Obavijesti
Autor: Urednik

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za  radiološku i nuklearnu sigurnost za 2015. godinu donesen je 26. kolovoza 2015. godine.

Dana 22. rujna 2015. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje:

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Autor: Urednik

Dana 19. rujna 2015. godine na snagu je stupio Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti (NN 97/15).

Novosti koje donosi ovaj pravilnik su sljedeće:

[ Više... ]
Autor: Urednik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) na stranicama e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o

PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Pozivamo zainteresirane da do 15. listopada 2015. godine ostave svoja mišljenja i komentare putem sustava e-Savjetovanja.

Autor: Urednik

Obveza uspostave samostalne ustrojstvene jedinice medicinske fizike u kliničkim bolničkim centrima propisana je člankom 23. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 41/13) te člankom 25. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 41/13).

Direktiva Vijeća br. 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29. 6. 1996.) i Direktiva Vijeća 97/43/Euratom od 30. lipnja 1997. o zaštiti zdravlja pojedinaca od opasnosti od ionizirajućeg zračenja u vezi s medicinskim izlaganjem i o stavljanju izvan snage Direktive 84/466/Euratom (SL L 180, 9. 7. 1997.) s kojima su navedeni pravilnici usklađeni ne nalažu državama članicama Europske unije uspostavu samostalnih ustrojstvenih jedinica medicinske fizike. Navedene direktive, a tako i Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) nalažu državama članicama poštivanje načela optimizacije u medicini i dentalnoj medicini i u smislu odabira opreme, konzistentnog dobivanja odgovarajućih dijagnostičkih informacija ili ishoda radioterapijskih postupaka, praktičnih aspekata medicinskih postupaka koji uključuju uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, osiguranja kvalitete te procjene i evaluacije doza pacijenata, a uzimajući u obzir gospodarske i socijalne čimbenike. Isto tako, navedena direktiva nalaže državama članicama da medicinski fizičari moraju sudjelovati u procesima optimizacije i ostavlja državama članicama da propišu na koji način. Nadalje, ista direktiva nalaže državama članicama da moraju osigurati da je medicinski fizičar uključen u provedbu pregleda i postupaka u medicini uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, sukladno riziku vezanim uz pojedinu vrstu pregleda ili postupka.

Imajući navedene odredbe u vidu i obzirom:

[ Više... ]
Autor: Urednik
Službeno izvješće Integrated...

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS), kao regulatorno tijelo Republike Hrvatske u području radiološke i nuklearne sigurnosti, u razdoblju od 6. do 17. lipnja 2015. godine proveli su Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Misiju.

Službeno izvješće IRRS misije, koje je IAEA dostavila DZRNS-u 31. srpnja 2015. godine, možete vidjeti ovdje (link).

Ovo izvješće između ostaloga sadrži i preporuke i prijedloge za poboljšanje stanja radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost  objavljuje

Prijedlog Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva .
 

[ Više... ]
Autor: Urednik

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13) i članka 9. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donio je 24. srpnja 2015.  Odluku o sadržaju strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Odluku možete vidjeti ovdje.

Autor: Urednik

Temeljem Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) objavljujemo:

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

te pozivamo zainteresirane da nam do 18. kolovoza 2015. godine dostave svoje mišljenje i prijedloge izmjena i dopuna Prijedloga putem emaila na adresu dzrns.

Autor: Urednik
Integrated Regulatory Review Service...

Međunarodna agencija za atomsku energiju i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, kao regulatorno tijelo Republike Hrvatske u području radiološke i nuklearne sigurnosti, u periodu od 6. lipnja do 17. lipnja 2015. godine proveli su Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission.

[ Više... ]
Autor: Urednik
Posjeta glavnog direktora IAEA Yukiya...

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano posjetio je Hrvatsku 18.-19. svibnja 2015. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je međunarodna organizacija Ujedinjenih naroda čiji glavni cilj je korištenje atomske energije u miroljubive svrhe.  IAEA ima 164 države članice a Republika Hrvatska je članica IAEA od 1993. godine.

[ Više... ]
e-Savjetovanja

INIS

Središnji državni portal

EU - projekti

SPUNN

Radioaktivni otpad

Kontakt

Frankopanska 11
10000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881-770
telefaks: (+385 1) 4881-780

e-mail: dzrns


Datoteke i linkovi
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti