveći iskorak napravljen je u području zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na sustavan način pristupilo se izradi koncepta rješavanja problema, postignut je konsenzus na razini struke te je taj konsenzus pretočen u zakonodavne akte koji su gotovo jednoglasno podržani u Hrvatskom saboru.

Nadalje, osposobljeni su osnovni kapaciteti Zavoda za praćenje i odgovor u slučaju nuklearne nesreće u NE Krško.

U potpunosti je izmijenjen sustav obvezne edukacije iz zaštite od ionizirajućeg zračenja. Putem e-učenja edukacija i polaganje ispita sada su dostupni svim obveznicima besplatno. Na taj način ukinut je parafiskalni namet u iznosu od nekoliko milijuna kuna godišnje (velikom većinom iz proračuna zdravstvenih ustanova).

Krajem 2015. godine dovršen je i desetogodišnji ciklus provođenja projekata (ukupno 8) iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja, financiranih iz pretpristupnih fondova Europske unije u iznosu od oko 30 milijuna kuna.

U konačnici, može se ocijeniti kako je stanje zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj protekle dvije godine bilo zadovoljavajuće, nije dolazilo do izravnih ugroza okoliša i zdravlja stanovništva, no postoje brojna područja za unapređenje. Na to ukazuje i sveobuhvatna i sustavna samoprocjena i revizija regulatornog okvira i prakse koja je provedena u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Preporuke koje su dane u svrhu unapređenja sustava i podizanja razine radiološke i nuklearne sigurnosti usvojila je Vlada Republike Hrvatske te zadužila ključne resore da iste i provedu u za to planiranim rokovima.

Poveznica na predmetno Izvješće nalazi se ovdje.

Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti