Obavijesti
Autor: Reni Banov

Javna objava rješenja o prijamu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine – može se pročitati OVDJE i OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Za nedjelju, 29. srpnja 2018., predviđeno je kraće isključenje Nuklearne elektrane Krško iz mreže. Isključenje se planira zbog uklanjanja mjernih priključaka na provodnim izolatorima glavnih transformatora. Uklanjanje se vrši zbog povremenog gubitka signala. To je jedno od više mjerenja transformatorskih parametara te je pogon moguć i bez nadzornih mjerenja na provodnih izolatorima.

Tijekom isključenja iz mreže neće doći do obustave reaktora, već će reaktor i dalje raditi niskom snagom.

Isključenje nije povezano sa stanjem elektrane, već s odstupanjem rada nadzornog sustava transformatora.

Priopćenje za javnost Nuklearne elektrane Krško možete pročitati ovdje.

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 54/18):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (PDF format).
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 54/18 od 13. lipnja 2018. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Javni poziv za podnošenje neobvezujućih i informativnih ponuda za zakup poslovnog prostora.

Tekst Javnog poziva nalazi se OVDJE.

Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je do 30. lipnja 2018. godine.

Autor: Urednik

Europska komisija još jednom poziva na prvi javni sastanak o aktualnom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review - TPR) koji će se održati 3. svibnja 2018. u Bruxellesu, u kongresnom centru Albert Borschette (CCAB) od 9 do 13 sati.

Cilj sastanka je predstaviti i razgovarati o postupku tematskog stručnog pregleda i o napretku postignutom do svibnja 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2018. godinu donesen je 16. ožujka 2018. godine.

Dana 18. travnja 2018. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Europska komisija poziva na prvi javni sastanak o aktualnom tematskom stručnom pregledu (Topical Peer Review - TPR) koji će se održati 3. svibnja 2018. u Bruxellesu, u kongresnom centru Albert Borschette (CCAB) od 9 do 13 sati.

Cilj sastanka je predstaviti i razgovarati o postupku tematskog stručnog pregleda i o napretku postignutom do svibnja 2018.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-01/17-01/15, URBROJ: 542-01-17-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 176.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 28. ožujka 2018. u 12:00.
  • Potrebne informacije možete naći u pozivu za dostavu ponuda, oznaka PZ-7/18 uzimajući u obzir ispravak troškovnika.
Autor: Urednik

8. veljače 2018. godine u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2018. godinu.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 130/2017 od 27. prosinca 2017. godine – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 130/17):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (PDF format).
Autor: Urednik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Hrvatski sabor je donio na sjednici 15. prosinca 2017. godine, a objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 130/17. Ovim Zakonom ukidaju se dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, a ostale izmjene i dopune odnose se na preuzimanje Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu od opasnosti od izlaganja ionizirajućem zračenju i kojom se ukidaju direktive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktive Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom od 25. srpnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti stupio je na snagu 4. siječnja 2018. godine.

Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti možete pronaći ovdje.

Autor: Reni Banov

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 130/17 od 27. prosinca 2017. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Blagdanska čestitka

Čestit Božić i Sretnu Novu 2018. godinu želi Vam

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

[ Više... ]
Autor: Urednik

Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 107/2017 od 03. studenog 2017. godine – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Dodatni podaci vezani uz raspisani javni natječaj (Narodne novine, broj 107/17):

  • Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata – može se pročitati OVDJE (pdf format).
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Natječaj se može pročitati OVDJE (pdf format).

Javni natječaj objavljen je u ”Narodnim novinama” broj 107/17 od 3. studenog 2017. godine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje – može se pročitati OVDJE (pdf format).

Autor: Urednik

Zemlje centralne i istočne Europe od kraja mjeseca rujna, točnije od 29. rujna 2017. godine detektiraju prisustvo radioaktivnog izotopa Ru-106 u zraku.

U Hrvatskoj je Ru-106 u zraku prvi puta detektiran u uzorku od 30. rujna 2017. godine. Izmjerene koncentracije su u mikro (µ) do mili (m) bekerela (Bq) po kubnom metru (m3) zraka i kao takove ne predstavljaju opasnost po ljude i okoliš.

Uzrok ispuštanja kao i zemlja ispuštanja još nisu poznati. Budući da nisu zabilježene povišene koncentracije drugih izotopa, može se sa sigurnošću isključiti ispuštanje tijekom nesreće u nuklearnoj elektrani.

Ru-106 je izotop koji se koristi u medicini, posebno u liječenju nekih vrsta malignih oftalmoloških oboljenja. Moguća je uporaba Ru-106 kao izvora energije u satelitima i svemirskim letjelicama.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik

Francusko regulatorno tijelo za nuklearnu energiju Autorité de sûreté nucléaire (ASN ) donijelo je 27. 9. 2017. odluku o privremenoj obustavi sva četiri reaktora elektrane Tricastin, Francuska.

Analizom je utvrđeno da na dijelu nasipa kanala Donzère-Mondragon, koji se nalazi u neposrednoj blizini elektrane, moguće je puknuće u slučaju potresa katastrofalnih razmjera (vjerojatnost pojave je jednom u nekoliko tisuća godina).

Électricité de France (EDF),  vlasnik elektrane, obavezan je prije ponovnog pokretanja reaktora provesti detaljnu studiju stanja navedenog dijela nasipa kanala te provesti potrebne radove u cilju osiguranja samog nasipa.

Autor: Urednik

22. lipnja 2017. godine završena je dvodnevna međunarodna vježba u slučaju nuklearne nesreće simulirane u nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj. Scenarijem vježbe obuhvaćeno je i značajno  ispuštanje radioaktivnog materijala u atmosferu. Vježba je uključila sudjelovanje 79 država i 11 međunarodnih organizacija. Problematika tijekom vježbe s kojom su se suočile zemlje sudionice najvećim dijelom je uključila brzu razmjenu informacija, procjenu situacije, odluke o zaštitnim i drugim mjerama odgovora uključujući mogući medicinski odgovor, komunikaciju s javnošću te uvoz/izvoz robe i kontrolu graničnih prijelaza.

Vježba je u konačnici naglasila potrebu za boljom suradnjom u slučaju izvanrednog događaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini s naglaskom na brzu razmjenu informacija, procjenu i prognozu, pružanje međunarodne pomoći i koordinaciju informacija za javnost. U narednim tjednima, po prikupljanju informacija iz država članica sudionica i međunarodnih organizacija, sastavit će se  izvješće IAEA-e koje će identificirati dobre prakse i područja za daljnja poboljšanja kako bi se ojačala nacionalna i međunarodna pripravnost za odgovor na nuklearne i radiološke izvanredne događaje.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ovim putem zahvaljuje Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Državnom hidrometeorološkom zavodu, Ministarstvu poljoprivrede te Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada na odazivu i sudjelovanju u vježbi ConvEx-3.

Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte: www.dzrns.hr, , 01/4881-790

Autor: Urednik

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) provodi dvodnevnu vježbu procjene odgovora u slučaju nuklearne nesreće simulirane u nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj. Vježba započinje 21. lipnja 2017. i obuhvaća sudjelovanje 79 država članica IAEA-e, među ostalima i Republike Hrvatske, te 11 međunarodnih organizacija. IAEA će, između ostalog, tijekom vježbe procijeniti dosljednost reakcija koje su poduzele države sudionice kako bi se identificirale dobre prakse, kao i područja koja zahtijevaju poboljšanja.

Vježbe ovog opsega provode se svakih tri do pet godina kako bi se testirali aranžmani o ispunjavanju Konvencije o ranom obavješćivanju o nuklearnoj nesreći i Konvencije o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološkog izvanrednog događaj. Na temelju nacionalne vježbe koja se provodi u državi članici IAEA-e (Mađarska), vježbe u drugim državama članicama osmišljene su kako bi se procijenili aranžmani i sposobnosti za slučaj nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, bez obzira na uzrok.

Republika Hrvatska će zajedno s ostalim zemljama članicama koje sudjeluju u vježbi i drugim međunarodnim organizacijama više od 36 sati testirati svoje planove i procedure za izvanredne događaje koji uključuju ionizirajuće zračenje, kao i bilateralne sporazume i međunarodne aranžmane.

Posebni cilj vježbe je procijeniti učinkovitost sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja, uključujući komunikaciju s Mađarskom, drugim državama članicama, medijima i javnošću, aranžmane za procjenu posljedica i prognozu razvoja izvanrednog događaja i pružanje međunarodne pomoći.

Scenarij vježbe razvila je Nuklearna elektrana Pakš i Mađarska agencija za atomsku energiju. Međunarodnu dimenziju vježbe koordinira Međuresorni odbor za radiološke i nuklearne izvanredne događaje (IACRNE), koji se sastoji od 18 međunarodnih organizacija.

Autor: Urednik

U petak, 21.4.2017. u jutarnjim satima došlo je do kvara na ventilu u sekundarnoj (nenuklearnoj) strani Nuklearne elektrane Krško (NEK) te do ispuštanja dijela pare. Rad NEK je obustavljen u petak, 21.4.2017. oko 13:00 sati kako bi se ventil mogao promijeniti. Ponovno uključenje NEK u elektroenergetsku mrežu se očekuje tijekom vikenda.

Događaj ne predstavlja opasnost po sigurnost elektrane, ljude i okoliš.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje poziv na nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga ODRŽAVANJA I UMJERAVANJA MJERNIH POSTAJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN)

Poziv se objavljuje na stranicama Zavoda sukladno Uputi o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova do 500.000,00 kn, KLASA 406-02/14-01/2, URBROJ: 542-01-14-01.

  • Procijenjena vrijednost nabave je 183.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 03. travanj 2017. u 14:00.
  • Potrebne informacije možete naći u dokumentaciji za nadmetanje, oznaka PZ-12/17.  
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz pomoć stručnog Povjerenstva, izradio je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i postavio ga na portal e-Savjetovanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje je bilo otvoreno od 20. prosinca 2016. do 31. siječnja 2017. godine, a sve informacije o samom savjetovanju možete pronaći ovdje.

[ Više... ]
Autor: Urednik

Dana 16.2.2017. nešto prije 8:30 došlo je do automatske obustave rada reaktora u Nuklearnoj elektrani Krško. Svi sigurnosni sustavi su ispravno djelovali. Osoblje elektrane je postupilo u skladu s postojećim procedurama za takav tip događaja. Elektrana je sigurno obustavljena.

Događaj ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Autor: Urednik

Dana 9. veljače 2017. godine oko 10 h i 15 min u Nuklearnoj elektrani Flamanville došlo je do eksplozije u turbinskoj zgradi. Francuska regulatorna agencija, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), je preko međunarodnog sustava za razmjenu infromacija Unified System for Information Exchange (USIE) obavijestila o navedenom događaju. Nakon eksplozije uslijedio je požar koji je uspješno ugašen oko 11 h. U samom događaju nije bilo žrtava niti ozlijeđenih.

Rad reaktora Flamanville 1 je uredno obustavljen oko 15 h u skladu s procedurama za taj tip događaja.

Sam događaj u NPP Flamanville ne predstavlja radiološku i nuklearnu opasnost te kao takav ne predstavlja rizik za zdravlje stanovništva i okoliš.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost o svim daljnjim događanjima pravovremeno će informirati javnost.

Autor: Urednik
Promocija kalendara s učeničkim...

1. veljače 2017. godine, u prostorijama Tehničkog muzeja u Zagrebu, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost održao je promociju kalendara s učeničkim likovnim radovima za 2017. godinu.

 

 

[ Više... ]
Autor: Urednik

U vremenskom periodu od 13. – 20. studenog 2016. godine u obalnom moru Republike Hrvatske boravila je podmornica na nuklearni pogon. Sukladno Zakonskim obvezama i svojim ovlastima Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijekom boravka podmornice na nuklearni pogon u hrvatskim vodama donio i proveo  Program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog plovila. Program je proveden u suradnji s  Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je ovlaštena  institucija  za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Mjerenjima je utvrđeno kako boravak podmornice na nuklearni pogon „Rubis“ nije ni na koji način narušio niti povećao količinu radioaktivnosti i inače prisutnu u okolišu, a nije svojim aktivnostima ni dodatno ozračio šire splitsko područje.
Opterećenost ionizirajućim zračenjem stanovništva i okoliša u blizini podmornice na nuklearni pogon, odnosno u splitskom akvatoriju nije bila povećana zbog boravka podmornice. Sve troškove provedbe Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearne podmornice je, sukladno Zakonu, pokrio operater podmornice na nuklearni pogon. Izvješće o provedbi Programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearne podmornice možete pogledati OVDJE.

Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2016. godinu donesen je 30. kolovoza 2016. godine.

Dana 27. prosinca 2016. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Sretan Božić i Novu 2017. godinu žele Vam zaposlenici

Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

[ Više... ]
Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje rezultate praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj. Rezultati laboratorijskih mjerenja provedenih na uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka, jezera, vode za piće, hrane, stočne hrane obuhvaćaju za grad Zagreb razdoblje od 1985. godine, a za ostale dijelove Republike Hrvatske od 2000. godine do danas. Uz rezultate laboratorijskih mjerenja prikazani su i rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u školama i vrtićima te podaci kontinuiranog mjerenja brzine ambijentalne gama doze. Radi se o ukupno preko 160 tisuća inicijalnih podataka. Podaci su zorno prikazani u slojevima, na karti Republike Hrvatske, na javnoj instalaciji GIS (geografski informacijski sustav) preglednika razvijenog u kompaniji Ericsson Nikola Tesla. Istome možete pristupiti ovdje.

Autor: Urednik

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz pomoć Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, izradio je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i postavio ga na portal e-savjetovanje (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4497) u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje će biti otvoreno do 31. siječnja 2017. godine.

Cijenit ćemo vaše konstruktivne komentare.

Autor: Urednik

Na 42. sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 12. listopada 2016. godine Zaključkom je prihvaćeno Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.–2015. godine.

Ovo je prvo izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske sukladno članku 69. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i NN 39/15) za razdoblje od prethodne dvije godine. Dvogodišnje razdoblje koje ovo izvješće pokriva (2014.-2015.) karakterizirala je primjena i dodatno usklađivanje regulatornog okvira s visokim standardima sigurnosti koji vrijede u Europskoj uniji.

Najveći iskorak napravljen je u području zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na sustavan način pristupilo se izradi koncepta rješavanja problema, postignut je konsenzus na razini struke te je taj konsenzus pretočen u zakonodavne akte koji su gotovo jednoglasno podržani u Hrvatskom saboru.

Nadalje, osposobljeni su osnovni kapaciteti Zavoda za praćenje i odgovor u slučaju nuklearne nesreće u NE Krško.

U potpunosti je izmijenjen sustav obvezne edukacije iz zaštite od ionizirajućeg zračenja. Putem e-učenja edukacija i polaganje ispita sada su dostupni svim obveznicima besplatno. Na taj način ukinut je parafiskalni namet u iznosu od nekoliko milijuna kuna godišnje (velikom većinom iz proračuna zdravstvenih ustanova).

Krajem 2015. godine dovršen je i desetogodišnji ciklus provođenja projekata (ukupno 8) iz područja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja, financiranih iz pretpristupnih fondova Europske unije u iznosu od oko 30 milijuna kuna.

U konačnici, može se ocijeniti kako je stanje zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj protekle dvije godine bilo zadovoljavajuće, nije dolazilo do izravnih ugroza okoliša i zdravlja stanovništva, no postoje brojna područja za unapređenje. Na to ukazuje i sveobuhvatna i sustavna samoprocjena i revizija regulatornog okvira i prakse koja je provedena u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Preporuke koje su dane u svrhu unapređenja sustava i podizanja razine radiološke i nuklearne sigurnosti usvojila je Vlada Republike Hrvatske te zadužila ključne resore da iste i provedu u za to planiranim rokovima.

Poveznica na predmetno Izvješće nalazi se ovdje.

Priopćenja
e-Savjetovanja

Informacije o savjetovanjima s javnošću koja provodi DZRNS možete pronaći OVDJE.

Državnom portalu za e-savjetovanja možete pristupiti klikom na link:


EU - projekti

INIS

Središnji državni portal

e-Učenje

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti