Obavijesti
Autor: Urednik

U petak, 21.4.2017. u jutarnjim satima došlo je do kvara na ventilu u sekundarnoj (nenuklearnoj) strani Nuklearne elektrane Krško (NEK) te do ispuštanja dijela pare. Rad NEK je obustavljen u petak, 21.4.2017. oko 13:00 sati kako bi se ventil mogao promijeniti. Ponovno uključenje NEK u elektroenergetsku mrežu se očekuje tijekom vikenda.

Događaj ne predstavlja opasnost po sigurnost elektrane, ljude i okoliš.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN)

Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-02/14-01/2, URBROJ: 542-01-14-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 183.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 03. travanj 2017. u 14:00.
  • Potrebne informacije možete naći u dokumentaciji za nadmetanje, oznaka PZ-12/17.  
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz pomoć stručnog Povjerenstva, izradio je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i postavio ga na portal e-Savjetovanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje je bilo otvoreno od 20. prosinca 2016. do 31. siječnja 2017. godine, a sve informacije o samom savjetovanju možete pronaći ovdje.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Dana 16.2.2017. nešto prije 8:30 došlo je do automatske obustave rada reaktora u Nuklearnoj elektrani Krško. Svi sigurnosni sustavi su ispravno djelovali. Osoblje elektrane je postupilo u skladu s postojećim procedurama za takav tip događaja. Elektrana je sigurno obustavljena.

Događaj ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Autor: Urednik

Dana 9. veljače 2017. godine oko 10 h i 15 min u Nuklearnoj elektrani Flamanville došlo je do eksplozije u turbinskoj zgradi. Francuska regulatorna agencija, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), je preko međunarodnog sustava za razmjenu infromacija Unified System for Information Exchange (USIE) obavijestila o navedenom događaju. Nakon eksplozije uslijedio je požar koji je uspješno ugašen oko 11 h. U samom događaju nije bilo žrtava niti ozlijeđenih.

Rad reaktora Flamanville 1 je uredno obustavljen oko 15 h u skladu s procedurama za taj tip događaja.

Sam događaj u NPP Flamanville ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik
Promocija kalendara s učeničkim...

1. veljače 2017. godine, u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2017. godinu.

 

 

[ Više... ]
Autor: Urednik

U vremenskom periodu od 13. – 20. studenog 2016. godine u obalnom moru Republike Hrvatske boravila je podmornica na nuklearni pogon. Sukladno Zakonskim obvezama i svojim ovlastima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijekom boravka podmornice na nuklearni pogon u hrvatskim vodama donio i proveo  Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog plovila. Program je proveden u suradnji s  Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je ovlaštena  institucija  za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Mjerenjima je utvrđeno kako boravak podmornice na nuklearni pogon „Rubis“ nije ni na koji način narušio niti povećao količinu radioaktivnosti i inače prisutnu u okolišu, a nije svojim aktivnostima ni dodatno ozračio šire splitsko područje.
Opterećenost ionizirajućim zračenjem stanovništva i okoliša u blizini podmornice na nuklearni pogon, odnosno u splitskom akvatoriju nije bila povećana zbog boravka podmornice. Sve troškove provedbe Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearne podmornice je, sukladno Zakonu, pokrio operater podmornice na nuklearni pogon. Izvješće o provedbi Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearne podmornice možete pogledati OVDJE.

Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2016. godinu donesen je 30. kolovoza 2016. godine.

Dana 27. prosinca 2016. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Sretan Božić i Novu 2017. godinu žele Vam zaposlenici

Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje rezultate praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj. Rezultati laboratorijskih mjerenja provedenih na uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka, jezera, vode za piće, hrane, stočne hrane obuhvaćaju za grad Zagreb razdoblje od 1985. godine, a za ostale dijelove Republike Hrvatske od 2000. godine do danas. Uz rezultate laboratorijskih mjerenja prikazani su i rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u školama i vrtićima te podaci kontinuiranog mjerenja brzine ambijentalne gama doze. Radi se o ukupno preko 160 tisuća inicijalnih podataka. Podaci su zorno prikazani u slojevima, na karti Republike Hrvatske, na javnoj instalaciji GIS (geografski informacijski sustav) preglednika razvijenog u kompaniji Ericsson Nikola Tesla. Istome možete pristupiti ovdje.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz pomoć Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, izradio je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i postavio ga na portal e-savjetovanje (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4497) u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje će biti otvoreno do 31. siječnja 2017. godine.

Cijenit ćemo vaše konstruktivne komentare.

Autor: Urednik

Na 42. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 12. listopada 2016. godine Zaključkom je prihvaćeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.–2015. godine.

Ovo je prvo izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 69. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i NN 39/15) za razdoblje od prethodne dvije godine. Dvogodišnje razdoblje koje ovo izvješće pokriva (2014.-2015.) karakterizirala je primjena i dodatno usklađivanje regulatornog okvira s visokim standardima sigurnosti koji vrijede u Europskoj uniji.

Najveći iskorak napravljen je u području zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na sustavan način pristupilo se izradi koncepta rješavanja problema, postignut je konsenzus na razini struke te je taj konsenzus pretočen u zakonodavne akte koji su gotovo jednoglasno podržani u Hrvatskom saboru.

Nadalje, osposobljeni su osnovni kapaciteti Zavoda za praćenje i odgovor u slučaju nuklearne nesreće u NE Krško.

U potpunosti je izmijenjen sustav obvezne edukacije iz zaštite od ionizirajućeg zračenja. Putem e-učenja edukacija i polaganje ispita sada su dostupni svim obveznicima besplatno. Na taj način ukinut je parafiskalni namet u iznosu od nekoliko milijuna kuna godišnje (velikom većinom iz proračuna zdravstvenih ustanova).

Krajem 2015. godine dovršen je i desetogodišnji ciklus provođenja projekata (ukupno 8) iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja, financiranih iz pretpristupnih fondova Europske unije u iznosu od oko 30 milijuna kuna.

U konačnici, može se ocijeniti kako je stanje zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj protekle dvije godine bilo zadovoljavajuće, nije dolazilo do izravnih ugroza okoliša i zdravlja stanovništva, no postoje brojna područja za unapređenje. Na to ukazuje i sveobuhvatna i sustavna samoprocjena i revizija regulatornog okvira i prakse koja je provedena u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Preporuke koje su dane u svrhu unapređenja sustava i podizanja razine radiološke i nuklearne sigurnosti usvojila je Vlada Republike Hrvatske te zadužila ključne resore da iste i provedu u za to planiranim rokovima.

Poveznica na predmetno Izvješće nalazi se ovdje.

Autor: Urednik

U Beču se od 26.-30. rujna 2016. godine održala 60. jubilarna Generalna konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Hrvatsko izaslanstvo na Generalnoj konferenciji predvodila je stalna predstavnica RH pri UN, OESS i međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanica Dubravka Plejić Marković, a pomoćnik ministra gospodarstva Zdeslav Matić i ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Saša Medaković, bili su zamjenici voditeljice izaslanstva. U izaslanstvu su se osim predstavnika Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, koji je nadležan za tehničku suradnju s IAEA, nalazili još i predstavnici stručnih organizacija.

U okviru Generalne konferencije održao se forum s temom: “Nuclear Technology for the Sustainable Development Goals”, zatim regionalni sastanak vezan uz tehničku suradnju s IAEA kao i sastanak visokih predstavnika regulatornih tijela u zemljama članicama IAEA (Senior regulators’ meeting), na kojima su sudjelovati pojedini članovi hrvatskog izaslanstva.

Na marginama Generalne konferencije održan je bilateralni sastanak s mađarskim izaslanstvom temeljem bilateralnog sporazuma s Mađarskom, kao i sastanak s predstavnicima Odjela za mjere jamstva Euratoma.

Tekst nacionalne izjave, koju je pročitao pomoćnik ministra Zdeslav Matić, nalazi se ovdje.

Autor: Urednik

Dana 09. rujna 2016. oko 4 sata po srednjoeuropskom vremenu Sjeverna Koreja je izvršila podzemni nuklearni pokus. Ova je nuklearna eksplozija identificirana putem podrhtavanja tla magnitude 5,3 i locirana na području na kojem je Sjeverna Koreja vršila i prethodne nuklearne pokuse. Prema prvim saznanjima snaga eksplozije bila je najmanje 10 kilotona, a vjerojatno i više.

Zasad nema informacija o izmjerenoj povišenoj razini radijacije u širem području oko mjesta eksplozije. Budući da se radi o podzemnoj nuklearnoj eksploziji, ne očekuje se znatnije ispuštanje radioaktivnog materijala, a iz analize spektra ispuštenih radionuklida moći će se više saznati o vrsti i snazi testirane nuklearne eksplozivne naprave. Ovo se očekuje u sljedećim danima.

Važno je napomenuti da ovaj nuklearni test nema nikakvog utjecaja na područje Europe što se tiče moguće radioaktivne kontaminacije.

Autor: Urednik

Dana 14. srpnja 2016. godine na kontrolnom sustavu 1. reaktora Nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj došlo je do kvara. Prema informacijama Mađarske agencije za nuklearnu energiju (Országos Atomenergia Hivatal ) reaktor je sigurno ugašen.

Po otklanjanju kvara reaktor će se, uz nadzor regulatornog tijela, ponovno pustiti u pogon.

Niti u jednom trenutku nije bilo opasnosti po zdravlje stanovništva i okoliš.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik

Na temelju članka 51. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13 Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 17. stavka 3. Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (Narodne novine, broj 102/12) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donio je Odluku o određivanju područja/zona primjene hitnih mjera zaštite i spašavanja te perimetara ugroženosti.

Odluka se temelji na Procjeni ugroženosti Republike Hrvatske od ugroza kategorije I. i II.

Tekst odluke možete pogledati ovdje.

Procjenu ugroženosti možete pogledati ovdje.

Autor: Urednik

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva produljuje se do 6. svibnja 2016. godine.

Objavu možete preuzeti ovdje.

Autor: Urednik

Obavještavamo izložene radnike, kao i radnike koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja koji se ne smatraju izloženim radnicima da je od danas i dopunsku izobrazbu o primjeni mjera radiološke sigurnosti te provjeru znanja u elektroničkom obliku moguće provoditi putem interneta.

Portalu e-Učenje namijenjenom dopunskoj izobrazbi i obnovi znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti te provjeri znanja u elektroničkom obliku putem interneta možete pristupiti OVDJE, gdje su dane upute o korištenju obrazovnih materijala i načinu provjere znanja.

Autor: Urednik

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva produljuje se do 1. travnja 2016. godine.

Objavu možete preuzeti ovdje.

 

 

Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09), u svrhu informiranja javnosti, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Karaljevine Nizozemske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i Dodatnog protokola uz Sporazum između Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Karaljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine Španjolske, Kraljevine Švedske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost na temelju odredbi članka 67. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13,153/13 i 78/15) te članka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, objavljuje javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

Objavu možete preuzeti ovdje.

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada,iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) možete preuzeti ovdje.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060.godine) možete preuzeti ovdje, a priloge ovdje.

Netehnički sažetak Strateške studije možete preuzeti ovdje.

Autor: Urednik
Promocija kalendara s učeničkim...

28. siječnja 2016. godine u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2016. godinu.

 

 

[ Više... ]
Autor: Urednik

Sukladno Zakonskim obvezama i svojim ovlastima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijekom boravka broda na nuklearni pogon u hrvatskim teritorijalnim vodama donio i proveo  Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda. Program je proveden u suradnji s  Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je ovlaštena  institucija  za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Mjerenjima je utvrđeno kako boravak ratnog broda na nuklearni pogon „USS Truman“ nije ni na koji način narušio niti povećao količinu radioaktivnosti inače prisutnu u okolišu. Opterećenost ionizirajućim zračenjem stanovništva i okoliša u blizini broda na nuklearni pogon, odnosno u splitskom akvatoriju nije bila povećana zbog boravka ratnog broda. Sve troškove provedbe Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda je, sukladno Zakonu, pokrio operater broda na nuklearni pogon. Izvješće o provedbi Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda možete pogledati OVDJE.

Autor: Urednik

Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Grad Zagreb, uz suglasnost Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency – IAEA) preveo je i izdao „Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja“ (Manual for First Responders to a Radiological Emergency).
Radi se o prvom izdanju Međunarodne agencije za atomsku energiju koje je prevedeno na hrvatski jezik i za koje je Agencija dala svoju suglasnost, te u tom smislu i praktičarima i znanstvenicima je priručnik vrlo vrijedna literatura koja do sada nije bila dostupna na hrvatskom jeziku.
 
„Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja“ daje praktične   smjernice službama i dužnosnicima koji odgovaraju na radiološki događaj tijekom prvih nekoliko sati. Namijenjen je i oblikovan za rad na terenu, te su u njemu na vrlo jednostavan i razvidan način dane smjernice za djelovanje pojedine hitne službena terenu kao i upute za organizaciju i djelovanje na mjestu događaja, smjernice za zaštitu i samozaštitu, dekontaminaciju i drugo.

Autor: Urednik

Blagdanska čestitka

Čestit Bož i sve najbolje u Novoj 2016. žele Vam

službenici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

[ Više... ]
Autor: Urednik
  • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja – može se pročitati OVDJE (pdf format).
  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (pdf format).
Autor: Urednik

Obavještavamo izložene radnike, kao i radnike koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja koji se ne smatraju izloženim radnicima da je od danas obnovu znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti te provjeru znanja u elektroničkom obliku moguće provoditi putem interneta.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 115/15 od 23. listopada 2015. godine.

Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2015. godinu donesen je 26. kolovoza 2015. godine.

Dana 22. rujna 2015. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje:

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Dana 19. rujna 2015. godine na snagu je stupio Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti (NN 97/15).

Novosti koje donosi ovaj pravilnik su sljedeće:

[ Više... ]
Autor: Urednik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) na stranicama e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o

PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Pozivamo zainteresirane da do 15. listopada 2015. godine ostave svoja mišljenja i komentare putem sustava e-Savjetovanja.

Autor: Urednik

Obveza uspostave samostalne ustrojstvene jedinice medicinske fizike u kliničkim bolničkim centrima propisana je člankom 23. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13) te člankom 25. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13).

Direktiva Vijeća br. 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29. 6. 1996.) i Direktiva Vijeća 97/43/Euratom od 30. lipnja 1997. o zaštiti zdravlja pojedinaca od opasnosti od ionizirajućeg zračenja u vezi s medicinskim izlaganjem i o stavljanju izvan snage Direktive 84/466/Euratom (SL L 180, 9. 7. 1997.) s kojima su navedeni pravilnici usklađeni ne nalažu državama članicama Europske unije uspostavu samostalnih ustrojstvenih jedinica medicinske fizike. Navedene direktive, a tako i Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) nalažu državama članicama poštivanje načela optimizacije u medicini i dentalnoj medicini i u smislu odabira opreme, konzistentnog dobivanja odgovarajućih dijagnostičkih informacija ili ishoda radioterapijskih postupaka, praktičnih aspekata medicinskih postupaka koji uključuju uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, osiguranja kvalitete te procjene i evaluacije doza pacijenata, a uzimajući u obzir gospodarske i socijalne čimbenike. Isto tako, navedena direktiva nalaže državama članicama da medicinski fizičari moraju sudjelovati u procesima optimizacije i ostavlja državama članicama da propišu na koji način. Nadalje, ista direktiva nalaže državama članicama da moraju osigurati da je medicinski fizičar uključen u provedbu pregleda i postupaka u medicini uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, sukladno riziku vezanim uz pojedinu vrstu pregleda ili postupka.

Imajući navedene odredbe u vidu i obzirom:

[ Više... ]
Autor: Urednik
Službeno izvješće Integrated...

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS), kao regulatorno tijelo Republike Hrvatske u području radiološke i nuklearne sigurnosti, u razdoblju od 6. do 17. lipnja 2015. godine proveli su Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Misiju.

Službeno izvješće IRRS misije, koje je IAEA dostavila DZRNS-u 31. srpnja 2015. godine, možete vidjeti ovdje (link).

Ovo izvješće između ostaloga sadrži i preporuke i prijedloge za poboljšanje stanja radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

Obavijesti IAEA
INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti