Obavijesti
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format). Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 122/14 od 17. listopada 2014. godine.
 

Autor: Urednik
Obavijest  o savjetovanju i okruglom...

REC Slovenija kao dio europske civilno-društvene mreže Nuclear Transparency Watch organizira 20. listopada 2014. između 15:00 i 19:00 savjetovanje i okrugli stol na temu spremnosti i odaziva u slučaju ozbiljne nesreće u Nuklearnoj elektrani Krško. Najavu i dnevni red možete pogledati ovdje (na slovenskom ovdje). Više o namjeri, ciljevima i programu na njihovom mrežnom mjestu.

Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2014. godinu donesen je 11. lipnja 2014. godine.

Dana 6. kolovoza 2014. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

 

 

Autor: Urednik

Na temelju točke 5. Zaključka kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, KLASA: 022-03/13-07/386, URBROJ: 50301-09/09-13-2 objavljuje se:

Obrazac Prethodna procjena (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti)

Teze o sadržaju propisa
 

Autor: Urednik
Održana završna konferencija IPA 2008...

 

Dana 18. lipnja 2014. godine u Novinarskom domu u Zagrebu održana je završna konferenciju IPA 2008 projekta Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearnu sigurnost i osiguranje.

 

[ Više... ]
Autor: Urednik

Provedena je javna rasprava o Prijedlogu pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti u razdoblju od 6. ožujka do 28. ožujka 2014. godine. Obavijest o zaprimljenim komentarima u postupku navedene javne rasprave (primjedbe, prijedlozi i mišljenja) možete pronaći ovdje.

Autor: Urednik

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti stavlja se na javnu raspravu javnosti i zainteresiranoj javnosti u trajanju od 30 dana (od 5. lipnja do 5. srpnja 2014. godine). Pozivamo zainteresirane da nam do 5. srpnja 2014. godine dostave svoje mišljenje i prijedloge izmjena i dopuna Prijedloga putem emaila na adresu dzrns@dzrns.hr.

Autor: Urednik

Provedena je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva u razdoblju od 17. ožujka do 25. travnja 2014. godine. Obavijest o zaprimljenim komentarima u postupku navedene javne rasprave (primjedbe, prijedlozi i mišljenja) možete pronaći ovdje.

Autor: Urednik

Temeljem projekta EuropeAid/130051/D/SER/HR - Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for nuclear safety and security, obavljena je od 21. do 26. srpnja 2013. godine stručna posjeta španjolskom regulatornom tijelu za pitanja radiološke i nuklearne sigurnosti (Vijeću za nuklearnu sigurnost), te nuklearnoj elektrani Jose Cabrera i odlagalištu radioaktivnog otpada El Cabril. U aktivnostima tijekom posjeta iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost sudjelovali su mr. sc. Saša Medaković, ravnatelj Zavoda i mr. sc. Boris Ilijaš.

[ Više... ]
Autor: Urednik
Održana vježba "Blato 2014"

 

U subotu, 26. travnja 2014., na sjeverozapadnom dijelu objekta nedovršene Sveučilišne bolnice u Zagrebu, održana je vježba za izvlačenje iz ruševina nakon potresa pod nazivom "BLATO 2014".

 

[ Više... ]
Autor: Urednik

U sklopu EU IPA 2008 projekta Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja izrađene su upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete rendgenskih uređaja koji se koriste za dijagnostičke preglede i intervencijske postupke u medicini.

Navedene upute dostupne su ovdje gdje se, uz ove, nalaze i upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete akceleratora i rendgenskih uređaja koji se koriste za terapiju u medicini.

Na istim stranicama dostupni su i obvezni sadržaji programa osiguranja kvalitete koje su nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja obvezni uspostaviti.

Autor: Urednik
Održana svečanost zatvaranja EU IPA...

Dana 15. travnja 2014. godine u Kući Europe, u Zagrebu, Augusta Cesarca 6 (House of Europe) s početkom u 11:00 h održana je svečanost zatvaranja EU IPA 2008 projekta Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja. Rezultati ostvareni u okviru ovog projekta uvelike će pridonijeti kvaliteti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u kojima se provode dijagnostički pregledi i intervencijski postupci uporabom rendgenskih uređaja.

[ Više... ]
Autor: Urednik

U četvrtak 10. travnja 2014. u 14.00 održat će se u Sivoj vijećnici Fakulteta elektronike i računarstva, Unska 3, Zagreb, tribina pod naslovom „Nacrt strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva“. Predavač je Mr. sc. Saša Medaković, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Na tribini će biti predstavljen nacrt Strategije, a nakon toga je predviđena rasprava od koje se očekuju primjedbe na ovaj nacrt, kao i prijedlozi za poboljšanje. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi.

Autor: Urednik
Inspekcijski nadzor nad sarkofagom...

Dana 2. travnja 2014. g. po zaprimljenoj prijavi inspekcija Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost izašla je na teren i obavila inspekcijski nadzor nad sarkofagom radioaktivne šljake i pepela na lokaciji bivše tvornice „Jugovinil“ u Kaštel Sućurcu.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) objavljujemo:

Prijedlog Nacrta Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

te pozivamo zainteresirane da nam do 25. travnja 2014. godine dostave svoje mišljenje i prijedloge izmjena i dopuna Prijedloga putem emaila na adresu dzrns@dzrns.hr.

Autor: Urednik
Promocija kalendara s učeničkim...

 

14. ožujka 2014. godine u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima na temu primjene nuklearne tehnologije.

[ Više... ]
Autor: Urednik
Održana vježba "Jarun 2014"

U utorak 11. ožujka 2014., na prostoru RŠC Jarun - Otok hrvatske mladeži, održana je vježba "JARUN 2014", koju je organizirala tvrtka RaL, a uz logističku potporu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Vježba je dio projekta koji je započeo u ožujku 2013. pod nazivom "Unaprjeđenje sustava pripravnosti za izvanredan događaj u Republici Hrvatskoj" (Upgrading of Emergency Preparedness in the Republic of Croatia) u okviru programa IPA 2011. Projekt je trajanja 15 mjeseci, u najvećem dijelu financiran sredstvima Europske unije, a koordinira ga Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Projekt provode eksperti francuske tvrtke Resources and Logistics (RaL), uz potporu participirajućih hrvatskih institucija.

Vježba se temeljila na hipotetskoj radiološkoj nesreći vezanoj uz transport radioaktivnog materijala, a usmjerena je bila na prvu fazu nesreće, u kojoj je od posebne važnosti upravo djelovanje hitnih službi. Ta faza započela je zaprimanjem dojave o nesreći i osiguranjem mjesta nesreće, a završila kada su svi sudionici zbrinuti (uključujući radiološki monitoring, dekontaminaciju, registraciju i transport ozlijeđenih prema bolnicama). Vježbom nisu bile obuhvaćene kasnije faze nesreće, u kojima bi se provodila detaljna radiološka procjena i sanacija lokacije.

U vježbi su sudjelovali: Centar 112, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, tim hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, tim interventne policije MUP-a, nadležni inspektor Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske - RKBN tim, iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Cilj vježbe "Jarun 2014" bio je omogućiti djelatnicima hitnih službi uvježbavanje u provedbi postupaka prezentiranih na tečajevima održanim u okviru projekta, i to u što je moguće realnijim uvjetima. Nadalje, cilj je bio utvrditi nedostatke u djelovanju hitnih službi i predložiti načine za njihovo uklanjanje, a sve u svrhu daljnjeg unaprjeđenja sustava pripravnosti za radiološku nesreću.

Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) objavljujemo:

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI

te pozivamo zainteresirane da nam do 28. ožujka 2014. godine dostave svoje mišljenje i prijedloge izmjena i dopuna Prijedloga putem maila na adresu dzrns@dzrns.hr.

Autor: Urednik

Dana 19. veljače 2014. godine izaslanstvo Agencije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije posjetilo je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

[ Više... ]
Autor: Urednik

U prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva održana je 07. veljače 2014. godine stručna rasprava o konceptu Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), Članku 54., 55. i 95. Republika Hrvatska je u obvezi donijeti Strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva do 01. kolovoza 2014. godine. Strategiju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost koordinira poslove izrade Strategije i istu predlaže Vladi.

Slijedom navedenog izrađen je preliminarni hodogram aktivnosti na donošenju Strategije kako slijedi:

7.2.2014 – predstavljanje koncepta Strategije stručnoj javnosti kroz organizaciju jednodnevne radionice (okruglog stola)

1.3.2014 – završetak izrade Nacrta Strategije i slanje u Europsku komisiju na mišljenje (obveza sukladno čl. 33. EURATOM ugovora, EK ima 90 dana za očitovanje)

1.3.2014 – upućivanje Nacrta Strategije u javnu raspravu; predviđeno trajanje javne rasprave je 30 dana; tekst Nacrta Strategije bi se objavio na stranicama Zavoda i organizirale bi se 1-2 radionice za širu javnost.

15.4.2014 – objavljivanje odgovora na primjedbe iz javne rasprave i upućivanje nacrta strategije na mišljenje u ministarstva i ostale potrebne institucije.

1.6.2014 – rok za zaprimanje svih mišljenja i primjedbi

15.6.2014 – završetak konačnog nacrta strategije i upućivanje u Vladinu proceduru.

15.7.2014 – usvajanje Strategije od strane Hrvatskog sabora.

U navedenoj raspravi, koja je prva u ovom nizu, sudjelovali su stručnjaci iz različitih institucija koje su svojim područjem rada u nekom dijelu vezane uz Strategiju i čije će mišljenje biti uzeto u obzir u daljnjim koracima. Izneseno je više konstruktivnih prijedloga i ideja, kako iz stručnog područja, tako i iz dijela koji se odnosi na utjecaj na područje gdje će se zbrinjavanje otpada realizirati kao i komunikaciju s javnosti.

Autor: Urednik

U Službenom listu Europske unije br. 13 od 17. siječnja 2014. godine objavljena je Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu od opasnosti od izlaganja ionizirajućem zračenju i kojom se ukidaju direktive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom.

[ Više... ]
Središnji državni portal

EU - projekti

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns@dzrns.hr


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti